Oct 21, 2010

బ్లాగు వీక్షణం ఎలియాస్ ఫేక్ కాగడా ! అది మేమే! అయితే ఏంటి?

అవును ఆ అజ్ఞాత మా టీమే! ఆకాశరామన్నకి సమాధానం ఇచ్చాడు. ఇంతకీ బాధ ఏమిటి? తమరి బ్లాగు అజ్ఞాత బ్లాగు, తమరి ఫేకు బ్లాగు కూడా అజ్ఞాత బ్లాగు, తమరి బ్లాగులో వచ్చే ప్రతీ కామెంటూ అజ్ఞాత కామెంటే.

By the way the size of the entire Maalika team is 14 (Just to make your miniscule brains understand the whole thingie)

మీ అజ్ఞాతలకి మా అజ్ఞాతలకి తేడా ఏమిటంటే, మా అజ్ఞాత ఇచ్చిన సమాధానం – మీ అజ్ఞాతలు బెదిరించే బెదిరింపులు “మాలికని మూయిస్తాం" అంటూ. మళ్ళీ చెప్తున్నా ఏం పీక్కుంటారో పీక్కోండి.


మరీ బోరు కొట్టించకుండా కాస్త తలకాయున్న గొడవలు చెయ్యండెహే! A simple issue సరిగ్గా handle చెయ్యడం కూడా చేతకాని Tuqlak గాళ్ళు ఏదో బ్లాగుల్ని క్లీన్ చేస్తార్ట. చూద్దాం!!

I told you we are what we are and do what we do! We do everything in hte open and it's you guys who are scared - and you talk about Anon ids eh?


PS: For you guys with brains down the drain, I myself had to do post comments as Ajnaata and I had the guts to say it openly unlike you cowards!


Check this link:

http://http://vadrangipitta.blogspot.com/2010/10/blog-post.html#comments

The more you attack us, the better it is for us :) So, please write some more stuff against us!

158 comments:

 1. నిజమే. కాగడా పోస్టుల్లో పంచ్ ఉండిద్ది. ఈ ఫేకు స్టైలు భాషా ప్రవీణ్ శర్మ లా ఉన్నాయి.

  ReplyDelete
 2. haha. So a gang of 8 people including katti maartaanda, blog bhisma veekshanam on one side and Ke.blaa.sa on the other.

  ReplyDelete
 3. The more they try to hit us, the more we hit them :))

  ReplyDelete
 4. చాలా రోజుల తరవాత బ్లాగుల్లో పండగ. Enjoy!

  ReplyDelete
 5. శర్మ గారిని పుణ్యభూమి గూగుల్ గుంపు నించి వెళ్ళగొట్టారంట కదా? మలకూ ఆ పాపం నీదేనా?

  ReplyDelete
 6. Dont attribute that to individuals. It was a majority and finally a collective decision taken by all the administrators.

  ReplyDelete
 7. Malak :)

  Whatever may be the case you seem to be enjoying controversies. Dont you ever get tired?

  ReplyDelete
 8. LOOOLZ I would be tired the moment I take the blogs seriously and as you must be aware, its just past time for me. I have nothing to gain or nothing to lose on blogs. So I enjoy everything that comes my way :))

  ReplyDelete
 9. What about the others?

  ReplyDelete
 10. On the blogs, whatever you do 33% like you 33% dislike you and 33% dont care with 1% switching sides. So just do what you want and enjoy!

  ReplyDelete
 11. కాగడా ఫేక్ బ్లాగ్ లొ కామెంట్లు కూడా కాపీ చేసారా? అది చూస్తే ఎవరికయినా అర్ధం అవుతుంది కదా అది ఫేకా కాదా అని

  ReplyDelete
 12. ఈ ఫేక్ బ్లాగు క్రియెట్ చెయ్యడానికి ఎంత కస్టపడి ఉంటారొ, ఎంత విలువయిన సమయం వృదాచేసి ఉంటారొ తలచుకుంటే వాళ్ళ మీద జాలెస్తొంది. కేవలం మలక్ ని ఇరికించడానికేనా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్, ఇంత ప్లానింగ్ , ఇన్ని రిసొర్సెస్ అవసరమా.... LOOOLLLL

  ReplyDelete
 13. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్, ఇంత ప్లానింగ్ , ఇన్ని రిసొర్సెస్ అవసరమా
  ____________________________________________

  Of course, brains od Blog Veekshanam :))

  ReplyDelete
 14. http://janatenugu.blogspot.com/2010/10/blog-post_21.html

  బ్లాగ్ పాండవుల్లొ నలుగురే కనిపిస్తున్నారు...
  మలక్, సీను, తార, కార్తీక్.... ఆ అయిదొ వాడు ఎవరబ్బా ??? :-))

  ReplyDelete
 15. ఆ అయిదొ వాడు ఎవరబ్బా ???
  ______________________

  మంచు - The invisible 5th lion :P

  ReplyDelete
 16. హ హ హ ... నాకన్నా ముందు క్యూ లొ చాలా మంది ఉన్నారు ఆ 5th ప్లేస్ కొసం :-)

  ReplyDelete
 17. >>>So I enjoy everything that comes my way :))

  Accept me as your disciple. Rowdy BABAki jai! :))

  ReplyDelete
 18. @Rowdy babaji
  what is your impartial opinion on the spat between sreenu and Sarma? Who is wrong at first place? Please throw somelight and enlighten the blogers.

  ReplyDelete
 19. Lol lemme give you the third angle.

  Well the day before I mailed both of them requesting them to step back a little. Sarma garu offered to delete the posts. That time Sreenu appeared to halt a little but some comment flared him up and he was unstoppable. I got frustrated and said "You guys go kill eachother" and then gave up. I knew I just could not stop Sreenu that day.

  However I wanted to give one final push and mailed both of them again requesting Sarma garu to delete the comments and Sreenu to delete that aggressive post. Surprisingly though both of then responded positively. Sarmagaru deleted entire post and sreenu responded too. I was relieved and went to bed.

  By the time I got up there was a new stuff in Sarma garus blog and as usual Sreenu was furious.

  I fail to understand what irritated Srinu so much on Day 1. Having said it, today's post from Sarma garu didn't go well with me. I think he crossed the line today. Shouting at Sreenu is fine. He can handle it. But abusing Saibaba to hit back at Sreenu is a different thing altogether. The surprising part of this is that all this happened after both the parties settled for peace.

  ReplyDelete
 20. I fail to understand what irritated Srinu so much on Day 1. >>

  Thanks for your response. You tried your best to stop the stupid spat. It confirms that first shots were fired by Sreenu with no sense. It is understandable, as there was nothing provocative and the post was only informative. It is ammusing to see a baba devotee could be so abusive, intolerant, idiotic, and easily provakable. Either wrong with him or with his baba's preachings, I guess the later is not true.

  I appreciate your effort.

  ReplyDelete
 21. Depends on how you interpret it again. Sarma garu wrote his post in a democratic way and Sreenu responded democratically too. At that point of time the issue was between two of them.

  Things got flared up when Saibaba was pulled into this. I don't know much about Master Bharadwaja but he was being abused too, just to get back at Sreenu. If one has anything against Sreenu one can take him to task but why pull his guru into it? Srinu never insulted The Vedas for the sake of the fight. He was always targeting the person.

  ReplyDelete
 22. My issue is not about the original Tantram post. I just expressed my displeasure in Sarma garus blog and he said he would respect my opinion. So we didn't need to cross the swords.

  My issue is more about whatever happened after both of them removed their respective posts. I thought everything was cool and even thanked both of them before hitting the sack. But then I was proved wrong the next morning.

  ReplyDelete
 23. >>Sreenu responded democratically too>> I strogly disagree, look at his post. I am pretty sure that Sreenu's post was aimed at the person and not a democratic criticism of his views.

  Please don't bring-in the sacred words 'democracy' and 'freedom-of-speech' in to the filthy blog brawls.

  >>Things got flared up when Saibaba was pulled into this. why pull his guru into it?>>
  Did he put such preconditions & limits before start of the war of words when he started the fire? Once you have no control, wind takes control of california bush fire. In this case we, the innocent anonys do that job for you :D, that's why so many angles.

  ReplyDelete
 24. Your point is very well taken. But the thing is that there have been multiple dimensions to it. Each time Srinu stepped back there was a comment posted with the intent of provoking him which was unnecessary.

  You are looking at the monsters head whereas I m looking at it's tail :))

  ReplyDelete
 25. Sarma too went crazy and talked nonsense in his later posts. He should have acted in a dignified manner by ignoring such silly guys. I agree with your views.

  ReplyDelete
 26. In a lighter vein - On the one hand Sreenivas has been a friend for a decade and on the other Sarmagaru is a friend of Ravigaru who again has been a friend of mine for a decade. Staying impartial is a challenge hehehe :))

  ReplyDelete
 27. Think of a man getting sandwiched between his wife and his mom in a fight :))))))

  ReplyDelete
 28. Each time Srinu stepped back there was a comment posted with the intent of provoking him which was unnecessary>>
  When you are so sure, you should have found a remedy too, right? In otherway, his key is with that smart guy. :) Tail follows head, so you should look at head. Without 'head' neither tail nor body can survive. :D

  ReplyDelete
 29. At least.... we have fun of Blog veekshnam Jokers .... LOLLLL

  ReplyDelete
 30. @ Malak:

  Go back & read your comment again
  Read the crap available in the form of blog posts there.


  1.

  >> Depends on how you interpret it again. Sarma garu wrote his post in a democratic way and Sreenu responded democratically too.

  Let me come your way. Define democracy!
  Who are you or anybody-else to abuse? And call it democracy?

  Did you know the history? Why were the rest of Blandava's continuously poking at a non-harming blogger?

  When the non-harming blogger was not relishing the poking, why they continued that?

  see a comment at this link : http://asainskaburlu.blogspot.com/2010/09/blog-post_09.html
  ==============================
  శ్రీనివాస్ said...
  తాజా వార్త

  తార కి బుర్ర లేదు అన్న సత్యన్నారాయణ శర్మ గారు


  హమ్మయ్య

  తాంబూలాలు ఇచ్చేశాను ఇక ...............డి
  September 9, 2010 3:18 PM
  ================================

  They were not just poking but pouring gas into the flames.


  2.

  >> At that point of time the issue was between two of them.

  It never was.

  They abused him with cheap words.
  They abused his & many others' belief in astrology, mantra, tantra.

  Blandava's comments were always against some believers. It never was between two individuals.

  As I wrote earlier, that tantra info is available even on wiki, as part of kurma purana & many other entries


  3.

  >> Things got flared up when Saibaba was pulled into this.

  when fires are thrown from both sides, then where will be the control.

  I expected a senior like him will keep his cool & move on. But he is been disturbed as his pride was at stake. పళ్ళు పీకుతాం, చెట్టుకు కట్టి కొడతాం, నిత్యానంద శర్మా...atleast your hero should have rejected those comments.

  as you abuse a person & his beliefs, you cant expect anything less. Do you?


  4.

  >> I don't know much about Master Bharadwaja but he was being abused too, just to get back at Sreenu. If one has anything against Sreenu one can take him to task but why pull his guru into it?


  Remember, "person" & "belief" both are attacked as a retort.


  5.

  >> Srinu never insulted The Vedas for the sake of the fight. He was always targeting the person.

  Sit back & reflect.
  Jyotish is a vedanga. Tantra is related to Adharvana veda & discussed in Puranas


  To sum up, you can poke fun, as long as the other party is inviting it. An apparao sastri or a Sarat kalam may take it light.....wait, wait, even Sarat kalam was not happy when I used kannada slang...

  So, it is better to maintain decency to avoid getting into these kinds of mess.

  piece.

  ReplyDelete
 31. When the non-harming blogger was not relishing the poking, why they continued that?

  తార కి బుర్ర లేదు అన్న సత్యన్నారాయణ శర్మ గారు

  ================================

  Who poked Sharma?

  Confusing give a clear picture.

  ReplyDelete
 32. ఓహో ఒంగోలు శీను దుర్మార్గుడే! ఒప్పుకున్నాం . మరి గౌరవ ప్రదంగా వాఖ్యానించిన తాడేపల్లి గారికి శర్మగారు ఇచ్చిన గౌరవం చూడు wit real

  >> ఘనతవహించిన తాడేపిల్లిగారు నాకేతో ఉచితసలహా ఇచ్చారని నా అబిమాని ఒకరు చెబితే వెళ్ళి చూచాను.ఇదీ పిల్లిగారి సలహా>>

  తాడేపల్లి గారిని పట్టుకుని పిల్లి అని ఎక్కిరించడం సభ్యతా?

  హిందూ మతంపై ఎకపక్షదాడులకి అన్యులు తెగబడ్డప్పుడు , పుణ్యభూమి గ్రూప్ ఏర్పడి హైందవ మత రక్షణకి నడుము బిగించిన సంగతి జగద్విఖితం. దాన్ని కూడ వదలలేదే మీ శర్మ గారు

  >>మీ "పాపభూమి" గ్రూపునుంచి నన్ను తొలగించారని విన్నాను. మీ సోది వినడం నుంచి నన్ను రక్షించినందుకు ధన్యుణ్ణి.>>

  ఆయనది ఒక సంస్కారం ఆయన ని నువ్వు వెనకేసుకు రావడం . బాగుందయ్యా .

  ReplyDelete
 33. give a clear picture.

  Tara gaaru, how much clear is clear for you? 15MP, 15X zoom is clear enough for you? :P

  ReplyDelete
 34. ఆర్యులారా ,

  బకాసురుని చంపాలంటే బ్రాహ్మణుడు సరిపోడు , భీముడు కావాలి. శ్రీకృష్ణుడు సైతం జరాసంధుని చంపగలిగి ఉండి కూడ లోకకల్యాణార్ధం భీమునిచే చంపించాడు. అలాగే శర్మ రాతల వెనుక దాగి ఉన్న అతని నిజస్వరూపాన్ని బట్టబయలు చెయ్యడానికి సాక్షాత్తు భగవంతుడే వికటకవిలొ మాయని ప్రవేశపెట్టి ఆట ఆడి ఉండవచ్చును కదా. హైందవమత దూషణ,సద్గురు దూషణ,భగవంతుని దూషణకి పాల్పడిన శర్మ నిజస్వరూపం అందరికీ తెల్సిపోయాక ఇక చర్చలు అనవసరం. అతన్ని వెలివెయ్యడమే తక్షణ పరిష్కారం హిందువులకి నేనిచ్చే పిలుపు.

  ReplyDelete
 35. ఒంగోలు శీను దుర్మార్గుడే! ఒప్పుకున్నాం . :-O at last! Why hesitation to apologise?

  తాడేపల్లి గారిని పట్టుకుని పిల్లి అని ఎక్కిరించడం సభ్యతా? don't mix-up different issues, we will take-up together later. Let us sort out older issues first.

  ReplyDelete
 36. Let us sort out older issues first.

  ---------

  Who is this? Another Sharma's fan?

  ReplyDelete
 37. >>don't mix-up different issues>>

  శర్మగారి ఆసనం కిందకి నీళ్ళు వస్తే ఇలా అనడము మీ దివాళాకోరుతనం.

  ReplyDelete
 38. >>Let us sort out older issues first.>>

  శర్మ గారు కొత్త పెంటకుప్పలు పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటారు. శిష్యులు పాత పెంట కడుక్కుంటూ పోతారా?

  ReplyDelete
 39. పుణ్యభూమి నుండి గెంటితే శరం దాన్ని పాపభూమి అన్నాడు . ఇప్పుడు హిందూ మతస్తులు గెంటితే ఇక హిందూ మతానికి ఎం పేరు పెడతాడో??

  ReplyDelete
 40. పై అనానిమస్ తొ మాట్లాడే ఇంకొ అనానిమస్

  వీళ్ళకి కావాల్సింది శర్మ ని సపొర్ట్ చెయ్యడం కాదు... శీను మీద బురద చల్లడం .. అందుకే మిక్సింగ్ లు వద్దటా... నువ్వు అదేదే కంఫర్మ్ చెస్తే వెళ్ళి బ్లాగు వీక్షణం లొ పెట్టుకుంటాడు

  ReplyDelete
 41. >> ఆయనది ఒక సంస్కారం ఆయన ని నువ్వు వెనకేసుకు
  >> రావడం . బాగుందయ్యా

  1. if you read my comment above clearly, you find that it was a display of facts. Not taking sides.

  if you didnt read, here again "I expected a senior like him will keep his cool & move on."

  And I am not happy with him, as he did not meet that expectation.

  2. Next, తాడేపల్లి's item has multiple problems. Firstly, he never cared to talk when the nuisance started with Ongole's ridiculing.

  Second, go back and read తాడేపల్లి's comment again.
  It has a cursing tone. With that, you will get a retort.

  Third, he could have used this occasion to offer soothing words to the other party. He did not. same is reflected in the retort as follows:
  "ఆయన మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్రాయచ్చా. దానికి నేను శాంతంగా వివరణ ఇచ్చుకోవాలా? ఇదేమి ద్వంద్వన్యాయం?"

  3. Added to that, an expulsion from that group. Now, I am not surprised with the new response.


  4. and regarding calling "పుణ్యభూమి" as "పాపభూమి": isnt that what pramaadavanam taught the bloggers out there, through its kelifying episodes? i.e. ridiculing ప్రమదావనం with ప్రమాదవనం,

  Finally, as onlookers, we can just analyze the "facts". No time/energy/muscle to "moderate" as malak could do.

  ReplyDelete
 42. Guys... don't use any filthy language ... lets talk...
  ఎంటట... ఈ శర్మ ని ఒంగొల్ సీను తిడితే...ఈయన బాబా ని తిడతాడా ? సరే... ఇప్పుడు ఈయన మీద కొపం తొ ఈయన కులాన్ని తిట్టనా ?? ఎందుకంటే నా మటుకు నాకు అతనే ముందు నన్ను పొక్ చేసాడు.. నెను నమ్ముతున్న దేవుడిని తిట్టి ...

  ReplyDelete
 43. యోగి యోగి అని చెప్పుకుంటూ ఈ శర్మ ఎంత నీచమయిన కామెంట్లు చేసాడొ అందరికి తెలుసు. ఎంటి వీడి గురించి ఆన్ లుకర్స్ చూసేది...

  ReplyDelete
 44. Well said Wit Real. You made it clear and straight.

  ReplyDelete
 45. ఒంగోలు శీను దుర్మార్గుడే! ఒప్పుకున్నాం
  So, you are from Keblasa. Why are you hiding, come out and confess in your ID

  ReplyDelete
 46. >>Why are you hiding, come out and confess in your ID>>

  first you come out Mr. Coward

  ReplyDelete
 47. >> ఆర్యులారా ,

  బకాసురుని చంపాలంటే బ్రాహ్మణుడు సరిపోడు , భీముడు కావాలి. శ్రీకృష్ణుడు సైతం జరాసంధుని చంపగలిగి ఉండి కూడ లోకకల్యాణార్ధం భీమునిచే చంపించాడు. అలాగే శర్మ రాతల వెనుక దాగి ఉన్న అతని నిజస్వరూపాన్ని బట్టబయలు చెయ్యడానికి సాక్షాత్తు భగవంతుడే వికటకవిలొ మాయని ప్రవేశపెట్టి ఆట ఆడి ఉండవచ్చును కదా. హైందవమత దూషణ,సద్గురు దూషణ,భగవంతుని దూషణకి పాల్పడిన శర్మ నిజస్వరూపం అందరికీ తెల్సిపోయాక ఇక చర్చలు అనవసరం. అతన్ని వెలివెయ్యడమే తక్షణ పరిష్కారం హిందువులకి నేనిచ్చే పిలుపు. >

  do you think sharma belongs to Dravinda and Ongo = Aryaputra?

  ReplyDelete
 48. How dare you to call this Appa Rao as coward? :X(

  ReplyDelete
 49. WOW Sharma X Ongole fight turning out like Dravida X Arya
  -----------------------
  and hey hey Kammas strongly represents Dravida Culture since 2000 years.

  ReplyDelete
 50. Tiru, Tara are you cowards?

  ReplyDelete
 51. witreal

  పేరుకి పెద్ద మనిషి దూరేది భోగం గుడిసెలు అన్న చందాన మాట్లాడుతున్నావ్ . సౌమ్య ని బూతులు తిట్టిన నువ్వు ఆ నేరాన్ని ప్రవీణ్ శర్మ మీదవెయ్యలేదా?

  ReplyDelete
 52. katti's kamma model is working here :-)

  ReplyDelete
 53. WOW Sharma X Ongole fight turning out like Dravida X Arya
  -----------------------
  and hey hey Kammas strongly represents Dravida Culture since 2000 years
  __________________________________________________

  ఇది అనవసరమైన చర్చ. ఇఉక్కడ అది అనవసరం అయినా నాకు ఉన్న అవగాహన బట్టి క్రీస్తు పూర్వం కాలం నాటి శాసనాలలొ కమ్మ కులానికి సంభందించిన ప్రస్తావన ఉన్నా కాకతీయ రాజులు కమ్మలు కావడం దగ్గర నుండే కమ్మలకి చరిత్ర ఉన్నది. రాజ్యం చేసినంత మాత్రాన వీరిని క్షత్రియులు అనలేము. ఆలా అని శూద్రులు అనలేము. కమ్మలు ఆర్యులా ద్రవిడులా అన్నది ప్రశ్నార్ధకమే!

  ReplyDelete
 54. పైన వున్న ఇద్దరు కెబ్లాస అనాన్స్ ద్రావిడ పిల్ల రాక్షసులు. విఠలాచార్య పోయాక కెబ్లాసలో చేరారు.

  ReplyDelete
 55. విట్ రీల్ సౌమ్యని బూతులు తిట్టి ప్రవీణ్ శర్మ మీద నింద మోపాడు. కెలుకుడు గాళ్ళు అప్పుడు నోరు మూసుకున్నారు.

  ReplyDelete
 56. విట్ రీల్ ని ఏమీ చెయ్యలేని సౌమ్య. ప్రవీణ్ శర్మ ని లంజలకొడుకు అని తిట్టింది.

  ReplyDelete
 57. ప్రవీణు , సందు దొరికితే అనానిమస్సుగా దూరిపోతావ్!! ఇప్పుడిక్కడ సౌమ్య , విట్ రీల్ గోల అవసరమా? ముయి నొరు.

  ReplyDelete
 58. లంజలకొడుకు అని తిట్టిందా ? ఎక్కడ లింక్ ఉందా?

  ReplyDelete
 59. "Tiru, Tara are you cowards?"
  No.

  ReplyDelete
 60. అయ్యా,
  ఇక చర్చలు వివాదాలు, వితందవాదనలు ముగించండి. మనం హిందువులం, మనకి కావాల్సింది శాంతి , మన దైవం పట్ల భక్తి. అది అందరూ ఒప్పుకుంటారు కదా?

  శర్మ గారు తాంత్రిక విద్యలపై ఒక పోస్ట్ రాస్తే అది నచ్చని ఒంగోలు శీను "తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లి అయింది" అని వెక్కిరించాడు" . దానికి ప్రతిగా శర్మ గారు కోపం అంతలావున వస్తే ఒంగోలు శ్రీనుని దుర్భాషలు ఆడి ఉండాల్సింది , లేదా శ్రీనుని ఏదేని జంతువుతో పోల్చి తిట్టి ఉండవచ్చు కానీ పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ గారిని ఎంగిలి సిగిరెట్ గాడు అని తిట్టడం శర్మ గారి తప్పు- ఇది అందరం ఒప్పుకుని తీరాలి. సాయిని పట్టుకుని బిచ్చగాడు అనడం రెండో తప్పు . ఇదీ ఒప్పుకోవాలి.

  ఇప్పుడు ఒంగోలు శ్రీను భరద్వాజ మాస్టర్, సాయి వైపు పోరాడుతున్నట్టు , శర్మ గారు సాయిని , భరద్వాజ మాస్టార్ ని తిడుతున్నట్టు ఉంది వ్యవహారం.

  హిందూ మత దూషణ నేరం క్రింద ఆయన్ని తర్వాత 'పుణ్యభూమి' గూగుల్ గుంపు నుండి తొలగిస్తే అప్పటి దాకా తాను మెంబర్గా ఉన్న పుణ్యభూమిని పట్టుకుని పాపభూమి అని తిట్టడం ద్వారా శర్మ గారు తన దివాలాకోరు తనాన్ని బయటపెట్టుకున్నారు. ఈయన ఎంత స్వార్ద పరుడో అందరికీ ఈ ఘటన ద్వారా తెలిసిపోయింది కదా ! పెద్దలు తాడేపల్లి గారిని పట్టుకుని పిల్లి అని వెక్కిరించడం ఆయన మానసిక సంకుచిత్వాన్ని సూచిస్తుంది.

  శర్మ గారి రాతల వెనుక దాక్కున్న గోముఖ వ్యాఘ్రాన్ని బహిర్గత పరిచేందుకే ఆ పరమేశ్వరుడు ఒంగోలు శ్రీనుని తన ఆటలొ పావుగా వాడుకున్నాడు అనిపిస్తుంది.

  సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
  జై శ్రీరాం

  ReplyDelete
 61. >>ఆ పరమేశ్వరుడు ఒంగోలు శ్రీనుని తన ఆటలొ పావుగా వాడుకున్నాడు అనిపిస్తుంది.>

  రానురాను నాకు అదే అనిపిస్తున్నది. ముందు వికటకవిని నేను గూడ తిట్టుకున్నాను, కానీ శర్మగారి వ్యవహార శైలి నాకు జుగుప్స కలిగిస్తున్నది. ఇటువంటి వారిని ఎండగట్టడంలో శ్రీనివాసులు వాడిన భాష సమర్ధనీయమే!

  ReplyDelete
 62. బిచ్చగాడనే చరిత్ర చెబుతోంది మరి. నమాజు తప్ప వేరే కార్యక్రమాలను చేయనిచ్చేవాడు కాదట. అల్లా మాలిక్ అని తరచూ అంటుండేవాడట. హిందూ భావాలు కొన్ని వున్నా ముస్లిం ఫకీర్ అని చరిత్ర, వేషధారణ చెబుతున్నాయి. దూదేకుల ముస్లిం ఫకీర్ అయివుండవచ్చు, అందులో తప్పుఏముంది? ఇదేమీ అహమ్మదీయులను, షియాలను తన్ని తగలేయమనే సున్నీ ఇస్లామిక్ రాజ్యం కాదు, లౌకిక దేశం. నిశ్చింతగా మీ మతాన్ని ఫాలో అవ్వండి. బౌద్ధుల్లో వుండేదే భిక్షువులు. మాకూ ఓ ఆదిభిక్షువు ఒకడున్నాడులేండి, బాధ పడకండి.

  ReplyDelete
 63. @ నిప్పురవ్వ said..

  ఎందుకంటే నా మటుకు నాకు అతనే ముందు నన్ను పొక్ చేసాడు.. నెను నమ్ముతున్న దేవుడిని తిట్టి ...
  22 October, 2010 02:54

  ________________________________________

  isn't that how we all came this far???

  a chain reaction can not be stopped by entering at a node.

  The only solution is to fix the trigger of the reaction & prevent it happening in future.

  This page took more than the time it deserves. I'm done. No more posting here.

  Bye.

  err.. piece.

  ReplyDelete
 64. err.. piece అంటు తుర్ర్ మన్న విట్రీల్

  ReplyDelete
 65. Whoa

  It has been a bloodbath.

  Wit real as I said before your point is taken. All I m saying is that a single dimensional analysts is not possible here. Thanks man.

  ReplyDelete
 66. Well the problem here is about defining the trigger in the first place.

  ReplyDelete
 67. @ Malak

  >> Well the problem here is about
  >> defining the trigger in the first place.

  "Yes", if you prefer to close your eyes and refuse to seek the truth.

  తనదారిన తాను పోతున్న పంతులు గారి పంచె గోచీ లాగిందెవరు?
  ఆయన వెనక్కి తిరిగి అరవగానే, "చూశారా ఎలా తిడుతున్నాడో, ఇదీ ఈయన అసలు రూపం" అని దాడి చేసిందెవరు?...

  అదేదొ kettle/pot/black అనంటుంటావె సామెత... అట్టా!

  ఆయన తిట్టడం మాత్రమే చూసిన తాడేపల్లి, సాంబశివుడు ఇత్యాది ప్రజ, ఆయన్ని ఆ గూగుల్ గ్రూప్ నుంచి వెలి వేయడం. సుద్దులు చెప్పటం. ఇది ఇప్పటివరకు జరిగిన కథ.

  కానీ గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మూడు నాలుగు రోజుల చెత్త గొడవకి RCA చేస్తే, మూడు నాలుగు నెలల నుంచి వారిబ్లాగులో కెలుకుడు బ్లాండవులు చేస్తున్న కెలుకుడు కనిపిస్తుంది. But, only if one prefer to see the truth.

  ఆయన పోస్ట్ పెట్టంగానే బ్లాండవులెల్లి వెటకారం చేయటం. దానికి వారు పెళుసుగా సమాధానం ఇవ్వగానే, వీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి కెలుకుడు బ్లాగుల్లలో పెట్టటం.

  వారికి కెలుకుడు రాజకీయాలు తెలీవు కాబట్టి, వారు ఆ చెత్త కామెంట్లు డిలీట్ చేసేవారు. ఇప్పుడు అవి రుజువులుగా దొరకవు. కాని వారి నోటిదురుసుతనం కెలికుడు రాజకీయాలు బాగా తెలిసిన బ్లాండవుల వద్ద ఆర్కైవ్ అవబడి వుంది.

  మధ్యలో నేను వెళ్ళి సర్దిచెప్పటానికి ప్రయత్నించా. "వేరే వాల్ల నమ్మకం మీద అలా దాడి చెయ్యవద్దు" అని. దానికి ఒక బ్లాండవుండి రెస్పాన్సు "he calls it as science, not belief".

  వీల్లు బ్లాండవులా? రజాకార్లా? అంటే, సైన్సు అంటే నీకు ప్రూవ్ చేసి నీ పెర్మిషన్ తీసుకోవాలా? లేకపోతే అనకూడదా?

  ఇట్టాంటొళ్ళని ఆయన ఎమైనా అనగానే, వీళ్ళు గ్యాంగు లా తయారయ్యి, ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఉప్పందించుకోవడం, ఇంకా మంటలెగదోయటం. ఇందాక పైన ఒంగోలు పెట్టిన ఒక కామెంటు ఉదాహరణగా ఇచ్చా.

  వ్యవహారం ఎలా వుంటుందంటే, non-harming bloggers' discussion మధ్యలోకి వచ్చి, topic divert చేసి, వాల్లకి కావల్సిన విధంగా ఈయన రెచ్చిపోగానే, వాల్లు స్క్రీన్ షాట్లేసుకోవడం.

  ఇంకో సందర్భంలో, ఆయన వీళ్ళని అదిలించగానే, ఈ "బ్లాగు డెమోక్రసీ వీరులు" లో ఒకడు ఈ విధంగా అన్నడు: "ఒరెయ్ ఆయన పంచ బిగ్గట్టి బండేసుకొచ్చి ఒక కిక్కిస్తాడు".
  దానికి వారు: ఫ్లయింగ్ కిక్కిస్తా
  వీరు: మీకు అంత సీను ఉందా
  వారు: ఓ, నన్ను మీ ఇంటికి రమ్మనా సరే, మీరు మా వూరు వచ్చినా సరే (బాలకృష్ణ dialogue)

  ఇదీ వరస

  ఇక చివరి ఘట్టం......వారు తంత్ర మీద రాశారు. వీరికి నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పొచ్చు. Malak did that. Veekshanam did that. in a decent way. కాని వీరు చేసిందేమిటి? క్షుద్ర/చేతబడి/బాణామతి ఇలాంటి పేర్లతో వెటకారం. బ్రహ్మానందం బొమ్మలు పెట్టడం. నిత్యానందునితో పోల్చటం.

  నాకు తెలిసిన కొంతమంది బ్రామ్మలకి బ్రహ్మి అన్నా, EVV అన్నా పరమ అసహ్యం. బ్రాహ్మణ వృత్తిని వాల్లు అపహాస్యం చేసారని.


  ఇక జరిగిన సంభాషణ, స్థూలంగా

  వారు: తంత్ర
  వీరు: తంత్రా అంటే తంతా
  వారు: మరి మీ బాబా గారు చేసారుగా తంత్రా
  వీరు: తంతా, వారికి నీకూ పోలికా
  వారు: సరే, ఆ సిగరెట్టు మానలేనోడే నీకు దేవుడు
  వీరు: ఆయ్! మా దేవున్ని తిడతావా......
  ఒరే రారండ్రొయి మన దేవున్ని తిట్టాడీడు
  వారు: XXXXXXXXX
  వీరు: XXXXXXXX
  మధ్యలో సాంబశివుడు: వారిదే తప్పు
  మధ్యలో తాడేపల్లి: వారు అలా అనటం తప్పు
  వారు: పిల్లీ నువ్వు నాకు చెప్పోచ్చావా XXXXXXX
  వీరు: XXXXXXX

  ఈ మొత్తం చూసినతర్వాత, బ్లాగు వీక్షనం King's new clothes story లో చిన్న పిల్లడు రాజు గారు బట్టలేసుకోలేదు అని గమనించినట్టు నవ్వుకుంటు రాశిన ఈ వాక్యం తో నే ముగిస్తున్నా:

  "మేము నమ్ముతున్న దేవుడిని తిట్టాడు" అని అంటున్నది XXX గాంగ్. మరి శర్మ గారు నమ్ముతున్న తంత్ర విద్యలను తిడితే ఆయనకు కోపం రాదా? మర్చిపోయాను, డెమాక్రసీ కదా! డెమాక్రసీలో కోపం గాంగ్ కే రావాలి కాని, మనకెవ్వరికీ రాకూడదు.

  ReplyDelete
 68. Well Witreal .. lets discuss,

  First of all blog veeksham is BS. Please don't give references to that stupid gang. All they want is to cry on Kle ba sa .. may be on Maalika or more precisely this fantastic four(not exaggeration.. just for name sake).

  Tomorrow this "four" supports Sarma gaaru or sarma gaaru supports this four (it can happen..who knows), then blog veeshanam criticizes Sarma gaaru also.

  Their agenda is different.. that is clear.. so lets keep that shit away and talk about our issue (sarma garu vs seenu) -next comment

  ReplyDelete
 69. >>దానికి ఒక బ్లాండవుండి రెస్పాన్సు "he calls it as science, not belief".

  బాబు ఓ మాదిరిగా నిజాలని చక్కగా మార్చావు, వెళ్ళి హారంలో చూసుకో నేను రాసిన కామెంట్లు, దానికి వారు ఇచ్చిన జవాబులు..

  అక్కడ జ్యోతిష్యం గురించి జరిగిన చర్చ అప్పుడు తమరెక్కడికి వెళ్ళారో? అప్పుడు ఉన్న క్రిష్ణ , మలక్‌కి జవాబు, నాకు ఎమో నానా తిట్లు, స్క్రీన్ షాట్లు తిసుకోని పెట్టుకోవడం నాకు అదే పని కాదు.

  నేను అప్పటికీ చెప్పాను, అది నా నమ్మకం అని చెప్తే నేను మాట్లాడను అని, కానీ అది నమ్మకం కాదు నిజం అంటేనే నేను ప్రశ్నించాను, దానికి ఒక్క జవాబు ఐనా ఇచ్చారా వారు, లేక నన్ను కొడతా, భూస్థాపితం చేస్తా అని అన్నారా?

  >>సైన్సు అంటే నీకు ప్రూవ్ చేసి నీ పెర్మిషన్ తీసుకోవాలా?

  ఎవడయ్యా ఈ మాట అన్నది, సైన్సు అని చెప్పుకుంటుంటే దాన్ని ప్రశ్నించే హక్కు నాకు రాజ్యాంగం ఇచ్చింది, అది కాదనడానికి నువ్వు ఎవరివీ?
  ఆయనే కాదు, ఆ బ్రమ్హ దేవుడు వచ్చి చెప్పినా అదే పని చేస్తాను నేను, దాన్ని కాదనే హక్కు ఎవ్వడికీ లేదు.

  ఏంటి రజాకార్లా?
  ప్రూఫులు అడిగితే చంపుతాను, ఫ్లైయింగ్ కిక్కు ఇస్తాను అన్నవారు నీకు దేవుడు మేము తీవ్రవాదులం.

  తాలిబాన్ వాళ్ళ మత గ్రంధాలలో ఇతర మతస్తూలని చంపమని ఉన్నదని చెప్తున్నది, అంటే అది ప్రశ్నిస్తే నేను రజాకారుడ్ని ఐపోతానా? తాలిబాన్లు ముస్లీం మతస్తులు, హాని చేయని వారు ఐపోతారా?

  భలె ఉన్నదే, నాన్ హార్మింగ్ బ్లాగర్, భలే బిరుదిచ్చావు ఆయనకి, నిత్యానంద కుడా ఇదే చెప్తున్నాడు, నేను కేవలం తాంత్రిక క్రియలనే చెప్పాను అని.

  ప్రశ్నించే హక్కు నాకు జన్మ హక్కు, అది కాదనే అధికారం దేవుడికి కుడా లేదు.

  ReplyDelete
 70. Well well ... step back. Start over.

  Tell me if I am missing something here:

  This has been the sequence of events.

  1. Sarma garu put some post up
  2. Sreenu gave a strong reponse blasting Sarma garu for the topic he chose
  3. Fight * Fight * Fight
  4. Both of them deleted their respective posts
  5. * Peace * Peace * Peace
  6. Two hours happy ( Kota style) Then started struggle
  7. Sarma garu put a new post up
  8. Sreenu brought the old posts back
  9. * War * War * War

  Do you agree?

  22 October, 2010 15:10
  Well well ... step back. Start over.

  Tell me if I am missing something here:

  This has been the sequence of events.

  1. Sarma garu put some post up
  2. Sreenu gave a strong reponse blasting Sarma garu for the topic he chose
  3. Fight * Fight * Fight
  4. Both of them deleted their respective posts
  5. * Peace * Peace * Peace
  6. Two hours happy ( Kota style) Then started struggle
  7. Sarma garu put a new post up
  8. Sreenu brought the old posts back
  9. * War * War * War

  Do you agree?

  ReplyDelete
 71. >>ఇట్టాంటొళ్ళని ఆయన ఎమైనా అనగానే, వీళ్ళు గ్యాంగు లా తయారయ్యి, ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఉప్పందించుకోవడం, ఇంకా మంటలెగదోయటం. ఇందాక పైన ఒంగోలు పెట్టిన ఒక కామెంటు ఉదాహరణగా ఇచ్చా.
  >>

  నిజాయితీగా మాట్లాడే వాడివి, నిజాలు చెప్పు, ఎవరు ఎవరికి ఉప్పందించారు?
  నాకు శంకర్ ఎవరో తెలియదు పెరు తప్ప, తిరు కుడా తెలియదు, కానీ తనకి క్యాలుకల్స్ అంటే ఇష్టం అని దాని గురీంచి రాయీంచడానికి తనని మెయిల్ చేయమని అడిగాను.

  అర్ధం పర్ధం లేని ఆరోపణలు చేయడం, ఏమైనా అనగానే నేను సైడ్లు తీసుకోవడం లేదు అనడం.

  ఏంతి ఉప్పందించాడా, ఆయన చెప్పకముందే నేను ఆ కామెంటుకి జవాబిచ్చాను శర్మ బ్లాగులో, అదీ ఎంతో హుందాగా, దానికి మళ్ళీ తిరిగి లింగం ఏదో తెలియని అని ఎదో కూత,

  అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఎవరు ఏది చెప్పినా కుడా నా బ్లాగులోకి వచ్చి కామెంటు పెట్టలేదు అందుకని నెను రెస్పాండ్ అవ్వకూడదా?

  శరత్ గారి టపా దానికి సరైన జవాబనుకుంటాను.

  ReplyDelete
 72. Anyways, I am done.

  BBye...

  ReplyDelete
 73. తనదారిన తాను పోతున్న పంతులు గారి పంచె గోచీ లాగిందెవరు?
  _________________________________________

  Doesnt everyone do this? In fact Ke blaa sa was born because of that - when people like your own Blog Veekshanam started harassing the new bloggers.

  ReplyDelete
 74. @ నిప్పురవ్వ

  There is nothing to discuss.

  I collated & posted a list of events which are conveniently ignored by all. Nobody needs a discussion on that. Everyone need to reflect on the series of events. And why to poke?


  @ తార

  we discussed this earlier. we knew we don't agree. He claims that it is science & he said he wanted to study & prove so.

  There is 'flat earth society' which claims that earth is flat. They decided to prove it. What constitutional right did they harm?

  now, if you can hold him under your constitutional rights, pl. proceed legally. but, you can not hurt someone's freedom of expression.

  rest of your comment is equally distorted from facts & is ignored.

  piece.

  ReplyDelete
 75. you can not hurt someone's freedom of expression
  ________________________________________________

  Right, it doesnt apply only to a select group. It applies to every one. Both of them had their respective rights to write whatever they could!

  ReplyDelete
 76. And why to poke?
  _________________

  For the same reason that you do it for :)

  ReplyDelete
 77. There is 'flat earth society' which claims that earth is flat. They decided to prove it. What constitutional right did they harm?

  ________________________________________________

  They didnt. But what you are ignoring is the fact that the people who question them havent ignored any constitutional rights too.

  Both the gangs have their respective rights to talk. So let them!

  ReplyDelete
 78. @ Malak

  1.

  >> Well well ... step back. Start over.
  >> Tell me if I am missing something here:

  The current nonsense has built over the past 3-4 months of poking on that blog.

  People claim that I am his disciple. I dont need to prove to them that I read more of Saratkaalam than teluguyogi blog.... not even a 10% what I spent on Saratkaalam ;)

  But any time i visit teluguyogi blog, I am surprised to see kelukudu batch footprints there. They land up even before the labeled disciples like me go there.  2.

  >> Doesnt everyone do this?

  I agree. One can do this as long as the other side enjoys, accepts.

  It creates this much of mess, when it is forced upon others.

  I dont think, Blandava's need that famous statement, "I write what I like. Stay out if you dont like it".

  I know its blasphemous to quote those kafirs' references here. ;) but the message is important.

  ReplyDelete
 79. మీకు గుర్తువుందా... శర్మ గారిని మొట్టమొదట విమర్శించింది శంకర్. ఆయన ఎవరొ, ఎక్కడ ఉంటారొ ఎవరికీ తెలీదు.... శంకర్ గారు ఒక సారి బాగా విసిగించడం తొ ఆ రొజు శర్మ గారు సహనం కొల్పొయి.. నాకు కరాటే వచ్చు ఒకసారి రా నా పంచ్ పవర్ చూపిస్తా... ఒకే ఒక్క దెబ్బతొ నిన్ను లేవకుండా చేస్తా అని. లింక్లు ఇప్పుడు వెతకలేను కానీ.. ఇంచుమించు ఇదే అర్ధం వచ్చేలా... ఆయన కామెంట్ ని బట్టి తెలిసింది... అయన సహనం తక్కువ ..ఒకవేళ ఆయనకి ఎదురుగా ఉండి వాదిస్తే నిజంగా ఒక కిక్కు ఇచ్చినా ఇస్తాడు అని... ఎందుకంటే మాటల్ యుద్దాన్ని చేల యుద్దం వరకు తీసుకెళ్ళాలని చుసారు .

  ఆ తరువాత శంకర్ కి తార, తిరు కలిసారు. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించల్సిన విషయం ..ముగ్గురికి నాకు తెలిసి అయన రాసే విషయాల మీద ఎవగింపు అయితే లేదు.. లాజిక్ అందడం లేదని అసహనం తప్ప. ముగ్గురు అయన్ని ప్రశ్నలతొ విసిగించేవారు. దానికి ఆయన తన తరహాలొ (కిక్కులు ఇస్తానని బెదిరించడం తొ సహా) ఆయన బెదిరించేవారు... ఎవడికి ప్రాబ్లెం లేదు.

  అప్పుడే ఆయన ఈ మత్ర తంత్రల పొస్ట్ వెశారు... అప్పటికే ఆయన రాసే లాజిక్ లేని (వాళ్ళకు అనిపించింది.. అది నా అభిప్రాయం కాదు) రాతలొ విసుగు చెందిన ఆ జనాలకి సహజం గానే మరింత మండింది... కానె విచిత్రం గా సీను ముందు రెస్పండ్ అయ్యాడు. అదీ వెటకారం పొస్ట్ తొ... అప్పుడు ఆయన శీనుని వెటకారం చెస్తూనొ... ఇంకా కొపం గా ఉంటే ఊరు పక్కనే కాబట్టి వెళ్ళి ఒకటి పీకి వుంటే మిగతా వారికి సమస్య లేదు... అది వారిద్దరి గొడవ మాత్రమే...
  to be continued ..

  ReplyDelete
 80. I agree. One can do this as long as the other side enjoys, accepts
  ________________________________________________

  Does it apply to your BV & gang for what they did a year ago? Did the new comers enjoy their torture?


  I dont think, Blandava's need that famous statement, "I write what I like. Stay out if you dont like it".
  ________________________________________________

  Speaking for myself I support it. Katti has the right to write whatever he wants - What I am saying is I HAVE THE RIGHT TO RESPOND IN MY WAY TOO!

  You cant be selective in the issue of freedom of expression.

  ReplyDelete
 81. 1. Sarma garu put some post up
  2. Sreenu gave a strong reponse blasting Sarma garu for the topic he chose
  3. Fight * Fight * Fight
  4. Both of them deleted their respective posts
  5. * Peace * Peace * Peace
  6. Two hours happy ( Kota style) Then started struggle
  7. Sarma garu put a new post up
  8. Sreenu brought the old posts back
  9. * War * War * War

  ________________________________________________

  The RCA on the above leads us to 7. It was at that stage things went totally out of control.

  ReplyDelete
 82. ఇద్దరు పొక్ చేసుకుని కొట్టుకున్నంత వరకు ఎవరికి సమస్య లేదు... కొంతమంది చొద్యం చూస్తారు... ఇంకొంత మంది కాస్త పెట్రొల్ పొస్తారు.
  పరిస్తితి అదుపు తప్పి మరికొంత మందికి హర్ట్ చేసింది శర్మ గారు రియక్ట్ అయిన తీరు ... ఆయన శీను ని అటాక్ చెయ్యడానికి ఎంచున్న అంశం. అదే బాబా... అక్కడే మిగతా వారికి కాలింది.

  మలక్ చెప్పినట్టు ఒక రొజు ఇద్దరూ తగ్గారు. ఇద్దరు పొస్ట్లు తీసెసారు... అంటే అప్పటివరకు జరిగింది ఇద్దరు మర్చిపొతానని మలక్ చెప్పినట్టే కదా ? (మలక్ అలా అని చెప్పారా ?)
  మరి మళ్ళీ శర్మ గారు ఎందుకు తవ్వినట్టు... తవ్వుకుంటే తవ్వుకున్నారు ..వళ్ళలొ వాళ్ళు కొట్టుకొకుండా బాబని ఎందుకు లాగాలి...
  మీరు చెప్పినట్టు శర్మ గారు రాసిన పొస్ట్లు చుసి అబిమానించే వారికి సహజం గానే శంకర్, తిరు తారా నచ్చరు.... ఒకే వాళ్ళని విమర్శించండి... శీను ని అల పొస్ట్ చెయ్యమని బాబా చెప్పరా ? ఎందుకు మా దెవుడి ఆ శర్మ గారు లాగాలి? ఎందుకు తిట్టాలి ?

  ReplyDelete
 83. I may be totally wrong but I strongly suspect that there was someone behind Sarma garu who instigated him to go for #7. The way he responded the previous day was great. He was quick, he sounded very genuine and I was convinced that he was for peace.

  This kind of turnaround within a few hours aint possible unless a third party instigated / provoked him.

  ReplyDelete
 84. @ Malakpet

  >> Does it apply to your BV

  Since when BV became mine? ;)

  >> You cant be selective in the issue
  >> of freedom of expression.

  There is a difference between freedom of questioning & heckling. If you can see the difference, heckling is what happened there.

  The moment something is written, the trio or quartlet or blandava's land up with heckling -- logical for them (ridiculous for some)

  The trio claim that they are not together. But other see that they are in tandem. as నిప్పురవ్వ said... శంకర్ కి తార, తిరు కలిసారు. Teluguyogi may feel even ongole is part of them.

  ReplyDelete
 85. @ నిప్పురవ్వ

  >> ఇంకా కొపం గా ఉంటే ఊరు పక్కనే కాబట్టి వెళ్ళి ఒకటి పీకి
  >> వుంటే మిగతా వారికి సమస్య లేదు...

  LOL!


  >> ఎందుకు మా దెవుడి ఆ శర్మ గారు లాగాలి?

  God knows. Flames go with wind.

  read my earlier comment.

  వారు: తంత్ర
  వీరు: తంత్రా అంటే తంతా
  వారు: మరి మీ బాబా గారు చేసారుగా తంత్రా
  వీరు: తంతా, వారికి నీకూ పోలికా
  వారు: సరే, ఆ సిగరెట్టు మానలేనోడే నీకు దేవుడు
  వీరు: ఆయ్! మా దేవున్ని తిడతావా......
  ఒరే రారండ్రొయి మన దేవున్ని తిట్టాడీడు

  ReplyDelete
 86. If you can see the difference, heckling is what happened there.
  _____________________________________________

  For some its heckling and for the others it is not - its highly subjective.


  The moment something is written, the trio or quartlet or blandava's land up _______________________________

  Hasnt Sarat (on whose blog you spend 80% of the time) done the same, albeit in his own blog?

  శంకర్ కి తార, తిరు కలిసారు
  ___________________

  I know Sankar in person for the last 5 years. He doesnt join any team, he loves to be alone.

  ReplyDelete
 87. >> This kind of turnaround within a
  >> few hours aint possible unless a
  >> third party instigated / provoked him.

  IMHO, none. I guess, he has grown up kids who access/participate/read in these discussions.

  imagine someone (i guess snkr) writing like: మూర్ఖుడా నీ చావు నువ్ చావ్.

  Isnt a comment like that good enough to provoke anybody to retort? After all your reputation is at stake among family, friends, opponents, and finally labeled disciples.

  ReplyDelete
 88. Isnt a comment like that good enough to provoke anybody to retort?
  ________________________________________________

  Why a retort on Saibaba for what Sankar said? ( If I am reading you right). For that matter Sankar is not a Saibaba bhakta.

  ReplyDelete
 89. By the way Sankar posted that comment long before Sarma garu and Sreenu agreed for peace.

  Nobody posted anything on those two blogs once they removed their respective posts. I feel someone guided (or misguided) him into step 7.

  ReplyDelete
 90. ఒంగోలుకీ గుంటూరుకీ మధ్య దూరం ఎంతేంటి?

  ReplyDelete
 91. Everything is not lost yet. I think there is still a chance for peace, if both of them approach eachother practically and bury the immediate past.

  Its beyond the reach of the third parties now. One blogger (not me) is trying his best to bring the situation back to normal - lets hope he succeeds.

  ReplyDelete
 92. @ Malak

  >> Hasnt Sarat (on whose blog you spend
  >> 80% of the time) done the same,
  >> albeit in his own blog?

  Yes he does. But there are differences.

  He was not a heckler.

  I note that he corrects himself & avoids nuisance/controversies. you would note that if you take a diff of his current post now & an hour back ;)

  He maintains some decorum. decency. He removed the disputed entries couple of days ego. Dont know whether that is voluntary or forced/persuaded.

  Next, he doesnt hesitate to apologise. As he did to Neeharika. I appreciate that big time. You need courage to apologise.

  on that last count, he is a hero.

  IMHO, anybody who holds upto his belief is great. A Tara, a teluguyogi, a Sarat, a ongole. They can all agree to disagree. But none should end up disagreeable

  piece.

  (3 more hours left for my term submission. cant see ya till 2maro)

  ReplyDelete
 93. He removed the disputed entries couple of days ego
  ________________________________________________

  Right - the same way, both of them deleted the posts (Though I feel that Sarma garu was not needed to remove the tantric posts as the main dispute was about the comments on them and the subsequent posts. In fac,t thats what I told him first - not to delete his posts)

  Ciao!

  ReplyDelete
 94. @ విట్ రియల్
  శర్మ గారి మీది పోస్టులు తీసివేయడంలో నా మీద ఎవరి ఒత్తిడి కానీ, సూచన కానీ లేదండీ. అయితే నా పోస్టు వేసి హారంలో అది వచ్చిందో లేదో చూస్తే నా పోస్టుకు క్రిందనే శరత్ గారూ అంటూ కొండముది సాయికిరణ్ గారి పోస్టు కనపడింది. కొంపదీసి కొంతమంది నేను దానికి ప్రతిస్పందనగా మారాననుకుంటారేమో అనుకున్నాను.

  ReplyDelete
 95. >>>>> శంకర్ కి తార, తిరు కలిసారు >>>>
  I did NOT mean they joined as group to do organized attack. I just meant
  Tiru and Taara also started arguing with Sarma garu along with Shankar.

  ReplyDelete
 96. వారు: తంత్ర
  వీరు: తంత్రా బొంగా
  వారు: నా తంత్రా ని అంటే తంతా
  వీరు: నెనౌ అంటా..నా ఇస్టం... తంత్రా బొంగా
  వారు: మరి మీ బాబా గారు చేసారుగా తంత్రా
  వీరు: తంతా, వారికి నీకూ పోలికా
  వారు: సరే, ఆ సిగరెట్టు మానలేనోడే నీకు దేవుడు, నీకు ఆ దేవుడి గురించి చెప్పినవాడు ఇంకా అల్పుడు. వీరిద్దరినే నువ్వు గురువుగా అంగీకరించగాలెంది నన్ను అంగీకరించలేవా.. ఇంకా మట్లాడితే తంతా...
  వీరు: ఆయ్! మా దేవున్ని తిడతావా......
  వారు: తిడతా... వాడు దేవుడేంటి.. నాకు అన్నీ తెలుసు..
  వీరు: ఒరే రారండ్రొయి మన దేవున్ని తిట్టాడీడు
  వారు: నాకెం భయం. కావాలంటే నన్ను పాపభూమినుండి తీసెయ్యమను. బొడి ఉచిత సలహాలు అక్కర్లేదు. నేను అనుకున్నవాడే దేవుడు.. నేను చెప్పిందే వేదం

  ఇలా రాసుకుంటూ పొతే అంతే ఉండదు. అయితే ఎవరు ఎంత సెలక్టివ్ రాస్తే వారి వైపు మొగ్గుతుంది అన్నమాట

  ReplyDelete
 97. LOL, you guys should be the dialog writers for Balaiah movies!

  ReplyDelete
 98. జై బ్లాగు వీక్షణం
  జైజై కత్తి మహేష్

  ReplyDelete
 99. అయిన మన పుణ్య భూమి గుంపులో ఈ ఒంగోలు గాడిని చేర్చుకోవడమే పెద్ద తప్పు.ఎవడిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచాలి.
  శర్మ గారిని గోకి మరీ తన్నిన్చుకున్నాడు ఈ ఒంగోలోడు.

  ReplyDelete
 100. మనలో మనము తన్నుకుంటే పక్కోడికి లూజు అవుతాము రా పిల్లకాయలు.ఈ గోల కాస్త ఆపి ఆ కత్తినో,వీక్షనాన్నో కొంచెము సూడండి.ఆల్లు మారీ రెచ్చి పోయే పెమాదము ఉంది.

  ReplyDelete
 101. వాదనలో ఎవడు గెలిసేది ఉండదు. మన హిందూ మతానికి అన్యాయము సేసే వాళ్ళ పని పట్టండి. ఎందుకబ్బయిలు ఈ గోలా? మన పరువు తియ్యకండి.

  ReplyDelete
 102. తమ్ముళ్ళు మీ పుణ్యభూమి గుంపు సూత్తాంటే నాకు శాల ముచ్చట వేస్తుంది రా అబ్బాయలు.ఈ గుంపు కనక రెండు వేల సంవత్సరాల ముందు ఉంటె మనము తురకల సేత కాని,తెల్లోళ్ళ చేతిలో కాని పరిపాలించ బడేవాల్లము కాదు.
  మొత్తము కలిసి మన పరువు నిలబెట్టారు.మనమంటే సాలా స్పెషలు.గుడ్ జాబు.గో ఎహేడు.

  ReplyDelete
 103. ఎందహే ఒక్క అజ్ఞాత కూడా రాడు.అప్పిగా నువ్వన్న రారా.కాసేపు ఆడుకుందాము.

  ReplyDelete
 104. Katti == Veeku

  ReplyDelete
 105. imagine someone (i guess snkr) writing like: >>>

  u shud ask snkr for that. why sarma allowed that comment despite moderation? ask sarma.
  wud u write part of the comment omitted by u and comments before? I think I read thos were deleted.

  u too once questioned sarma and snkr asked sarma to prove it to u, if i remember right. I thought snkr was from ur gang or both r same.

  ReplyDelete
 106. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 107. >>ఎందహే ఒక్క అజ్ఞాత కూడా రాడు.అప్పిగా నువ్వన్న రారా.కాసేపు ఆడుకుందాము.

  ఏటి ఆడేది "కోలాటం"

  ReplyDelete
 108. @ శరత్ గారు
  "ప్రతి దాంట్లో మీరు వేలు పెడితే ఎలా"?
  గొడవల జోలికి పోను అని అన్నారుగా

  ReplyDelete
 109. అప్పిగా నన్ను ఇకనుండి బొప్పిగా అని పిలువు.బ్లాగుల్లో లల్లు-లుల్లాయ్ లాగ అప్పి-బొప్పి కూడా బాగా పెమాసు కావాలా.నేను శరత్తు కాదహే.
  అయినా శరత్తు కోలాటం ఆపేసి,గుంటలో గోలి ఆట ఆడుతున్నాడు అంట.నువ్వు ఎల్ల రాదు ఎమన్నా మల్లి కోలాటం మొదలు పెడతాడేమో.
  ఉంటా మరి.ఇట్లు నీ బొప్పి

  ReplyDelete
 110. ఏమీ తోచక బోర్ కొడుతుంటే ఇప్పుడే అజ్నాతలని తిట్టుకుంటున్నా , ఒక్కడూ రాడు అని,
  శుభోదయం బొప్పిగా ,
  ఇవాళ్ళ కామెంట్స్ ఆటాడుకుందాం
  ఇలాంటి విప్ బ్లాగ్ లలో అయితే భలే ఉంటుంది
  ఆ వీక్షణం గాడి బ్లాగ్ లో కామెంట్స్ పెట్టకు
  ముదురు గాడు మాడరేషన్ పెట్టాడు

  ReplyDelete
 111. నిజమేరో అప్పిగా,నాకు సాలా బోరుగా ఉంది.ఇక నుండి నువ్వు నేను ఒక జట్టు.ఇక్కడనుండి ఎత్తుకెళ్ళి,అక్కడ పెడదాము,అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడదాము.
  మనదంతా నారద డూటి.మనకంతా సమానమే.మనకి ఈ సిద్దంతాలు పాడు ఏమి వద్దు.ఇకనుండి ఎంజాయి.ఇట్లు నీ బొప్పి.

  ReplyDelete
 112. అప్పిగా,నాకో డౌట్ ,వీక్షణము గాడు ఏందీ,పెద్ద సంసార పక్షం పోసులు కొడుతున్నాడు.అక్కడకెళ్ళి ఈళ్ళని తిడితే పబ్లిషు చెయ్యట్లేదు.ఇక్కడ ఆడిని తిడదాము పట్టు.

  ReplyDelete
 113. అప్పిగా నాలాగే నీకు కూడా పెద్దగ పనిలేదు అనుకుంటా అన్ని బ్లాగులు తిరగేత్తున్నావు.ఈ భ్హోమందలము మీద నువ్వు నేనే పనిలేని వాళ్లము అనుకుంటా

  ReplyDelete
 114. అప్పి,
  శర్మ Vs ఒంగోలు
  వీక్షణము vs కే బ్లాసా
  కత్తి vs మలక్కు
  తిరు,తార,సంకరు vs శర్మ
  తిరు,తార,సంకరు vs మార్తాండ
  అ సౌమ్య Vs మార్తాండ
  తాడేపల్లి vs పిల్లి గడ్డము రాము
  పూరిపాక Vs కత్తి
  కాగడ Vs ఆడ జాతి

  ఇంకా మన కడుపు నిండే ఏమి అన్న ఉన్నాయా.నేను ఎమన్నా మిస్సు అయితే నువ్వు రాయరో.
  ఇట్లు నీ బొప్పి.

  ReplyDelete
 115. అప్పిగా ఎటు పోయ్యవురో.
  ఈ single పర్సన్ గేము నేను ఆడలేను.బేగి వచ్చెయ్యి.

  ReplyDelete
 116. మరిచితిని రో,

  శరత్తు Vs మాలికా టీము

  ReplyDelete
 117. అప్పిగా,

  నాది ఒక అవిడియా,
  ఈ కొట్టుకునే వాళ్ళందరికీ మనము ఒక బ్లాగు పెడదాము,ఎవడయినా వచ్చి దాంట్లో బూతులు తిట్టుకోవచ్చు. ఏమంటావు నా అవిడియా.
  ఆ బ్లాగు పేరు అప్పి-బొప్పి.బ్లాగ్స్పోట్.కం ..సూసుకో నా సామి రంగా హిట్లే హిట్లు,డబ్బులే డబ్బులు. ఒరేయ్ అప్పిగా ఇది నా అవిడియా.కాపీ కొట్టి నన్ను కలపలేదు అనుకో నీతో కచ్చి.
  ఇట్లు నీ బొప్పి.

  ReplyDelete
 118. అప్పిగా,
  ఏది ఇక్కడ భావ ప్రకటన స్వేచ్చ? నా కామెంటు deletu చేసారు. అయినా మన ఎజండా చెప్పే చేత్తున్నాము కదా.
  కనీసము ఈ కే బ్లా సా బ్లాగుల్లో అన్నా స్వేచ్చ ఉంటుంది అనుకున్న..లేదే.లేదే..ఈల్లకన్న ఆ వీక్షణము గాడు నయము.
  కే బ్లా సా, నా ముందటి కామెంటు ఎందుకు దిలుటు చేసావు. నేను మల్లి తగాదా పెట్టాలని సూత్తున్న .సరేలే నా అప్పి-బొప్పి వచ్చిన తరువాత చెప్తా.

  ReplyDelete
 119. బొప్పిగా మంచి అవిడియా ఇచ్చావ్
  గీడేంది మన కామెంట్ ని డిలీట్ చేయడమేంది నా తొక్కలో బ్లాగు ,

  మనమే ఒక బ్లాగెట్టు కుందాం
  గూగులోడు మనకెన్ని బ్లాగులైనా ఇస్తాడు
  నేను టిఫిన్ తినటానికి పోయా
  అందుకే లేటయ్యింది
  నువ్వే బ్లాగ్ పెట్టు నాకు ఆహ్వానం పంపించు
  anvvapparao@gmail.com
  ఇదేదో విప్ బ్లాగ్ అనుకున్నా , కామెంట్స్ డిలీట్ కొట్టనేకి ఆళ్ళేవారెహే
  appi-boppi.blogspot.com
  బెగీ పెట్టు
  లేకపోతె అప్పలరాజు బ్లాగ్ లాగా ఎవడో ఎట్టేసుకుంటాడు

  ReplyDelete
 120. అప్పి నేను మెయిలు పంప్పించా సూడు

  ReplyDelete
 121. >>I am surprised to see kelukudu batch footprints there

  ----

  Simple, You aruged with Katti, he felt that you are Kelukudu and he asked you to get lost.

  The same Sharma did and you supporting him.

  LoL funny, if that's your logic why you are to argue? Isn't that kelukudu again?

  Define kelukudu first?

  As per your logic it seems who ever goes to any blog and comments is kelukudu.

  Well the point is, you can't prove that Astro is Scientific, and hence you are trying to rescue that thats it.

  Why can't some one fight me by showing contradictions in my argument? Instead you are trying to stop this argument by going to the extent that commenting there is mistake.

  ---

  Taara.

  ReplyDelete
 122. ఓయ్ అజ్ఞాత బ్లాగ్ వ్రాసుకో
  ఇంట పెద్ద పెద్ద కామెంట్స్ వ్రాస్తే సతికేది ఎట్లా

  ReplyDelete
 123. http://appi-boppi.blogspot.com/

  అప్పిగా ఏస్కో నా వాస్కోడి గామ.మనము రడీ

  ReplyDelete
 124. అప్పిగా నువ్వే ఫస్ట్ కామెంటు పెట్టాలా. నిన్ను నేను ఆ బ్లాగులో యాడు చేత్టాలే

  ReplyDelete
 125. మేము బ్లాగర్ లో చేరాం ఓ బ్లాగెట్టు కున్నం

  ReplyDelete
 126. >> Define kelukudu first?

  Dude, we knew that we don't agree on this topic. So no point in arguing any further.

  If you want to know the meaning of kelukudu, go back and read your posts on your blog.

  Carefully watch the words/language/titles that you used to poke teluguyogi & today on ongole. Then you yourself understand the definition of kelukudu.

  And, if you still don't understand and want me to define, it is going beyond socially acceptable decency limits.

  That you did on teluguyogi on numerous times. That I never did the moment Katti asked me to get lost. And the result is that I never had an ugly spat with Katti. But you people ended up with a mess in telugu blog world.

  And before you ask me, who am I to define decency limits, let me clarify that no-one. The limits are self taught after such recent mini కురుక్షేత్ర.

  ReplyDelete
 127. ఏంది నీకు కెలుకుడు అంటే చెప్పాల్నా ?
  మనకున్న బాధలు కస్టాలు కన్నీలు , మన అసహాయత అన్నీ మిక్స్ చేసి పక్కనోడిని ఎదిపించుకు తినడాన్ని కెలుకుడు అంటారు
  ఇంకా అర్ధం కాకపొతే
  http://anvvapparao.blogspot.com/2010/08/blog-post_21.html

  ReplyDelete
 128. ఇది మన కేలుకుడి బ్యాచ్ అజెండా

  ReplyDelete
 129. @ నిప్పురవ్వ, Malak

  >> ఇలా రాసుకుంటూ పొతే అంతే ఉండదు. అయితే ఎవరు ఎంత
  >> సెలక్టివ్ రాస్తే వారి వైపు మొగ్గుతుంది అన్నమాట

  I agree. I am just trying to put things in perspective.

  1. There was a blogger who minds his business
  2. There were hecklers (any other decent word that you may prefer) who harassed him (questioned/argued/logical-reasoned) over months
  3. The hecklers made parodied blogs
  4. That blogger never came to see/defend/argue with hecklers
  5. So, hecklers went to his blog & put comments on that blogger's site
  6. That blogger formed a closed group to discuss the topics that are not in the interest of hecklers.
  7. The hecklers ridiculed that group & commented that they will open a parody group - కుంపటి అనే గ్రూప్ పెట్టి అందులో నా శిష్యులని బొగ్గుల్లా మాడి మసి చేస్తా was the comment i guess.

  And finally one fine day a mini కురుక్షేత్ర happened.

  No arguments are required on who is right or who is wrong. People just need to reflect on what happened.

  కురుక్షేత్రానికి ముందు కృష్ణ రాయబారం లో ఒక మంచి మాట వుంది: సారపు ధర్మము, విమల సత్యము; పాపము చేత అబద్ధం చేత ఇబ్బంది పడుతున్నపుడు, ఎమైనా చేయగల వాల్లు మాకేందుకులే అని ఉపేక్ష చేస్తే అది వాల్లకి నష్టమే కానీ, ధర్మాన్ని సత్యాన్ని కాపాడటానికి దైవము ఉన్నాడు

  దీన్ని ఎవరికి వాల్లు వాల్ల ఇష్టమొచ్చినట్టు అర్థం చేసుకుని, తాము చేసింది ధర్మం అని అనుకున్నారు. Like Sarat kaalam's y'day's blog post. ;) చివరికి కురుక్షేత్రం జరిగింది.

  ఇదే బ్లాగుల్లో కూడా జరిగుతోంది. ఇవాల్ల ఒక వీక్షణం, రేపు ఇంకో తీక్షణం. ఆ పైన కురుక్షేత్రం

  I am done & gone.

  piece.

  ReplyDelete
 130. >> Well Nityanada doing the same whats the problem? Did any victim raised any objection or filed any compliant?

  To Question is the right granted for me by the Constitution of India, so, who the hell are you to say thats it wrong.

  >>1. There was a blogger who minds his business

  Who spreads his own lies.
  If some one spreads like this, I can interfere and question him, I am not in china to be jailed for that.

  >>If you want to know the meaning of kelukudu, go back and read your posts on your blog.

  Really, can you show me a single warning against anyone that, I am going to "Bhusthapitam chestanu" to some one who questioned me?

  Show me a single abuse against Telugu Yogi or Ongole Sreenu which is Illegal according to IPC.


  >>And, if you still don't understand and want me to define, it is going beyond socially acceptable decency limits.

  Lol, this is what sharma did, unable to prove his argument he went into abuses, and you again saying, you questioned him, I dont like and "nenu butulaloki digutaanu".

  Some one else said the same, if some one questions like that, he should be beheaded.

  And all these are divine terms which I should not question, and any thing I question what he says, Its my mistake which I shouldn't do.

  Then if its the case, Why to Hate Nityananda and Taliban they are doing the same, they are just following their Dharma.

  ---

  Taara

  ReplyDelete
 131. ఒరే జఫ్ఫా ఇలా నిత్యానంద అని వెక్కిరించటం వల్లే ఇంత గొడవ జరింగిందిరా. ఏ యాంగిల్ లో నీకు నిత్యానంద లా కనిపించాడో రాయి?

  ఆడి పద్దతి నీకు ఫ్యూచర్ నిత్యానంద లా కనిపిస్తే, ఆడికి నువ్వు ఫ్యూచర్ కసబ్ లా కనిపించావ్. ఇద్దరూ కొట్టుకు సచ్చారు. జనాలకి కామెడీ పంచారు.

  ReplyDelete
 132. WitReal గారూ,

  మీ కూర్పు బావుంది.

  అంతా బానే ఉంది కానీ, గురువుగారి వ్యాఖ్యల్ని కూడా మచ్చుకి కొన్ని వదిలుంటే బావుండేది, వారి శిష్యులు చంపేస్తాం అంటూ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ తో సహా.

  ఆయన జ్యోతిష్యం సైన్స్ అన్నారు. దాని గురించే వాదించాం. దానికి మాకు తిట్లు, గజం గుడ్డలతో సత్కారాలు మీ కంటపడలేదనుకుంటా పాపం.
  అయోధ్య తీర్పు, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ విషయాల్లో ఆయన చెప్పినవేంటో మీకు మాత్రం తెలియంది కాదు.

  పుణ్యభూమిని పాపభూమి అన్నప్పుడూ, తాడేపల్లి గార్ని పిల్లి అన్నప్పుడూ మీరు ఇదే పెద్దరికాన్ని అక్కడ ప్రదర్శించి ఉండాల్సింది.

  ఇంతోటిదానికి కురుక్షేత్రం తో పోలికలెందుకులెండి.

  ReplyDelete
 133. >>ఒరే జఫ్ఫా ఇలా నిత్యానంద అని వెక్కిరించటం వల్లే ఇంత గొడవ జరింగిందిరా.

  Well, I quoted Nityananda as an Example.

  >>ఏ యాంగిల్ లో నీకు నిత్యానంద లా కనిపించాడో రాయి?

  My issue is on astrology, I stopped argument even before he started posts about Tantra.
  If you want to write me about Science and Tantra I will, but don't imagine its in reply to Sharma, I will write just coz you asked.

  ---

  Taara

  ReplyDelete
 134. Wit Real

  That's your own perspective limited to you.

  Hmm socially acceptable limits. It's again a subjective word. For you Sarat and BV are socially acceptable but for some they are not.

  For Sarat, Sarma is not socially acceptable.

  For BV I am not.

  The bottom line is - on the blogs, if you don't subscribe to a view then you are not socially acceptable.

  As of your BV I m absolutely fine with it - who wouldn't love free publicity?
  A curious question though - Domt you consider that heckling or does that word refer to only those that you don't like - just like the BV gang used to define their own limits last year?

  ReplyDelete
 135. ఫేక్ కామెంట్స్ ఇవన్నీ

  ReplyDelete
 136. ఎవడివిరా మధ్యలో వచ్చావ్ పని పాట లేనోళ్ళు వాదించుకుంటే మధ్య లో దూరతావ్ పో ఇక్కడి నుంచీ

  ReplyDelete
 137. మలక్ అన్నా నువ్ చెప్పు నే వింటా

  ReplyDelete
 138. Kelukudu batch has the right to exist as much as you do or your BV does.

  ReplyDelete
 139. బ్లాగ్వీక్షణం గ్యాంగ్ (అందరి మనసులో ఉన్న అనుమానం)

  నత్తి నరేష్
  గోళీ
  వారాలబ్బాయి
  అణువు
  క్షౌరశాల వర్మ
  నవ్యన
  జ్యో 'త్స్న'
  పిల్లపిచ్చుక లేదా అసౌచ్యమ్మ

  ReplyDelete
 140. Anonymous Anonymous said...

  బ్లాగు వీక్షణం పుట్టుక (ఇది హెడ్డింగు)

  బ్లాగ్లోకంలో వున్న ముసలాల్లకు ముందునుండీ ఓ బ్రమ వుండేది. మేటర్ చదివి అది రాసిన వాళ్ళెవరో తాము ఇట్టే చెప్పగలం అని. (అప్పట్లో ఆ టైపు వ్యాసంఏదో వాళ్ళంతా కలిసి పొద్దుపోని పత్రికలో రాశారు కూడా)
  ఆవిధంగా దూమ్ బ్లాగు రాసిందెవరో కనిపెట్టడానికి నానా తిప్పలు పడ్డారు. కాని ప్రతిసారీ తప్పులో కాలేసి చివరికి ఇదంతా ఒక్కరు చేస్తున్న పని కాదు దీనివెనక చాలా మందున్నారంటూ తేల్చేశాడు పాలి. అప్పట్లో వాళ్ళపాట్లు కుక్కపాట్లు.
  అవే కుక్కపాట్లు మలక్ అండ్ కో పడాలని వీక్షణం మొదలెట్టారు. ఇది రాస్తున్నది వాడా వీడా ఆమా ఈమా అని వీళ్ళూ వాళ్ళలా జుత్తుపీక్కోవాలని. అందరూ కలిసి మొదలెట్టారు చిల్లిప్పిగా.
  ఒకే పోస్టుకి ఒకరేమో మేటర్ రాస్తారు ఒకరేమో శైలి మార్చుతారు ఒకరేమో పంచులు రాస్తారు ఒకరేమో పోస్టు చేస్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళూ వాళ్ళూ గొడవపడినట్టు పైకి నటిస్తారు.
  అదండీ మేటరు.
  దాంట్లో అక్కపాత్ర తక్కువనుకుంటే అది మీ తెలివితక్కువ.

  ReplyDelete
 141. అప్పట్లో వాళ్ళపాట్లు కుక్కపాట్లు.
  అవే కుక్కపాట్లు మలక్ అండ్ కో పడాలని వీక్షణం మొదలెట్టారు. ఇది రాస్తున్నది వాడా వీడా ఆమా ఈమా అని వీళ్ళూ వాళ్ళలా జుత్తుపీక్కోవాలని

  ---------------------------------------------------

  Bingo! You nailed it. But this is just one of the three.

  ReplyDelete
 142. Anonymous said...
  ఎవడివిరా మధ్యలో వచ్చావ్ పని పాట లేనోళ్ళు వాదించుకుంటే మధ్య లో దూరతావ్ పో ఇక్కడి నుంచీ
  23 October, 2010 05:19
  Anonymous said...
  మలక్ అన్నా నువ్ చెప్పు నే వింటా
  23 October, 2010 05:20

  ------/------/--//-/-/-/---------  Loooooooooooiollllllll. This is what I love in Ajnaatas

  ReplyDelete
 143. మేము కూడా అజ్నాతలని ఆదరిస్తున్నాం
  జై అజ్ఞాత
  జైజై అజ్ఞాత

  ReplyDelete
 144. అప్పిగాడి దిప్ప పగులగొట్టే మొగోడే లేడా?

  ReplyDelete
 145. ఎందుకెహే వాడి డిప్ప పగలగొట్టడం?

  ఏదో కామశాస్త్రిగా జనాలకి బోరుకొట్టాక ఇలా మనల్ని ఆనందపరుస్తున్నాడుగా. ఎంజాయ్ చెయ్యండి.

  వీడి శకలు బోల్డున్నాయిలే, తర్వాత చెప్పుకుందాం.

  కాకపొతే వీడికున్న కామెంట్ల దురద తీర్చేద్దాం కాస్త వాడి బ్లాగులో కామెంట్లు విదిల్చండి.

  నువ్వు తగ్గకమ్మా అప్పూ.

  ReplyDelete
 146. Lol above ajnaata.

  This avatar of Appu is interesting. Enjoy it :)

  ReplyDelete
 147. బుంగనాయకమ్మ
  బాగా చెప్పావ్

  ReplyDelete
 148. http://appi-boppi.blogspot.com/2010/10/blog-post_23.html


  మలక్ అన్నా , జర ఈడ జూడరాదే, నువ్వే కాగడా అంట

  వచ్చి నేను కాదని చెప్పు అన్నా

  ReplyDelete
 149. వీక్షణం వాళ్ళ అజ్నాతలు online లో ఉన్నారు
  మీ వాళ్లేరి మలక్ ?

  ReplyDelete
 150. Vaalandariki nenokkadine chalk gaani - I gave my response.

  ReplyDelete
 151. By the way

  So far u did a great job Appu

  ReplyDelete
 152. ఆర్య,
  సందర్భము లేని వాఖ్యను ప్రచురిస్తున్నందుకు క్షమించగలరు.ఈ తెలుగు బ్లాగు లోకములో మేము కూడా ఒక చర్చా వేదికను నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఈ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎన్ని రాజకీయాలు ఉన్నాయో,తెలుగు బ్లాగు లోకములో కూడా అన్ని రాజకీయాలు ఉన్నాయని మేము భావిస్తున్నాము.మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ తెలుగు బ్లాగు లోకములో చర్చా వేదిక కావాలంటే మా బ్లాగు ఉపయోగించుకోవచ్చు. మా దగ్గర స్వేచ్చ బాగా ఎక్కువ. మేము చాలా లిబరల్.మీరు ఎప్పుడన్నా,ఎవడితో అయినా కెలుకుడు(వాదన) మొదలు పెట్టాలి అనుకుంటే మా బ్లాగుని ఉపయోగించుకోగలరు. మేము కావాల్సిన ఫ్యూయల్ అందించగలము.
  మా బ్లాగు http://appi-boppi.blogspot.com/

  ఇట్లు,
  సదా మీ సేవలో, మీ
  అప్పి-బొప్పి

  ReplyDelete