Jun 24, 2009

పై.కూ. లు అనబడే పై(త్యపు) కూ(తలు) :))

ఈ మధ్య హైకుల నానీల ప్రభావం బాగానే పడింది జనాలమీద - ఆ స్ఫూర్తి తో పుట్టినవి పై.కూ.లు అనగా పైత్యపు కూతలు

( పైకూ అనే మాటకి ఆద్యులెవరో గుర్తులేకపోయినా మిత్రులు రఘోత్తమరావు, మూలా సుబ్రహ్మణ్యం లేక సాయికిరణ్‌కుమార్లలో ఒకరని మాత్రం తెలుసు )

ఆ పైకులకి వారు నిబంధనలేమి పెట్టలేదు అప్పట్లో. వాటికి నిబంధనలు పెట్టి మీముందుకు తేవడమే ఈ టపా ముఖ్యోద్దేశం:

వీటికి నిబంధనలు పెద్దగా ఏమీలేవు

(1) మొత్తం రెండు వాక్యాలుండాలి
(2) మొదటిపదంలోగానీ చివరిపదంలో గానీ ప్రాస ఉనండాలి
(3) మొదటి వాక్యానికి రెండవ వాక్యం కొనసాగింపులా ఉన్నా - ఒకాదానికి మరొకటి ఏదో విధంగా ప్రతికూలంగా ఉండాలి

అంటే ఏమీలేదండీ - ఆ కవిత ఒక్కరే చదివితే ఒక కవితలానే ఉండాలి.. కానీ ఒకొక్క వాక్యం ఒకొక్కరు చదివితే మాత్రం అది ఇద్దరి మధ్యా సంభాషణలా ఉండాలి:

ఉదాహరణకి క్రింది పైకూని చూడండి

* నీ ఇంటిపేరు కత్తి.
ఫోరాఫో! నువ్వు వేసేది సుత్తి!

ఇది మామూలుగా చదివితే ఒకరిని వ్యతిరేకించే కవితలానే ఉంటుంది - కానీ మొదటివాక్యం భాస్కర రామరాజు, రెండవది కత్తి మహేష్‌కుమార్ చదివితే?


అలాంటివే ఈ క్రిందివి కూడా:

* నీ రిజర్వేషన్ బుర్రకి లేదు లేటిట్యూడ్
అందుకే నీదో బ్రాహ్మినికల్ ఏట్టిట్యూడ్

* నీ రచనలు కొడతాయి అపభ్రంశపు కంపు
అందుకేనా నీదో ముదనష్టపు కెలుకుడు గుంపు?

* కేసేస్తా ఖబర్దార్ !
కెలికేస్తా బర్ఖుద్దార్ !!

* నువ్వు శూద్రులని దూషించావు
కానీ బ్రాహ్మణులని ద్వేషించావు

* ఒరేయ్ బూడిదా ( నా చిన్నప్పటి స్నేహితుని ఇంటిపేరు అది)
ఏంచేస్తున్నావురా గాడిదా?

* విన్నారా నా పైకూలు మొత్తం?
అమ్మో వస్తోంది మీ చెవుల్లోంచి రక్తం!
- నేను మొదలుపెట్టాను ... ముగించాల్సింది మీరే


...


UPDATE:

IT SEEMS THAT THE WORD PAIKU WAS INTRODUCED BY A FRIEND A MINE ( A MEMBER OF PRAMAADAVANAM - CHECK THE MEMBER LIST ON THE RIGHT SIDE) CALLED RADHIKA. SO THE CREDIT GOES TO HER.

Jun 22, 2009

స్క్రీన్ షాట్లతో ఆడుకుందాం రా!


No caption needed - Just a simple manipulation for fun :))

Jun 21, 2009

బోడిబాబు లవ్వు కధ - రెండవభాగం - రచయిత్రి: కొరివిదెయ్యం

అలా పరిగెత్తిన చిత్రాంగి మల్లి, వాల్లింటికి వెళ్ళేదాక ఆపలేదు పరుగు. అది చూసిన బుర్ర మీసాలాయన "మళ్ళి ఆ "వాచీ మేను" కథ చెప్పినాడా అమ్మీ...ఎన్ని సార్లు జెప్పాల్నా నీకు ఆడిని ఇడ్సు అని...నువ్వు ఇంటేనా..." అని మండి పడ్డాడు. "నీకెన్ని సార్లు చెప్పాల నాయనా మన పని అయ్యెడి దాకా కాస్త ఓపిక పట్టాల...నీ మీద ఆన.. ఇట్లా స్క్రిప్టుల పేర్లతో నన్ను సంపుతున్నాడు ఇప్పుడు...నాకు అన్ని కలిసి వస్తే పగ తీర్చుకుంటా...అయ్యతోడు..వాడిని పొడుగ్గా నరుకుతా (****అమ్మ తోడు అడ్డం గా నరుకుటా అని అనేదేమో కాని జూనియర్ NTR already అనేసాడు కదా అని different గా dialogue ని, ఇలా మార్చిందన్న మాట*** )" అని కసిగా సమాధానం ఇచ్చిన చిత్రాంగిని , అమ్మ పక్షి నోట్లో పురుగుగుని పిల్ల పక్షి లాక్కుని తింటున్నప్పుడు పొంగి పోయే టైపులో , Diabetes వల్ల కంటిపొర వచ్చిన కళ్ళతో చూసుకు మురిసిపోయాడు ఆ ముసలాయన. ఇంతలో ఏదో గుర్తొచ్చిన దానిలా చిత్రాంగి " నాయనోయ్ కడుపులో తిప్పేసరికి పరిగెత్తుకు వచ్చినా గాని, కంప్యూటరు క్లాసు fees , నీ గంఠ సుట్టలకి డబ్బులు బోడి బాబుని అడగటం మర్చేపోతి ...ఇప్పుడే పట్టుకొస్తా ఉండు" అని బోడి బాబు ఇంటికి పయనమయ్యింది. రబ్బరు చెప్పుల అడుగులకి , రోడ్డు మీద కారుతున్న నీళ్ళు, వేసే అడుగులకి లయ గా , తెల్ల పాంటు నిండా ఆకాశం లో నక్షత్రాలకి మల్లే చిత్రాంగి వెనక భాగం అంతా పడ్డాయి ( పడ్డ నీళ్ళు మంచివా ?? మురుగువా అనే విషయం నాకు తెలీదు...పాఠకుల creativity కే వదిలేస్తున్న).అలా చక చకా నడిచి వెళ్ళిన చిత్రాంగి బోడి బాబు ఇంటి బయట అరుగుల మీద కూర్చుని చిన్న పిల్లల దగ్గర జీళ్లు లాక్కు తింటున్న రాములమ్మ తారసపడింది. (చెప్పటం మరిచా..బోడి బాబు చెల్లి పేరు రాములమ్మ...మన కథలో కీలక "బొచ్చెధారిణి"******అంటే అడుక్కునే వాడికి బొచ్చె ఎంత important ఓ ఈ కథకి రాములమ్మ అంత important అన్న మాట******)

చిత్రాంగిని చూస్తునే "ఏంటొదినా, గాడిదల మైదానం లో పాట విన్నాక కూడా వచ్చావు? ఏదైనా మర్చిపోయావా?? అయినా ఇవన్ని నాకెందుకు గాని మా బండోడు (బోడి బాబు ముద్దు పేరు అన్నమాట) వంటింట్లో రాళ్ళల్లో బియ్యం వేరుతున్నాడు వెళ్లు " అని గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పి , చీమిడి ముక్కు పిల్లల దగ్గర జీళ్ళు లాక్కు తినటం లో మునిగిపోయింది. చిత్రాంగి కి జీళ్ళు చూసి నోరు ఊరినా, తనని తాను control చేసుకుని వచ్చిన పని జరగాలి అన్న పట్టుదలతో వంటింటి వైపు సాగింది. రాళ్ళల్లో నుండి బియ్యం శ్రద్దగా ఏరిపారేస్తున్న బోడి బాబు చిత్రాంగి అడుగుల సవ్వడికి తల పైకెత్తి ఆనందం గా బొగ్గు పెట్టి బాగా రుద్ది తెల్ల బడేసిన పళ్ళన్ని ఇకిళించి, " రా చిత్తూ..రా...ఇదిగో అలా ఆ గడ్డి మోపు మీద కూర్చో ...ఏం తీసుకుంటావు?? మజ్జిగా...మిల్కా??" అన్నాడు. "మీ ఇంట్లో మజ్జిగకి పులుపెక్కువ, మిల్కు లో నీళ్ళెక్కువ..అవేమి ఒద్దు గానీ...ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఇందాక నీ పాట 'భీతి' లో చెప్పటం మరిచా...మరేమో ..మరేమో..." అని తడబడుతున్న చిత్రాంగిని.." చెప్పు చిత్తూ..చెప్పు..ఆగి పోయావే...నేనెప్పుడూ నీతో ఉండే ఫీలింగు వచ్చే లా నా చిరిగిన చొక్కా కావాలా...లేక నా చెమట తో తడిచిన నా కర్చీఫు కావాలా...మొహమాటం లేకుండా అడుగు" అన్నాడు. చిరాగ్గా ఒక్క చూపు చూసి చిత్రాంగి "ఇదిగో బోడి బాబు వింటున్నా కదా అని నీ కవితా పిచాచం పేరుతో అడ్డమైన చెత్త రాతలన్నీ నాపై ప్రయోగించకు....అలాంటిదేం లేదుగాని ఒవరాక్షను ఆపి నే చెప్పేది విను . నాకు అర్జంటుగా డబ్బులు కావాలి...రేపు కంప్యూటరు క్లాసుకి కట్టాలి ..మా నాన్న చుట్టలు కూడా అయిపోవస్తున్నాయి. వీటన్నింటికి డబ్బులిస్తే నే ఇంటికెల్లిపోతా" అన్నది ఓస్ అంతేనా...ఇదిగో వంట అవ్వం గానే అలా వెళ్ళి డబ్బులు పట్టుకొస్తా అని బోడి బాబు మాట పూర్తవ్వక ముందే చిత్రాంగి అనుమానం గా..."డబ్బులు పెద రెడ్డి ని అడిగి తెస్తావా" అని ఆరా తీసింది. "ఇలాంటి చిన్నా చితకా వాటికి పెద రెడ్డిని డబ్బులు అడగను . ఆయనకి body guard గా ఉండేది ఎన్నడైనా ఆయన్ని CM గా చూడాలన్న ఆశ తో. ఇక డబ్బులంటావా...దున్నపోతు మీద ఎక్కి ఆగకుండా నాలుగు రాత్రులు ఐదు పగల్లు స్వారీ చేస్తే వెయ్యి రూపాయలిస్తారంట (మగ మహారాజు సినిమాలో చిరంజీవి సైకిలు తొక్కినట్టన్నమాట). మా కొట్టం లో కాలిరిగిన దున్నపోతుని తీసుకెళ్ళి ఆ పోటీల్లో పాల్గొంట.నీ మీద నాకున్న ప్రేమ స్వచ్చమైనది , తప్పకునండా నేనే గెలుస్తా.. ఆ వచ్చే డబ్బులు సరిపోవని నాకు తెలుసు అందుకనే అదయ్యాక అటునుండి ఆసుపత్రికెళ్లి రక్తాన్ని డబ్బులకి దానం ఇచ్చి డబ్బులు తెస్తా".అన్నాడు. అనుమానం చిత్రాంగి కవలపిల్లలు గా పెరిగారు కాబట్టి మల్లి అనుమానం ముందుకి అడుగేసి, "రక్తమా?? దానమా ?? ఎవరిదీ?? నీ రక్తమా లేక దున్నపోతుదా?? " అని పలికేలా చేసింది. Alluminium బిందెలో కంకర రాళ్ళేసినట్టు బోడి బబు గట్టిగా నవ్వి."చిత్తూ..నువ్వు భలే చమత్కారివే...దున్నపోతు బ్లడ్డు ఇస్తే దానికే లవ్వు పాయిన్ట్లు వేస్తావని ఈ సారికి నా బ్లడ్డే ఇద్దామని అనుకుంటున్నా " అంటునే జేబులో ఉన్న పది రూపాయల కాగితం తీసి.." దీన్ని పట్టుకెల్లు ప్రస్తుతానికి ..నీకు ఒక బిర్యాని పొట్లం మీ నాన్నకి బీడీలు వస్తాయి...ఇవాలటికి వీటితో సరిపెట్టు..రేపటికి ఇంకేదైనా arrangement చేస్తాను. నా తేనె గుండే ( My sweet heart ).., ఇంక ఇంటికెల్లి నా గురించి కలలు కంటూ బబ్బో మల్లి పొద్దున్నే కంప్యూటరు క్లాసు కి వెళ్ళాలి.పద గుమ్మం దాకా దింపి వస్తా." అని చేతిలో ఉన్న చాటని పక్కన పెట్టి, కట్టుకున్న గళ్ళ లుంగీ సరిచేసుకుని చిత్రాంగి చేయి పట్టుకుని సాగనంపటానికి వచ్చాఢు.

వదిలేస్తే ఎక్కడ తుర్రుమంటుందో అన్నట్టుగా గట్టిగా బోడిబాబు చిత్రాంగి చేయి పట్టుకుంటే, ఇదో యెదవ గోల చెమటైనా తుడుచుకుని పట్టుకు చావడు అని మనసులో తిట్టుకుంటూ , ఈ శిక్ష ఇంకెన్నాల్లో దేవుడా అని అనుకుంటుంది చిత్రాంగి .లా చేతిలో చెయ్యేసుకుంటూ వస్తున్న అన్నా (కాబోయే) వదినని చూసిన రాములమ్మ మెలికలు తిరిగిపోయింది. అది చూసిన బోడిబాబు "రమ్మూ..ఈ ట్విస్టు డాన్సు వీధిలో చేయొద్దమ్మా. జనాలకి గుండెపోటొస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇంక పిల్లల దగ్గర జీల్లు తిన్నది చాలు.మీ వదినకి bye bye చెప్పాలి గాని నువ్వింట్లోకెల్లి టీవీలో 'కన్నీళ్ళమయం' సీరియలు చూసుకో " అని తరిమేసాడు. గాల్లో చేయి ఊపడానికి చిత్రాంగి చేయిని బోడిబాబువదిలిందే అదనుగా... వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా చిత్రాంగి దౌడే దౌడు. చేయ్యి గట్టిగా ఊపితే , చిత్తూ పై ప్రేమతో ధ్వని సంకేతాలు పుట్టి (మన హీరోకి creativity ఎక్కువ కదా అందుకని) వెనక్కి తిరిగి చూస్తుందేమో అని , జారిపోయిన లుంగీని కూడా లెక్కచెయకుండా, ఆశగా ఊపుతున్నాడు. లుంగీ కిందకి జారి expose అయిన బోడిబాబు కాళ్ళని అక్కడే తిరుగుతున్న వీధి కుక్క ఒకటి Current పోలనుకుని కాలెత్తి తన పని కానించేసుకున్నాక గాని, ఆ తడికి ఈ లోకం లో పడలేదు బోడి బాబు. లుంగి సర్దుకుని, చేయవలసిన పనులన్నీ ఒక్కోటి మెదడులోనె లిస్టు వేసుకుంటు ఇంట్లోకి వెల్లాడు. ఇంట్లో వాళ్ళకి దున్నపోతు పోటీ విషయం చెబితే ఫీలవుతారని, అలాగని చెప్పకపోతే పబ్లిసిటీ ఉండదని...ఇప్పుడెలా?? ఎంచేద్దాం?? లాంటి ఆలోచనలతో కాసేపు ఉడికిన పప్పుని, సగానికి విరిగిన పప్పు గుత్తి తో రుద్ది , పందెం విషయం రమ్మూ కి చెప్పాడు. విషయం విన్న రమ్మూ చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతో ( అంటే టనను టాను చెంపమీద గిల్లుకుని ఇదే చెమ్మగిల్లఠం అంటే అనుకున్నదన్నమాట) అన్నా నువ్వు మనిషివి కాదు...వదిన పాలిట కల్పవృక్షానివి నీ డెషన్ ( రమ్మూ భాషలో Decision అని అర్ధం) ఏదైనా, నీ వెన్నంటి మేముంటాం అని encourage చేసింది

ఎన్నడూ లేనిది, రమ్మూ పొద్దుటే లేచి పూజ గది శుభ్రం చేసి, బోడి బాబు కి ఎడురెల్లి హారతి పళ్ళెం తో నిలబడింది.
"ఆ దైవమే నా అన్నగా...ఈ దీపమే నీకొసమే..నువు గెలిచే రావాలని "
అని ఆవేశం గా పాట ఎత్తుకుంది. పాట విన్న బోడి బాబు కళ్ళెంబఢి మునిసిపాలిటీ కుళాయి నుండి పడ్డట్టు మూడు పేద్ద కన్నీటి చుక్కలు బొట బొటా జారాయి. "అదేంటిరా బండోడా...పొగకి తట్టుకోలేక ఏడుస్తున్నావా?? ఏం చేయను హారతి కి కర్పూరం కనిపించలేదు అందుకని పిడక ముక్క పెట్టా, అందుకే ఇలా పొగ సూరింది." అని నొచ్చుకున్నది. మాట పూర్తయ్యే లోపే బోడి బాబు " రమ్మూ...కర్పూరం తో హారతా లేక పిఢకతోనా కాడమ్మా ముఖ్యం , నీ ప్రేమ నన్ను ఎక్కడికో తీసుకెల్లి పడేసింది. అన్నింటికన్నా, కర్పూరం బదులు పిడక వాడాలన్న నీ సమయస్ఫూర్తి నచ్చింది. ఇక నువ్వు ఎదురొస్తే నే పందానికి వెళ్ళొస్తానమ్మా" అన్నాడు. ఆ మాటతో రమ్మూ....సినిమా చెల్లి లాగా..బోడి బాబు కాళ్లకి వంగి నమస్కారం చేసి, " అన్నా...నువ్వు తప్పకుండా గెలుస్తావు...నేను పొద్దున లేచి చేసిన ఈ పూజ వ్యర్దం అయిపోదు. ధైర్యంగా వెళ్ళు రా బండోడా..దున్నపోతు ఎక్కి ఆ పందెం గెలిచి రా. వాల్లు నీకు బహుమతిగా ఇచ్చిన డబ్బు వదినకి , దున్నపోతు మెడలొ వేసిన రిబ్బను దండలు నా జెడలకి తీసుకు రా. మా గురించి నువ్వు worry అవ్వొద్దు నువ్వొచ్చేదాకా అన్న పానీయాలన్నీ పక్కింటినుండి తెచ్చుకు తింటాం" . అని దైర్యం చెప్పి సాగనంపింది . ఆ మాత్రం encouragement ఉంటే చాలన్నట్టు ఒంటి కాలు దున్నపోతుని ఎక్కి ..రంగ..సారీ ...రణస్థలానికి చేరుకున్నాడు బోడి బాబు. పోటీలకి రిజిస్ట్రేషను గట్రా కానించి, జేబులోనుండి ఒక క్యాసెట్టు తీసి పక్కనున్నTape recorder లో వేసుకున్నాడు. ఎవరిమీదా ఆధారపడే మనస్థత్వం కాదు , అన్నీ నేనే చేసుకుంటాను/చూసుకుంటాను అందుకనే తానే స్వయం గా రాసి పాడుకున్నాడు కూడా. ఇదే self encouragement అంటే.
********************************************************************************************

ఈ దారి మట్టి దారి
చెసెయ్యి దున్న స్వారీ
చిత్రాంగి పీసుకే ఎక్కెయ్యి దున్నపోతు
నువ్వు ఎక్కి తొక్కెయ్యి దున్నపోతు

దున్ననే కారుగా...దాని కొమ్ములె స్టీరింగుగా
ముందుకే సాగించు నీ దున్న రథం
గుంటలెన్ని ఉన్నా..దాటుతుంది నీ దున్నా
దున్న రేసుల గెలుపే దీక్షగా సాగిపొమ్ము ముందు ముందుకి.....


ఇలా సాగుతున్న పాట విని చుట్టూ మూగిన ఓ పదిమంది జనాలు కూడా చెల్లా చెదురైపోయారు.
****************************************************************************************************

రచయిత్రి మాట : నేను టైపు చేస్తుంటే నా వెనకనుండి కథ చదివిన వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు ఫిట్స్ వచ్చినట్టు గిల గిలా కొట్టుకుంటున్నారు...చేతికి తాళం చెవి గుత్తి అందించి మల్లి వచ్చే వారం మిగితాది పోస్టుతా...అంతవరకి "కెలవ్"

Jun 14, 2009

బోడిబాబు లవ్వు కధ - మొదటిభాగం - రచయిత్రి: కొరివిదెయ్యం

మా ప్రమాదవనం/కేబ్లాస కొత్త సభ్యురాలు కొరివిదయ్యంగారి కొంగ్రొత్త సీరియల్ ఇది.


-------------------------------------------------------------------------------------

ప్రేక్షక మహానుభావులందరికి కెలికి మరీ కెలికాస్కారమ్, అంటే కెలుకుఢు బ్లాగు కదండీ అందుకని నమస్కారం బదులు కెలికాస్కారం. ఈ బ్లాగులొ బ్లాగే వాళ్ళకి బొత్తిగా సెంటిమెంట్లు లేవు అన్నింటిని హాస్యాదృక్పథంతో చూస్తారు, అన్ని వ్యంగ్యాలే etc etc ... అన్న పుకార్లు వినిపించాయి. మేము అప్పుడప్పుడు చెప్పుకోలేని పరిస్థితులకి బలి అయిన వాళ్లమే అనడానికి పెద్ద ఉదాహరణ ఈ కధే.
ఈ కథ, కథనం పోస్టు చదివే వాళ్ళందరికి నాది ఒక ముందు మాట. దీన్ని మీరు ఖబఢ్దార్, జాగ్రత్త అన్న సూచనగా భావించినా ఫరవాలేదు. ఈ కథ ఒక యదార్ధ సంఘటన అని నాకు చెవుల్లోనుండి రక్తాలు వచ్చేలా చెప్పబడిన కథ. అంతలా రక్తాలు వస్తుంటే ఎలా విన్నారబ్బా అన్న అనుమానం రావటం సహజం ఎవరికైనా. ఏం చెప్పమంటారు నా కష్టాలు, అలనాటి భట్టి విక్రమార్కుడిని రోల్ మోడల్గా చేసుకుని, ఒక చేత్తో చెవులెంబడి కారుతున్న రక్తం తుడుచుకొమ్మని దూది ఇచ్చి, మరో చేత్తో పారిపోకుండా పట్టుకుని కూర్చోబెట్టి చెప్పారు. మనం నేర్చుకున్న జీవిత పాఠాలు పది మందికి చెబితే, కనీసం నలుగురికైనా కనువిప్పు కలుగుతున్దన్న ఆశతో ఇక్కడ పోస్టు చేస్తున్నాను. కథలో కొన్ని కల్పితాలు ఉన్న మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ , కథ మూలాధారం, పాత్రలు, వర్ణించిన సన్నివేశాలు అన్నీ నిజాలే.
ఇక ఈ కథ చదివాక మీ కళ్లెంబడి రక్తాలు వస్తే నాది కాదు బాధ్యత అని సవినయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు, పెట్టవలసిన డిస్క్లెయిమర్లు అన్నీ పూర్తయ్యాయి. చివరాఖరిగా పక్కన టించరు, అయోడిను, దూది, ఎమర్జెన్సీ 108 ఫొను నంబర్లు పక్కనే అందుబాటులో పెట్టుకుని కథ చదవటం మొదలు పెట్టండి.


మన కథకి హీరో బడాయి బోడి బాబు. యద్దనపూడి సులొచనరాణి వర్ణించినట్టు రింగుల జుట్టు, ఒడ్డు పొడవు ఉన్న హీరోలా కాకుండా సదరు కుటుంబానికి చెందిన శీను, వెంకి, సుబ్బారావు, రవి, రాము లాంటి యువకుడు ఈ బడాయి బోడి బాబు.(యువకుడు అంటున్నారు మరి వయసో?? అని అడక్కంఢి ..ఎంతో కొంత మీరే వేసుకోండి. అయినా ప్రేమించటానికి వయసుతో ప్రమేయం లేదని "చీనీ కం " సినిమాలో అమితాబచ్చను చెప్పకనే చెప్పారు కదా !! ). చూపులకి ఎలా ఉన్నా బడాయి బాబు తల్లో పేనులా, సోఫాలో నల్లిలా, చెక్కర డబ్బాలో చీమలా కుటుంబం లో అందరికి పంట తెగులుకి వేసే నువాక్రానులా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాడు. అన్ని కథల్లో ఉన్నట్టు మన బడాయి బాబుకి ఒక అమ్మ, నాన్న, అన్న, తమ్ముడు, ముఖ్యంగా అన్నయ్య అనురాగం సినిమా లో విజయనిర్మల ఓవరాక్షను మరిపించే చిట్టి చెల్లి ఉన్నారు. అమ్మకి వంటింట్లొ వంట నుండి దొడ్డి లో పాడి ఆవుల పెంట తీసే దాకా అన్ని పనుల్లో ఒక చేయి ,ఒక కాలు వేయాల్సిందే మన హీరో. అదే dedication తో అన్నయ్యకి సైకిలు చెయిను వేసి రచ్చబండలొ సొల్లెసుకొవటానికి పంపించి , తమ్ముడి చారల చొక్క, గళ్ళ పంట్లాం ఇస్త్రీ చేసి దగ్గరుండి వేయిస్తాఢు. ఇది సరిపోదన్నట్టు కాళ్ళకి తొడుక్కున్న కొత్త జోళ్లు అరిగిపోతాయేమోనని తమ్ముడిని భుజాలనెత్తుకుని రోజు 5kms నడిచెళ్ళి కాలేజీ లొ దింపి వస్తాడు. ఓహో... అయితే బడాయి బాబు వాళ్ళ నాన్న ఇంక చెల్లి మాత్రమే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారన్నమాట... అన్న conclusion కి అప్పుడే వచ్చెయ్యకండి.


వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా మీరు చదివిన అమ్మా అన్నా తమ్ముడి పాత్రల లాగా బడాయి బాబుని బాగానే వాడుకుంటారు. ఇంటిపని వంట పని పూర్తి చేసుకున్నాక వాళ్ల నాన్న భుజానికి తుండు ఇచ్చి పొలానికి తీసుకెళ్తాడు. అక్కడ సమ్మగా నీడనిచ్చే ఒక తాటి చెట్టు కింద ఒక బెడ్ షీటు వేసి కల్లు కుండ చేతికిచ్చి బబ్బోపెడతాడు. వయసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పనికి రాని దుక్కి దున్ని రాళ్ళల్లో బియ్యం చెట్లు మొలిపిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసాడు.ఊరి పంచాయితీ ముందు నోరు జారిన నాన్న పరువు కాపాడే ప్రయత్నం లో భాగం గా నాగలికి ఒక వైపు కాడెని తన మెడకి వేసుకుని, ఇంకో వైపు కాలికి గాయం అయిన దున్నపోతు మెడలో వేసి రోజు కనీసం నాలుగు వరసలైనా దున్నుతాడు. ఇంకా దున్నేవాడేమో గాని, ఎండకి గ్లామరు తగ్గుతుందన్న భయం తో ఆపేసి మధ్యానం పన్నెండింటికి నిద్దర లేచే చిట్టి చెల్లి గుర్తొచ్చి హడావిడిగా ఇంటికి పరిగెత్తాడు.

బోడి బాబు ఇంటికి చేరే దాకా కూఢ నులక మంచం లో గుర్రు పెట్టి పడుకున్న చెల్లిని ఒక సారి తనివితీరా చూసుకుని, మధ్యానం మండుటెండ కి ముఖం కందిపోతుందని కంబళి కప్పి పెరట్లోకి దౌడే దౌడు. ఆ దౌడుకి మీరు ఊహించే కారణాలేవి కావండీ బాబు. గన్నేరు పూల కోసం !!!!. పాండవ వనవాసం సినిమాలో సావిత్రి ఒక్కో పువ్వుని సుకుమారం గా కోసినట్టు , ఒక్కో గన్నేరు పువ్వుని కోసి పూల మాల కట్టి అవి రోజు పెట్టినట్టే ఆవిడ పడుకున్న నులక మంచం మీద ఒక మూలకి, పూలల్లో పురుగులు కుట్టకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టి, హమ్మయ్య ఇవ్వళ్టికి చేయవలసిన ఇంటిపనులన్నీ పూర్తయ్యాయని ఆనందంగా గట్టిగా ఒక నిట్టూర్పు విడిచి వంటింటి వైపు కదిలి వెళతాడు. మళ్ళీ దేనికో అనుకోకండి, గుక్కెడు కాఫీ నీళ్ళ కోసం. ఇది మన హీరో దినచర్య అన్నమాట. ఇక కథలోకి....


పాలు, చెక్కర లేని నీళ్ళ కాఫీ గ్లాసుని ( పాలు,చెక్కర లేవా?? ఎందుకని అడక్కండి. ఇంటి వాళ్ళ కోసం త్యాగం అన్నమాట ) తీసుకుని పెరట్లో ఎక్కడా చోటు లేనట్టు కుడితి తొట్టి పక్కన కూర్చుని పక్కనే గడ్డి నెమరేస్తున్న గేదెని చూస్తూ, నెమరేసే మెచనిస్మ్ గురించి అలోచిస్తున్న బోడి బాబుకి హఠాత్తుగా చింతలవాడ చిత్రాంగి గుర్తొచ్చింది. అసలే బాల్య వివాహం లాగా "బాల్య లవ్వు", అందులో తను సినిమాలకి స్క్రిప్టుల పేరుతో రాసే చెత్త కథలన్నీ ఓపిగ్గా వింటున్నట్టు నటిస్తుందాయే. తనకే కోపం వస్తే , అమ్మ బాబోయ్ ఇంకేమైనా ఉందా?? ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కోడి జుట్టుకి ఇంత ఆముదం పట్టించి, పళ్ళు విరిగిన దువ్వెనతో బరా బరా బరికేసి , పదేళ్ల క్రితం ఊరి సాయబు దగ్గర కొన్న "డుబై సెంటు" ముక్కు మూసుకుని పసా పసా ఒళ్ళంతా కొట్టేసుకుని బుగ్గన దిష్ఠి చుక్క పెట్టుకుని బయలుడేరాడు. వరండా లో స్టాండు లేని తుప్పు పట్టిన డొక్కు సైకిలు ఎక్కి, సందులు, గొందులు, అడ్డొస్తున్న పందులని లెక్క చేయకుండా చిత్రాంగి ఇంటికి దూసుకెళ్లాడు. అలా వెళ్తున్నవాడు ఒక ఇటుక రాయి మీద కాలు పెట్టి బ్రేకు లేని సైకిలుని ఒక ఇంటి ముండు ఆపాడు. సైకిలు బెల్లుని "ట్రింగు ట్రింగుమని" రెండు సార్లు మోగించే లోపే ఇంటిముందు కూర్చున్న బుర్ర మీసాలాయన 'అమ్మీ ..సిత్రాంగీ ...మన పెద రెడ్డి కాడ పగటేల పని జేసే వాచీ మాను వచ్చిండు...తొందరగా రామ్మీ...ఏమ్ గావాల్నో సూడు " అని కేకేసాడు .పిలుపు విన్న వెంఠనే ఒక కరెంటు పోలు లా పొడవుగా ఉన్న అమ్మాయి జీన్సు పాంటు, బాయి కట్టు క్రాఫుతో కాళ్ళ గజ్జెలు ఘల్లు ఘల్లుమనిపించుకుంటూవచ్చింది. వస్తునే " నీకెన్ని సార్లు చెప్పాలి నాన్నా. ఆయన పెద రెడ్డి కి జీతం భత్యం లేని బాడీ గార్డు...వాచీ మాను కాదు. పెద రెడ్డి ఎన్నటికైనా ఛం అవుతారంట. టీ గ్లాసులో పడ్డ ఈగ లాగా మరీ తీసి పారెయ్యకు." అని బడాయి బాబు వంక చూసింది. బడాయి బాబు ఉక్రోషం తొ పిడికిలి బిగించి పక్కనే జారి పోతున్న నిక్కరుని ఎగేసుకుంటా క్రికెట్టు ఆడుకుంటున్న కుర్ర వెధవని పట్టుకుని బాదేస్తున్నాడు. "చెప్పాగా బాబూ నువ్వు గార్డువి వాచీ పెట్టుకున్నంత మాత్రాన "వాచీ మాను" వి కాదని మా నాన్నకి ఇంక కోపం తగ్గించుకో. ఆ పిల్లాఢు నీ చేయి కరిచి పారిపోకముందే వాడిని బాదటం ఆపి వదిలెయ్యి" అన్నది చిత్రాంగి. రెట్టింపు కోపంతో బడాయి బాబు "ఐ డోంట్ కేర్, నాకు జనాలతో పని లేదు. కాని నువ్వు ఇలా జార్జు బుష్ లా ఒకే మాట ఎన్ని సార్లు చెప్పినా అర్దం చేసుకోవెందుకు? మనం లవర్స్సుమి. నేను ఐదు సార్లు బెల్లు కొట్టాక బయటికి రావాలి నువు. ఇది మన లవ్వు కోడు. పో ఇంట్లోకి, నేను మళ్ళీ బెల్లు కొట్టాక రా" అన్నాడు. "కోడా , కోడి పెంటా. నువ్వు కొట్టుకొచ్చిన సెంటు వాసనకి కాలనీలో పందుల గుంపు దూరిందని చుట్టుపక్కన వాల్లంతా కర్రలు పట్టుకుని వచ్చారు. ఇక్కడి నుండి బయట పడకపోతే నీ తుప్పట్టిన సైకిలు సువ్వలకే నిన్ను కట్టేసి కొడతారు ..పద పద " అని చిరాగ్గా అన్నా మన హీరో కి ఇంకోలా అర్థం అయ్యి డాబర్ ఆమ్లా ఆయిలు రాసుకున్న చిత్రాంగి గుండు పైన నిమిరి "ఠత్స్ వ్హ్య్స్ ఈ లికెస్ యౌ సొ మచ్చ్... నా మీద నీకెందుకమ్మా అంత ప్రేమ"అని అక్కడ నుండి బయలుదేరారు ఇద్దరు. అలా నడుస్తూ ఇద్దరు ఊరవతల గాడిదలని కాసే కంచె దగ్గరికి చేరారు. జేబులో మడతలు పెట్టిన చిన్న కాయితమ్ ముక్క తీసి, ఇదిగో "చిత్తూ నీ ప్రేరణతో ఒక కొత్త సినిమా కథ రాసాను. తెలుగు సినిమా అయినా వెరైటీగా ఇంగ్లీషులో ఉంటాయి పాటలన్నీ. పూర్తి కథ వినిపించను గాని సాంపిలుగా ఈ డ్యూయెట్టు పాట పాడి మరీ వినిపిస్తా విను.

*****************************************************************

if you are in front of meeee

am looking at you like thaaaat

jivvu sound making heartooooooo

rivvu sound making ageoooooooo
marigold flower you looks like

kissess flowing and going

like deer kid "chengu..chengu" you making silly signs

cold cold way you send fire

slowly slowly you twine

on the cheek with nail corner

my shame stacks you steal
tender tenderly you smile

not there wishes you sprinkle

threading words medicine throwing you push me into drugsపాట పూర్తయ్యాక చూస్తే వాళ్ళిద్దరి చుట్టూ గాడిదలు భయంతో పెద్దగా గాండ్రిస్తూ లక్ష్యం, మార్గం తెలియకుండా అయోమయంగా పరిగెడుతున్నాయి. బడాయి బాబు పక్కనే కూర్చున్న చిత్రాంగి కడుపులో తిప్పేస్తుంది. ఇప్పుడే వస్తా ఆగు అని వచ్చిన దారెంట పరిగెత్తటమ్ మొదలు పెట్టింది.

******************************************************************

మరి ఆ చిత్రాంగి ఎటెళ్ళిందో?? ఎందుకెళ్ళిన్దో?? అసలు తిరిగి మళ్ళీ వస్తుందా?? లాంటి రొటీను అనుమానాలు మీకు రావు. అయినా కూడ మేము టీవీ సీరియళ్ళు తీసే సుమన్ inspiration

తో , మీరు టెన్షను పడుతున్నారని ఊహించేసుకుని మళ్ళీ వచ్చే వారం కథని చొంతినుఎ చేస్తాం... అంతవరకి "కెలవ్" (శెలవ్ కి కెలుకుడు బ్లాగర్ల పర్యాయ పదం)

******************************************************************

To all those whose mind went into a zombie mode and couldnt guess the actual song...here is the original version of the song :

(((ORIGINAL SONG)))


నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే

నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే

జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు

నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే

జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు
ముద్దబంతిలా ఉన్నావు ముద్దులొలికి పోతున్నావు

ముద్దబంతిలా ఉన్నావు ముద్దులొలికి పోతున్నావు

జింక పిల్లలా చెంగు చెంగు మని చిలిపి సైగలే చేసేవు

నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే

జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు
చల్లచల్లగ రగిలించేవు మెల్లమెల్లగ పెనవేసేవు

చల్లచల్లగ రగిలించేవు మెల్లమెల్లగ పెనవేసేవు

బుగ్గపైన కొనగోట మేటి నా సిగ్గు దొంతరౌ దోచేవు

నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే

జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు
లేతలేతగా నవ్వేవు లేని కోరికలు రువ్వేవు

లేతలేతగా నవ్వేవు లేని కోరికలు రువ్వేవు

మాటలల్లి మరు మందు జల్లి నను మత్తులోనె పడవేసేవు

నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే

జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు

****************************************************************(To be continued)

Jun 7, 2009

ఒబామహాభారతం - లఘునాటిక - ఆరవ మరియు ఆఖరి భాగం

(కౌరవ సభ)

దుర్యోధనుడు: పరలోకవాసులారా! రండి, సుస్వాగతం - ఆశీనులుకండి

అమర్: పరలోకం అంటాడేమిటండీ?

రెహ్మాన్: టైం మెషీన్ అంటే అర్ధం కాదని నేనేఅలా చెప్పమని ద్వారం దగ్గర భటులతో చెప్పా

ఒబామా: కృతజ్ఞులము

ఆంథోనీ: దుర్యోధనుడేమిటండీ చాలా హుందాగా ఉన్నాడు. మన ఎంటీఆర్‌లా హెంతమాఠ, క్షత్రీయ పరీక్ష అంటూ ఓవరేక్టింగ్ చెయ్యకుండా?

రెహ్మాన్: అయ్యా ఈయన అసలు దుర్యోధనుడు, పావలాకి రెండురూపాయల నటన చేసే తెలుగు నటుడు కాదు. మీ సందేహాలని కాస్త మీతోనే కాసేపు అట్టేబెట్టుకోండి ప్లీజ్!

దుర్యోధనుడు: యుధ్ధము భీకరముగా సాగుచున్నది. కౌరవులు హతులగుచున్నారు. ఏమిచెయ్యవలెనో తెలియట్లేదు. మీరెమన్న సలహా ఇవ్వగలరా?

ఒబామా (స్వగతం): సరిపోయింది. వీల్లదగ్గర నేనేదో నేర్చుకుందామని వస్తే, వీళ్ళే నన్ను సలహా అడుగుతున్నారేమిటి?

(బయటకు): తప్పకుండా సుయోధనా. కానీ దానికన్నా ముందు మీరు మాకు ఈ యుధ్ధం గురించిన విషయాలను ఎత్తులను సంపూర్ణంగా వివరించాలి.

సుయోధనుడు: తప్పకుండ. శకుని మామా! మొదలు పెట్టండి

(శకుని భారతాన్ని మొత్తం వివరిస్తాడు)

ఒబామా: (స్వగతం) అమ్మో! ఇన్ని ఎత్తులూ జిత్తులూ ఉన్నాయా దీనిలో. వెనక్కి వెళ్ళిన వెంటనే ఒసామా ని చిత్తుచెయ్యడానికి సరిపోయే ట్రిక్కులివి

(బయటకు): అంతా బాగానే ఉంది గానీ శకునిగారూ, ఇటువైపు వందమంది ఎందుకున్నారో అర్థం కావట్లేదు

శకుని: ఏం? అయిదుగురి కన్నా వంద మంది బలవంతులు కారా?

ఒబామా: కానేకారు. దీనికోసం మీరు మా కాలాంలో .. క్షమించాలి .. మా లోకంలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్, ఇంకా ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి.

శకుని: అలాగా? చెప్పండి.

ఒబామా: మా మొదటిసూత్రం. అయిదుగురు వ్రాయాల్సిన ప్రోగ్రేములో ...

రెహ్మాన్: ఒబామా గారు! మామూలు భాష .. మామూలు భాష!

ఒబామా: సరే! అయిదుగురు చెయ్యాల్సిన పనిని Yఆభై మందికి అప్పగిస్తే పని తొందరగా జరగడం మాట అటుంచి అసలు పనే జరగకపోవచ్చు అని సూత్రం

శకుని: ఎందుకలా?

ఒబామా: మిగతా నలభై అయిదుగురు పని నేర్చుకుని, అర్ధం చేసుకుని మిగాతావారికి సహకరించేలోగా పుణ్యకాలం కాస్తా గడిచిపోతుంది.

శకుని (అలోచిస్తు): నిజమే!

ఒబామా: అలాగే మీ సైన్యం పడుతున్న ప్రయాసలో వ్యర్ధాన్ని అరికట్టాలి

శకుని: అదెలా?

ఒబామా: దీనికి మా లోకంలో సిక్స్ సిగ్మా అనే విరుగుడు వాడతాం.

శకుని: ఇదేదో బాగుంది - చెప్పండి.

ఒబామా: ఏమీలేదు శకునిగారూ! మీరు పదిమంది మంది సైనికులని మనిషికి రెండు చొప్పున ఇరవై రాళ్ళు మొయ్యమన్నారనుకోంది - అందులో అయిదుగురు ఒక రాయి చొప్పున మరో అయిదుగురు మూడు రాళ్ళ చొప్పునా మోశారనుకోండి - మీరేమంటారు?

శకుని: నా ఇరవైరాళ్ళూ నాకోచ్చేశాయిగా? సరాసరి మనిషికి రెండు

ఒబామా:కాని రిజల్టు వచ్చినా ప్రాసెస్ మటాష్ కదా?

శకుని: అంటే?

ఒబామా: క్షమించాలి. అలవాటుగా మా భాషలో మాట్లాడేశాను. మీకు కావాల్సిన పని ప్రస్తుతానికి జరిగిపోయింది సరే కానీ ఆ పదిమందిలో మీరు అనుకున్నట్టుగా ఎంతమంది సైనికులు పనిచేశారు?

శకుని (కాసేపు ఆలోచించి): అయిదుగురు ఎక్కువ, అయిదుగురు తక్కువ చేశారు. ఒక్కౠ చెప్పినట్టు చెయ్యలేదు

ఒబామా: అంతేకదా? రేపు ఖర్మకాలి మీరు మొదటి అయిదుగురిని రాళు మోసేపనిలో, మిగిలిన అయిదుగురినీ గుర్రాలని పరిగెత్తించే పనిలోను పెట్టారనుకోండి - మీకు ఇబ్బందే కదా?

శకుని: అవును సుమీ! నాకు తట్టనేలేదు

ఒబామా: ఎందుకంటే మీరు తీసుకునే సరాసరి లెక్కలు నిజాని కప్పేస్తాయి. అందుకే ఇలాంటివాటిట్లో మా భాషాలో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ని వాడతాం. అంటే మీ భాషలో విచలనం లేదా వ్యతిక్రమం అన్నమాట.

శకుని: ఓహో

ఒబామా: ఇప్పుడు మీరు ఇరవై రాళ్ళు మొయ్యమన్న చోట పద్దెనిమిది వచ్చినా చాలు లెకపోతే ఇరవై రెండు రాగానే ఆపెయ్యండి అన్నారనుక్కోండి - మీరు కాస్త సడలింపు ఇచ్చి దానికి పరిమితి పెట్టారన్నమాట.

మీ సైనికుల వ్యతిక్రమం పరిమితికి సమానమైతే దానిని వన్ సిగ్మా అంటాం - అందులో సగమయితే టూ సిగ్మా అంటాం - అలాగే వ్యతిక్రమం గనక పరిమితిలో ఆరవ వంతు ఉన్నట్టయితే దానిని సిక్స్ సిగ్మా అంటాం

ఏంథోనీ: ఈయన చెప్పేది ఒక్క ముక్క కూడా అర్ధం కాల్వట్లేదు

అమర్: నాకూ అంతే

రెహ్మాన్: ఇష్ ఇష్

ఒబామా: సరే ఇప్పుడు మీరు చెయ్యాల్సిన పని వెంటనే యాభై మంది కౌరవ సోదరులని లేఆఫ్ చెయ్యడం.

శకుని: అంటే?

ఒబామా: యుధ్ధం లోంచి తప్పించడం. దీనివల్ల మీకు ఖర్చు తగ్గుతుంది - దక్షత, ఫలోత్పాదక శక్తి పెరుగుతాయి

శకుని: బాగు బాగు - అలాగే చేద్దాం


( దూరంగా పాండవ శిబిరంలో)

ధర్మరాజు: కృష్ణా! ఎవరో పరలోకవాసులు దుర్యోధనునికి సహాయము చేసున్నారని వేగుల కబురు

కృష్ణుడు: భయపడకి యుధిష్టిరా - వారు ఇక్కడికి కూడా వస్తారు. అదిగో మాటల్లోనే వచ్చేశారు. భవిష్య భూలోక వాసుల్లారా! రండి. సుస్వాగతం

అందరూ: నమో కృష్ణ, నమోన్నమ:

కృష్ణుడు: ఏమిటి ఒబామా గారూ! ఏలా ఉంది దుర్యోధనుల వారి ఆతిధ్యం

ధర్మరాజు: మీరు అన్యాయానికి అలా చేయూతనివ్వడం బాలేదు

ఒబామా: కావాలంటే మీకు కూడా సహాయం చేస్తాం

ధర్మరాజు: అదెలా సాధ్యం?

ఒబామా: ఎందుకు కాదు? మీ తరువాయి కాలంలో ఇటు భారత దేశానికి, వారి బధ్ధ శత్రువయిన పాకిస్తానుకి ఒకే సమయంలో సహాయం చేస్తున్నాం కదా - అలాగే

అక్బర్: పాకిస్తాన్ అంటే పవిత్రమైన స్థానం అని - అది మన కర్మ భూమికి శత్రువా?

ఏంథోనీ: అది పేరుకే పాకిస్తానండి. అవన్నీ మీకు చెప్పినా అర్ధం కావు. ఒబామా గారూ మీరు కానివ్వండి.

ఒబామా: కనుక మీకూ కౌరవులకీ ఏకకాలంలో సహాయం చెయ్యడం మాకు ఇబ్బంది కాదు.

కృష్ణుడు: మీ కాలమునుండీ ఇప్పటికే మాకు సహాయమందుచున్నది

ఒబామా: అదెలా?

కృష్ణుడు: మీ కాలపు తంతి రహిత దూరవాణి పరికరం ద్వారా ఒసామా బిన్ లాడెన్ అనునతడు మా అభిమన్య పుత్రునికి సహాయం చేయుచున్నాడు

ఒబామా: ఏంటీ? సెల్‌ఫొనులో ఒసామా అభిమన్యుడికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడా? ఇంపాసిబుల్!!

రెహ్మాన్: అంటే అభిమన్యుడు పాండవుల ఆత్మాహుతిదళం నాయకుడన్నమాట

అమర్: అందుకే పద్మ్యవ్యూహంలోకి ఒక్కడు వెళ్ళి చంపగలిగిన వారిని చంపి తనూకూడా ఆహుతయ్యడు

ఏంథోనీ: అభిమన్యుడి మరణం వెనక ఇంత కధ ఉందన్న మాట

ధర్మరాజు: ఇక మీరందరూ విశ్రాంతి తీసుకోండి. రేపు మాట్లాడదాం. భటులారా! వీరికి విశ్రాంతి మందిరం చూపించండి

(వాళ్ళు వెళ్ళగానే)

కృష్ణా! వేగులు తెచ్చిన మరోవార్త! విరు కౌరవులకి చేసిన సహాయం పాండవుల పాలిట శాపమయ్యింది. వీరు ఇక్కడ ఉంటే ప్రమాదకరం. వేంటనే పంపించి వేయ్యాలి. ఏదయినా ఉపాయం చెప్పు.

కృష్ణుడు: ఏదీ ఆ దూరవాణిని ఒక సారి తెప్పించు. వారి కాలంలో హిల్లరీ అనే మహిళ ఉంది - ఆమేతో మాట్లాలి

(అర్ధరాత్రి అమర్‌కింగ్ కి ఫోన్ - ప్యార్ కియా తో డర్నా క్యా రింగ్ టోను)

అమర్: అబ్బబ్బబ్బా! మర్చిపోయి సెల్‌ఫోన్ జేబులో పెట్టుకొచ్చా. చంపేస్తున్నారు - హలో ఎవరది - బైడెన్ గారూ! మీరా? ఏమిటి విషయాలు?

(మొహం రంగులు మారుతుంది)

ఒబామా గారూ! నిద్రలేవండి - మీ కొంప మునగబోతోంది.

ఒబామా: ఏమయిందండీ?

అమర్: జగన్నాటక సూత్రధారితో పెట్టుకున్నాం - మీ మీదా, బైడెన్ గారి మీదా, హిల్లరీ ఇంపీచ్మెంట్ పెట్టబోతొంది ట. ఇప్పుడె ఫోన్.

ఒబామా: అయితే ఏంచెయ్యాలి?

అమర్: వెంటనే వెనక్కు వెళ్ళి దానిని ఆపాలి. లెఖపొటె భారతం సంగతి దేవుడెరుగు. మీ పదవి ఊడిపోతుంది.

ఒబామా: అమ్మో - అయితే అందరూ లేవండి. నేర్చుకోవాల్సినది నేర్చేసుకున్నాం! అక్బర్ గారు కూడ కుక్కని వదిలేశారు. ఇక ఆయనని ఆయన కాలంలో దింపేసి మనం వెళ్ళిపోదాం. పదండి.

(టైం మెషీన్లో వెళ్ళిపోతున్నవారిని చిద్విలాసంతో తిలకిస్తున్న శ్రీకృష్ణునితో తో తెర పడుతుంది)

*************** అయిపోయింది ***************

Jun 6, 2009

ఒబామహాభారతం - లఘు నాటిక - అయిదవభాగం

ఒబామా: భారతం వచ్చేసిందండీ. దిగండి
అమర్: నిజంగా భారతమే కదా, ఎందుకైనా మంచిది ఒక సారి చెక్ చేసుకోండి
ఒబామా: 100% పక్కా అండీ
ఏంథోనీ: కొంచం ధైర్యం చెయ్యండి అమర్ కింగ్ గారూ - మీకెలాగూ తెలివిలేదు కాబట్టీ మీరు ధైర్యవంతులే
అమర్: ధైర్యవంతుడంటే తెలివిలేనివాడా? ఎవరు చెప్పారు?
ఏంథోనీ: ఒకరు చెప్పాలా? మీరు స్టాలిన్ మతిలేని వ్రాతలు చెదివినట్టులేదు
అమర్: స్టాలిన్ మతిలేని వాడా?
ఏంథోనీ: స్టాలిన్ గురించి అర్థం కావాలంటే మీ సెర్వర్ స్పేసు బేండ్ విడ్త్ సరిపోవు
అమర్: స్టాలిన్ కీ బేండ్ విడ్త్ కీ ఏమిటి సంబంధం?
ఏంథోనీ: కామెంట్లగురించి పట్టించుకునేవాడు విప్లవకారుడు కాలేడు
అమర్: ఒక్క ముక్క అర్ధం అయితే నీ ఎడంకాలి చెప్పుతో కొట్టు
ఏంథోనీ: చెప్పుల కార్మికులని అవమానించద్దు. వారి ద్వారానే విప్లవం వస్తుంది
అక్బర్: నాకు కూడా ఏమీ అర్థం కావట్లేదు.
ఏంథోనీ: నీలా గడ్డం పెంచినవారందరూ సన్యాసులే
ఒబామా: ఇంతకీ మీరు దేనిగురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏంథోనీ గారు?
ఏంథోని: పెట్టుబడిదారీ వ్యతిరేక ప్రాలిటేరియన్ వ్యవస్థ లో విమెన్ లిబరేషన్ కు కారణభూడయిన ఒసామా సద్దాం గురించి.
ఒబామా: ఒసామా సద్దామా? ఆయనెవడు?
ఏంథోనీ: నువ్వూ మఠంలో సన్యాసివేనా? వీ యన్ సీ ప్లేయర్ రిమోట్ డెస్క్‌టాప్ అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకు?
రెహ్మాన్: అయ్యా ఏంథోనీ గారూ - ఒక వాక్యానికి దాని తరవాత దానికి సంబంధంలేకుండా ఉండే తెలుగు సినిమాపాటలా మాట్లాడుతున్నారు - కొంపదీసి మీ ముద్దు పేరు పక్షిరాజా?
ఏంథోనీ: పక్షికాదు, గ్రాంధిక భాషలో మార్తాండం అని పిలవచ్చు
మిగిలినవారు: హమ్మయ్య! విషయం ఇప్పుడర్ధమయ్యింది. ఎవరైనా ఆయన మొహం మీద కాస్త గోలిసోడా కొట్టండి
అక్బర్: గోలీసోడా వద్దు - పెప్సీనో కోకో కొట్టండి
ఒబామా: అక్బర్ గారూ, మీకివన్నీ ఎలా తెలుసు?
అక్బర్: రామాయణం నుండి భారతం దాకా సాగిన ఈ ప్రయాణంలో మీ మాటలు విని చాలా తెలుసుకున్నా లేండి. అందులో ఇదెఒకటి
అమర్: వాహ్ అయితే ఇప్పుడు మీరు మాడర్న్ అక్బర్ అన్నమాట
అక్బర్: అవును. నేనిప్పుడు జోధా అక్బర్ హ్రుతిక్ని - నా నాయిక ఐశ్వర్య
అమర్: చాలు. ఇక ఆపండి .. ఆపండి .. ఆపండి .. ఆపండి .. ఆపండి ...
ఒమాబా: ఏమయ్యిందండీ?
అమర్: మా ఐశ్వర్య బేటి మా అభిషేక్ బేటాకే నాయకి. వేరెవరికీ కాదు, కాబోదు. అన్నట్టు వెనక్కి వెళ్ళాక గుర్తు చెయ్యండి. ఆమెకి చెప్పులు కొనడానికి వెళ్ళాలి
రెహ్మాన్: సరే సరే దఅందరూ దిగండి. ఏంథోనీ గారికి పూనకం తగ్గి తెలివొచ్చిందా?

(అంతా భూమిమీద)

ఏంథోనీ: అమర్ గారూ, ఇవేవీ మన బీ ఆర్ చోప్రా మహాభారత్ సీరియల్ లో చూపించినట్టు లేవే? ఇక్కడ ఆడవాళ్ళు కూడా నిండుగా కప్పుకుని ఉన్నారు. అందులో చూపించినట్టు చాలీచాలని బట్టలేసుకుని లేరే?
అమర్: ఏహే! మాట్లాడకుండా నడవండి. అరే అటు చూడండి - ఆగుడేదో విచిత్రంగా ఉంది?
(పక్కన పోయే దానయ్యని పిలిచి)
బాబూ! ఈ దేశానికి రాజెవరు?
దానయ్య (ఎగాదిగా చూసి): నాకు తెలిసినప్పుడు నీకు చెప్తాలే.
అమర్: సరే సరే, ఆ గుడి విచిత్రంగా ఉంది - ఎవరిది?
దానయ్య: ఇక్కడ పక్షి రూపంలో ఉండే ఓ రాక్షసుడు తన అరుపులు గావు కేకలతో జనాలని బెదరగొడుతూ ఉండేవాడు. మహిళలు చిన్నపిల్లలు దడుచుకునేవాళ్ళు
అమర్: ఓహో తరవాత?
దానయ్య: ఆ రాక్షసుడి బాధ పడలేక కొంతమంది లుంఢినీ నగర పురజనులా ఆరాధ్య దైవం కోసం తపస్సు చేశారు?
అమర్: లుంఢినీ నగరమేమిటండీ?
రెహ్మాన్: అదేనండి - ఇప్పటి లండన్.
అమర్: ఓహో
దానయ్య: వీరీమీద దయతలచి ఆయన ఏకలింగావతారం ఎత్తి ఆ రాక్షసుడి పీచమణచాడు. అయినా కృతజ్ఞతలేని వీళ్ళ నాయకుడొకడు ఇక్కడ ఉన్న సందులు మలుపులు కూడళ్ళు అన్నీ తనవేనన్న ధీమాతో మేలుచేసినవాడిని కూడా బహిష్కరించాడు. కాని ఆ మేలు మరిచిపోలేని కొందరు కట్టించిన ఆలయమే ఈ ఏకలింగేశ్వరాలయం.
అమర్: చాలా కధ ఉందే. ఇంతకీ ఆ రాక్షస పరాభవం ఏలా జరిగింది?
దానయ్య: అబ్బో అదో వీనులవిందయిన ప్రహసనం. ఆ రాక్షసుడూ రోజుకి నాలుగుసార్లు అరుపులు గావుకేకలు పెట్టెవాడు "స్టాలించ మావోచ సద్దాంచ" అంటూ - ఆ అరుపులకర్ధం ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు
అమర్: మాకు తెలుసు లేండి. మీరు కానివ్వండి.
దానయ్య: మన ఏకలింగేశ్వరుడు గంటకొకసారి కేకలు మొదలు పెట్టాడు - ఈ కేకలు భరించలేక ఏదిరించే తెలివి ధైర్యం లేక మార్తాండాసురుడు పలాయనం చిత్తగించాడు.
అక్బర్: ఆహా ఓహో. "గాలీ క జవాబ్ గాలీ సే దియా"
అమర్: అది మా లాల్ బహాదుర్ శాస్త్రి గారి లైన్. కాపీ కొట్టావంటే చంపుతా.
దానయ్య: ఏమంటున్నారూ?
అమర్: అయ్యో మిమ్మల్ని కాదు లెండి - మీరు వెళ్ళి రండి.

(అందరూ మళ్ళీ నడుస్తూ)

ఏంథోనీ: అయ్యా! ద్రౌపది నిజంగానే అయిదుగురు భర్తలున్నరంటారా? ఆ అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించే స్త్రీవాదులు ఈ కాలంలో లేరా?
రెహ్మాన్: బాగుంది - భారతంలో ఫెమినిష్టులు - ఇదేదో మన చెంగనాయకమ్మగారి నవలలా ఉందే
ఏంథోనీ: మీరో సుప్రసిధ్ధ రచయిత్రిని అవమానిస్తున్నారు
రెహ్మాన్: అయ్యో! ఆవిడగురించి కాదండీ నేననేది. ఆవిడ అభిమాని, చెంగ ప్రవీణురాలు అయిన చెంగనాయకమ్మగారి గురించి.
ఏంథోనీ: "చెంగ" అంటే?
రెహ్మాన్: అడిగారూ? ఒక సారి తెలుగు ప్రమాదవనం బ్లాగులో రెండో ప్రమాదసూచిక చూడండి. మీకోసం మళ్ళీ టూకీగా ఇక్కడ:

తమ పనులు మానుకుని ప్రక్కవారి పనులు చేసిపెట్టడాన్ని "చెంగ" అని నిర్వచిస్తాం. ఈ చెంగ చేసిన వాడికి లాభమేమి ఉండదు - చేయించుకున్నవాడికి కూడా పెద్దగా లాభం ఉండదు.

ఉదాహరణకి - మీరు ఆవురావురుమంటూ కాలేజిలో కేంటీన్ కి వెళ్తుంటారు. ఈ లోగా ఎవరో అమ్మయి ఎదురుపడి "నాకు అర్జెంటు పనుంది. ఈ పుస్తకాలు లైబ్రరీలో ఇచ్చెయ్యరూ, ప్లీస్?" అంటుంది. వెంటనే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అరగంట క్యూ లో నిలబడి, మీ డబ్బులతో ఫైన్ కూడా కట్టి కేంటిన్ కి తిరిగొచ్చేటప్పటికి, ఆమె తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తొ కాఫీ తాగుతూ "థేంక్యూ అన్నయ్యా!" అంటుంది. దీనివల్ల మీకొరిగినదేమీ లేదు, ఆ అమ్మాయికి పెద్దగా లాభమేమీ లేదు, మీ సమయం మాత్రం వృధా. ఇది చెంగలలో అతి సాధారణ చెంగ.


చెంగలు నానావిధాలు:

* పాకిస్తాన్ కోసం ఎవడొ ఆఫ్రికా వాడు కాష్మీరంటే ఏమిటో తెలియకపోయినా వచ్చి చస్తున్నాడు చూడు - దాని వల్ల వాడికి గాని వాడి కుటుంబానికి గాని ఏమి లాభం లేదు. ఎందుకూ చాలని కొంత డబ్బు తప్ప! దీనిని జిహాదీ చెంగ అంటాం!

* మందుకొట్టి పిచ్చిగంతులేస్తున్న ఆడపిల్లల్ని చావగొట్టిన వాళ్లది - సాంస్కృతిక చెంగ - దీనివల్ల ఆ పిల్లలు మారలేదు సరికదా .. వాళ్ళ లోదుస్తులు వీళ్ళకి పంపిస్తున్నారు. "ఉన్నిబట్టలేసుకోవే తల్లీ!" అంటే ఉన్న బట్టలు కూడా ఊడబీక్కున్న బాపతు!

* ఇక ప్రతీదానికీ ప్రభువు కాపాడును అని చెప్పి డబ్బులిచ్చి మరీ మతం మార్పిస్తారే - అది మతమార్పిడి చెంగ. వీళ్ళ డబ్బులయిపోయిన వెంటనే వేరే మతం వాళ్ళూ డబ్బులిచ్చి 'రీ కన్వర్ట్' చెయ్యరూ?

* నీకు నువ్వే చేసుకునే చెంగ (నీ గురించి నువ్వే గొప్పగా బ్లాగుల్లో వ్రాసుకోవటమన్నమాట) స్వచెంగ

* పక్కవాడికి చేసే చెంగ - పరచెంగ ("ఆహా! ఓహో! ఎక్కడికో వెళ్ళిపొయారు సార్ మీరు! మీరు " అంటూ)

* వాడు నీకు నువ్వు వాడికీ చేసేది - పరస్పర చెంగ (ఒకళ్లకొకళ్ళు పొగడ్త కామెంట్లు వ్రాసుకోవటమన్నమాట)

* సూడో చెంగ: అమేరికా వాడు పాకిస్తాన్ కి చెంగ చేస్తున్నట్టు కనిపించినా ఎక్కడ నొక్కెయ్యాలో అక్కడ తొక్కేస్తాడు. ఇది సూడో చెంగ!

* సాముహిక చెంగ: ఇది ఒక సమూహం కలిసి ఒకరికో ఇద్దరికో చేసే చెంగ.

* రాజకీయ చెంగ: అమ్మో! దీని రేంజ్ చాలా ఎక్కువ - మచ్చుకో రెండు ఉదాహరణలు:

******** ఎవడో పెద్ద లీడర్ వచ్చి స్పీచ్ ఇస్తుంటే ఫోటో కోసమ్ పక్క నిలబడి, ఆయనకి సేవలు చేసి, స్టేజ్ ఎక్కి చేతులు ఊపి చేసే చెంగ - తీరా టికెట్ వచ్చేది నీ విరోధికి!
******** భూఆక్రమణ అంటూ పేదలని ఆకట్టుకోడానికి చేసే చెంగ - ఇంతా చేసి ఓట్లు పడేది పొత్తు పెట్టుకున్న చెంగబాబునాయుడికో లేక చెంగశేఖరరావుకో!

*ఇలాంటివే ఫలానా హీరో అభిమాన 'చెంగాలు' కూడా!

* ఎవడో నీకు చెంగ చేస్తే నువ్వు ముగ్గురికి చెంగ చెయ్యటం - "పే ఇట్ ఫోర్వర్డ్" లేక "స్టాలిన్" చెంగ

* ఎవడో నీకు చెంగ చెయ్యటానికొస్తే నువ్వే వాడికి చెంగ చెయ్యటం - రివర్స్ చెంగ

* అవసరమున్నా లేకపోయినా పక్కవాళ్ళని కెలకడం - రౌడీ చెంగ!

చెప్పాలంటే చాలాఉంది గానీ ఇప్పుడు కుదరదు. కావాలంటే ఆ పోశ్తు చదువుకోండి. ఈ లింకులో కిందనుండి రెండో పోస్టు


http://pramaadavanam.blogspot.com/


ఏంథోనీ: ఓహో - సరే సరే! కానీ ఇక్కడ స్త్రీవాదుల సంగతి ఏంటి? ఈ కాలంలో ఫెమినిష్టు చెంగలు లేరా?

అమర్: ఈ కాలం వాళ్ళకి మనవాళ్ళలా పైత్యంలేదండీ. స్త్రీహక్కుల కోసం పోరాడెవారున్నారు గానీ, మగవాడూ సిగరెట్లు తాగితే మనమూ తాగాలి, వాడు మందుకొడితే మనమూ కొట్టాలి, పైటను తగలెయ్యాలి, చీరలను చింపుకోవాలి, పబ్బులను నింపెయ్యాలి, ఇడెమిటని అడిగితే సెక్షం 498A పెట్టి అరెస్టు చెయ్యాలనే విపరీత పోకడలు లేవు

ఏంథోనీ: 498A మహిళలకోసమే కదా

అమర్: అవును కానీ అలాంటి చటాలని మిస్‌యూజ్ చేస్తున్నారని కోర్టులేగొగ్గోలు పెడుతున్నయి కదా. దీనికి తోడు మగ ఫెమినిష్టులు. పైకి చెప్పేవి స్త్రీ జనోధ్ధారణ కబుర్లు. కాని అసలు రహస్యం ఏమిటంటె స్త్రీవాదం పేరుతో రేడికల్ ఫెమినిష్టులకి చేరువై "కావాల్సినది సాధించుకోవడం" - ఆ తరవాత టాటా బైబై అన్నమాట

ఏంథోనీ: అమ్మో. చాలా రాజకీయమే. రెహ్మాన్ గారూ, మీ ట్యూనులో మన రెడికల్ ఫెమినిష్టు అక్కల మీద పాట ఒకటి పాడకూడదూ?

రెహ్మాన్: సరే! ప్రేమదేశం "ముస్తఫా ముస్తఫా" బాణీలో

పల్లవి:

అక్కయా అక్కయ్యా డోంట్ హేట్ మేల్స్ అక్కయ్యా
పురుషుని ద్వేషించకే అక్కయ్యా
అండర్స్టేండ్ అండర్స్టేండ్ అర్ధం చేసుకో అక్కయ్యా
పురుషుడు నీ నేస్తమే అక్కయ్యా

అక్కయా అక్కయ్యా డోంట్ హేట్ మేల్స్ అక్కయ్యా
పురుషుని ద్వేషించకే అక్కయ్యా
అండర్స్టేండ్ అండర్స్టేండ్ అర్ధం చేసుకో అక్కయ్యా
పురుషుడు నీ నేస్తమే అక్కయ్యా

చరణం:

నిన్ను పొగిడితే కాకారాయుడు, లేకుంటే ఎం.సీ.పీ.
నువ్వేరైటంటే వెధవ, తప్పంటే అహంకారి
నీకేసీ చూస్తుంటే "నాట్ ఏ జెంటిల్ మేన్"
నీకేసీ చూడకపోతే "నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ మేన్"

అద్దంలో చూసుకునీ నువ్వే భయపడుతుంటే
"ఒహో ఐశ్వర్యా" అంటే ఎందుకు కోపం?

ఆ చెంగారాయుడినీ అన్ని హింసలు పెట్టడం
ఇదేనా నీ ఇస్త్రీవాద ధర్మం?

ఒహో హో హో హో హో ఓ హో హో హో హో
ఓ హో హో హో హో హో హో హో

అక్కయా అక్కయ్యా డోంట్ హేట్ మేల్స్ అక్కయ్యా
పురుషుని ద్వేషించకే అక్కయ్యా
అండర్స్టేండ్ అండర్స్టేండ్ అర్ధం చేసుకో అక్కయ్యా
పురుషుడు నీ నేస్తమే అక్కయ్యా

ఒబామా: సరే సరే! తొందరగా నడవండి. కౌరవులని పాండవులని కలవాలి

(ముగింపు వచ్చే టపాలో)

Jun 3, 2009

ఒక పెళ్ళికాని పిల్ల ప్రేమలో పడితే వాళ్ళ అన్నయ్య ముద్దుగా పాడేపాట

'కల్నల్ ఏకలింగం బ్లాగు వరదలో ఇది కొట్టుకుపోయినండున మళ్లీ ఇక్కడ కెలకడమైనది'ఒక పెళ్ళికాని పిల్ల ప్రేమలో పడితే వాళ్ళ అన్నయ్య ముద్దుగా పాడేపాట

( పెళ్ళిసందడి సినిమా లో "రమ్యకృష్ణ లాగ ఉంటదా" కి పేరడీ)

_______________________________________________________________________శరత్ కాలం లాగ ఉంటడా - చెప్పవే పిల్ల, అరే చెప్పవే భామా
మార్తాండలా మండుతుంటడా - చెప్పవె పిల్ల అరే చెప్పవే భామ
విజయ్ మాధవ్ భాస్కర రామిరెడ్డా?
రేరాజ్ భాస్కర రామరాజా?

ఒక్క ముక్క చెప్పు తల్లి, చేసేస్తా నీకు పెళ్ళి
శరత్ కాలం లాగ ఉంటడా ........


పర్ణశాల బ్లాగులో వివాదాలు రేపే కత్తి మహేష్ కుమారా? .. టింగ్ టింగ్ టింగ్
సైన్యంలో వాటికి కౌంటర్లు వేసే యోగీ మాస్టారా?
రోజుకో ఆరోపణ చేసే "మీ ధూమా" హో హో హో హో

చాకిరేవు, శివ, ప్రదీప్, కొత్తపాళీనా
జీడిపప్పు, యనమండ్ర, కాగడా, తెలు-గోడా?

సూర్యుడా, భవదీయుడా, ఊకదంపుడా?
శ్రీకాంతా, ఏ2జీ, తోటరాముడా?


ఒక్క ముక్క చెప్పు తల్లి, చేసేస్తా నీకు పెళ్ళి
శరత్ కాలం లాగ ఉంటడా ........

బ్లాగైనా బయటైనా చిలిపి పనులు చేస్తాడా రవిగారి లాగా? .. టింగ్ టింగ్ టింగ్
బైకు మీదు ఫీట్లు చేస్తూ, బ్రైడు కోసం వెతికేనా శ్రీనివాస్ లాగా?
"ఆ నలుగురి" కోసం వెతికే బిల్లీరావా హో హో హో హో

సాయికిరణ్, పానీపూరీ, కొల్లి మహేశ్వరా?
తాడేపల్లి, మురుగేశన్, దుర్గేశ్వరా?

శసంకరయ్య, నాగమురళి, జాలరులా?
అన్వేషి శ్రీకర్ మినర్వా చదువరులా?

ఒక్క ముక్క చెప్పు తల్లి, చేసేస్తా నీకు పెళ్ళి
శరత్ కాలం లాగ ఉంటడా ........


ఉగాది పండగకి టీషర్టులమ్మే పప్పు శ్రీనివాసా? .. టింగ్ టింగ్ టింగ్
లేఖినిని సృష్టించిన వీవెన్ను అనబడే మన కూడాలి బాసా?
సాంకేతిక బ్లాగుల శ్రీధర్ నల్లమోతా హోహోహోహో

వేదాంతం, వేణుగోపాల్, చావాకిరణా
రానారే, వేమూరి, చిలమకూరా?

ధనరాజ్ , సత్యసాయి, కామేశ్వరులా?
కోడిహళ్ళి, కస్తూరి, ఫణీంద్రులా?

ఒక్క ముక్క చెప్పు తల్లి, చేసేస్తా నీకు పెళ్ళి
శరత్ కాలం లాగ ఉంటడా ........