Jun 18, 2018

కొత్త సామెతలు
1. మంతెనకెక్కువ, వీరమాచనేనికి తక్కువా!

2. పోస్టు జగనుమీదా, కామెంటు కొండలరావుమీదా!

3. జిలేబీనే పద్యాలతో విసిగించినట్టు

4. పద్మార్పిత బ్లాగులో రాజకీయ గొడవలు

5.  అన్న హరిబాబు బ్లాగులో తమ్ముడు చౌదరిబ్లాగులో 

6. అటు జ్ఞానామృతం, ఇటు FLR 

ఇక మీరే కొససాగించచ్చు ..