Oct 10, 2012

ఒబామహాభారతం


Thanks to Pappu Saar on Google Plus, అప్పుడెప్పుడో క్రీస్తుపూర్వంలో వ్రాసిన ఒబామహాభరతమనే నాటిక గుర్తొచ్చింది. ఇక్కడ దాని కాపీ పేస్ట్ ..:))


START ఒబామహాభారతం


లైట్స్ ఆన్!
కేమెరా!!
ఏక్షన్!!!

(వైట్ హౌస్)

ట్ర్రిర్రిర్రిర్రిర్రిర్రింగ్ ట్ర్రిర్రిర్రిర్రిర్రిర్రింగ్

ఒబామా: హెలోవ్! దిస్ ఈస్ బరాక్

ఫోనులో గొంతు: ఆఫ్గన్ నుండి రీపోర్ట్ ఇప్పుడే వచ్చింది సార్. విషయం బాడ్.
మనం స్ట్రేటజీ మార్చకపోతే మటాష్!

ఒబామా: అలాగా, సరే, థాంక్స్.

మళ్ళీ ట్ర్రిర్రిర్రిర్రిర్రిర్రింగ్ ట్ర్రిర్రిర్రిర్రిర్రిర్రింగ్

ఒబామా: హెలోవ్! దిస్ ఈస్ బరాక్

ఫోనులో ఆడ గొంతు: హలో యా! హవ్ ఆర్ యూ యా! దిస్ ఇస్ హిల్లరీ యా!

ఒబామా: వాట్ హేపెండ్ టూ యో లేడీ? వై ఆం ఐ హియరింగన్ ఏక్సెంట్?

హిల్లరీ: ఐ "యాం" "యిన్" "యిండియా" యా. ఎండ్ ఐ లైక్ యిండియన్ యాక్సెంట్ యూ నో

ఒబామా: అమ్మా! తల్లీ! ఇండియన్ ఏక్సెంట్ మాట్లాడింది చాలు గానీ విషయం చెప్పు!

హిల్లరీ: ఇప్పుడే అఫ్ఘాన్ రిపోర్టు వచ్చింది. పరిస్థితి బాలేదు.

ఒబామా: తెలిసింది. ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావట్లేదు. అసలు టెర్రరిస్టులకి
ఫండింగ్ ఎలా వస్తోందొ?

హిల్లరీ: లేమేన్ చేతో వామూ చేతో మనమే ఫండింగ్ చేయించాల్సింది.
ఈపాటికి చచ్చూరుకునేవాళ్ళు.

ఒబామా: నేరం నాది కాదు. జార్జ్ బుష్ ది!

హిల్లరీ: సరే! ఇప్పుడేం చేద్దాం?

ఒబామా: ఏముందీ? స్ట్రేటజీ మార్చాలి. కొత్త పధ్ధతులు ట్రై చెయ్యాలి.

హిల్లరీ: కొత్తవాటికన్నా పాతవే బెటర్ ఏమో?

ఒబామా: అంటే?

హిల్లరీ: ఇది వరకూ సక్సెస్ అయిన ఫార్మ్యూలాలు ఉపయోగించచ్చు కదా?

ఒబామా: అర్థం కాలేదు.

హిల్లరీ: నీకోపట్టాన అర్థం కాదని నాకు తెలుసు గానీ, నేనందేది పాత కాలం
నాటి యుధ్ధ నీతులు ఉపయోగించచ్చు కదా అని

ఒబామా: గుడ్ అయిడియా. సివిల్ వార్ నీతులు ఉపయోగిద్దామా?

హిల్లరీ: నీ యెంక్ .. వద్దులే తిట్లోలొస్తున్నాయి - నేను మాట్లాడేది వేలకు
వేల ఏళ్ళ క్రితం యుధ్ధాల గురించి

ఒబామా: సరే ఇండియాలోనే ఉన్నావు కద - రామాయణ మహాభారతాలు తీసుకురా

హిల్లరీ: నాయనా, బాబూ తండ్రీ - ఇది పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకునేది కాదు.

ఒబామా: మరి?

హిల్లరీ: డా|| బ్రౌన్ తో మాట్లాడి టైం మెషీన్ తెప్పించుకో. అది తీసుకుని
భారతం టైం కి వెళ్ళి త్రిక్కులన్నీ నేర్చుకుని రా!

ఒబామా: ఇదేదో బాగానే ఉందే? నేనొక్కడనే వెళ్తే మరి కల్చర్ గేప్ ఉంటూంది కదా?

హిల్లరీ: అదీ నిజమే. ఇక్కడ అమర్ కింగ్ అని ఒక పెద్ద నెగోషియేటర్ ఉన్నాడు.
నాకు మాంచి ఫ్రెండ్. తోడు తీసుకెళ్ళు

ఒబామా: మరి అతనికి యుద్ధం, డిఫెన్స్ గురించి తెలుసా?

హిల్లరీ: అసలు తెలియదు. కానీ పనులు చక్కబెట్టుకొస్తాడు. డిఫెన్స్ కోసం
అయితే కే కే ఏంథోనీ ని కూడా తీసుకెళ్ళు. అలగే
కాస్త వినోదం కోసం ఆస్కార్ విన్నర్ ఏ ఆర్ రెహ్మాన్ ని కూడా తీసుకెళ్ళు

ఒబామా: అలాగే - థేంక్యూ!! ఇప్పుడే ఈ-మెయిల్ పంపిస్తున్నా

(కంప్యూటర్ బూట్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించి)

ఒబామా: వాట్ ద హెక్? సప్పోర్ట్ లైన్ కి కాల్ చేస్తా

(డయల్ చేస్తున్న చప్పుడు)

ఫోన్ లో కంఠం: "మీరు డయల్ చేసిన నెంబరు మరియొకసారి సరిచూసుకొండి! ప్లీస్
చెక్ ద నంబర్ యూ హావ్ డయల్డ్)

ఒబామా: ఓరినీ! నా టెక్ సపోర్ట్ కూడా అవుట్సోర్స్ అయ్యిందా? రామ రామ!
తప్పు తప్పు .. జీసస్ జీసస్!!

(మళ్ళీ డయల్ చేస్తున్న చప్పుడు)

ఫోన్ లో కంఠం: టెక్ సపోర్ట్ - మై నేం ఈస్ రాక్ మేన్ ! హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ?

ఒబామా: (కాసంత చిరాగ్గా) ఏమిటి నీ పేరు రాక్ మేనా? క్రేక్ మేన్ ఏమి కాదూ?
నువ్వు ఇండీయాలో ఉన్నావని తెలుసుగాని అసలు పేరు చెప్పి చావు

ఫోన్ లో కంఠం: బండయ్యండి. అయ్యగారు టీ తాగడానికెళ్ళి నన్ను కూకోబెట్టారండి.

ఒబామా: ఖర్మ. ఈ స్లండాగ్ సినిమా తీసినవాడిని షూట్ చెయ్యాలి!!

బండయ్య: ఏటనీసినారేటి? ఏటేటో తెలీకుండా అనీసినారు. రేతిరసలే వన్నం
తినకుండా మందు కొట్టీసి సెట్టు కింద తొంగున్న - ఇప్పటికీ పిచ్చిపిచ్చిగా
ఉన్నాది

ఒబామా: ఏమి అనలేదు గాని - నా కంప్యూటర్ బూట్ అవ్వట్లేదు - ఏమి చెయ్యాలో చెప్తావా?

బండయ్య: ఏటవ్వట్లేదూ?

ఒబామా: బూట్ ! బూట్!! అదే ఆన్ అవ్వట్లేదు

బండయ్య: ఓస్ ఇంతేనా! ఆన్ ఆఫ్ ' సిచ్చి ' నొక్కీసి ఆన్ సెయ్యండీ!

(టిక్ క్లిక్ )

ఒబామా: వావ్ యూ ఆర్ ఎ జీనియస్. ఆన్ అయ్యింది. కానీ ఇప్పుడూ ప్రింటర్ పని
చెయ్యట్లేదే? అసలే విండోస్ విస్తా నాది

బండయ్య: మీరేటంటున్నారో నాకు మళ్ళీ అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ ఏది పని
చెయ్యకపోయిన ఆఫ్ సేసి ఆన్ చేసీస్తారు కదేటి? పోయినవన్నీ బేగి
యెల్లిపొచ్చీస్తాయ్

(టిక్ క్లిక్ )

ఒబామా: వావ్ - పని చేస్తోంది - థేంక్యూ థేంక్యూ బాయ్ - హమ్మయా ఈ మెయిల్
వెళ్ళిపోయింది!


PART - 2

ఒబామా: సరే అందరూ వచ్చారా?

ఏంథోనీ: అమర్ కింగ్ గారికి కొంచం లేట్ అవ్వచ్చండీ!

ఒబామా: ఏం? ఎందుకని??

ఏంథోనీ: పొద్దున్న అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నిద్ర లేచినప్పుడు ఆయన పేంటు
చినిగిందిట - అది కుట్టించుకుని రావడానికెళ్ళారు ... అదిగో వచ్చేశారు

ఒబామా: సరే ఇంక బయల్దేరదాం ...

(అందరూ బయల్దేరతారు)

అమర్ కింగ్: అరే 1999 - బెంగళూరు ఎంత కళకళలాడుతోందో!

అంథోనీ: 1998 - న్యూక్లియర్ టెస్ట్! వా వా !!

ఒబామా: 1975 - మా తాత .. మా తాత!

అంథోనీ: (రెహ్మాన్ చెవిలో): ఈయనకి జూనియర్ ఎం టీ ఆర్ పూనలేదు కదా?

రెహ్మాన్: ఇష్ ఇష్!!!

(కాసేపయ్యాక)

రెహ్మాన్: అలసటగా ఉంది కాసేపు దిగుదామా?

అంథోనీ: ఏ కాలంలో ఉన్నాం?

ఒబామా: అక్బర్ కాలంలో

అమర్: సరే దిగి ఒకసారి ఆయన్ని చూసొద్దాం

(అందరూ అక్బర్ దర్బారుకెళతారు)

అంథోనీ: (రెహ్మాన్ చెవిలో) ఈయనెవడండీ బాబూ? అచ్చం ఆ తెలుగు ఏక్టర్
బ్రహ్మానందంలా ఉన్నాడు?

రెహ్మాన్: ఇష్ ఇష్ - ఆయనే బీర్బల్

అంథోనీ: అసలు బీర్బల్ అంటే అర్థం ఏమిటండీ? బీరుతో బలం పుంజుకున్నవాడా మన
విజయ్ మాల్యా లా??

రెహ్మాన్: ఎహే! సుత్తాపి సైలెంటుగా ఉండు కాసేపు!

"జహాపనా అక్బార్ బాద్షా విచ్చేయుచున్నారొహో - సబ్ ఖడే హోజాఓ"

అంథోనీ: ఏంటీ? ఈ కాలంలో ఉర్దూ ఉందా?

రెహ్మాన్: ఉర్దూ పుట్టిందే ఇప్పుడు. ఈ కాలంలో సామాన్య సైనికుడూ మాట్లాడే
భాషని ఉర్దూ అని పిలిచేవారు

అంథోనీ: ఓహో!

(బేక్ గ్రౌండ్లో పాట: జబ్ ప్యార్ కియాతో డర్నా క్యా - 4 లైనులు)

అంథోనీ: ఓరినీ! ఇది నౌషాద్ గారి పాట అనుకునా!! ఆయన కాపీ కొట్టిందా?

అమర్: నీ బొంద. అది నా మొబైల్ ఫోన్ రింగ్ టోను. అభిషేఖ్ బేటా ఫోన్
చేస్తున్నాడు

ఫోనులో: బేటే - నేణు అక్బర్ టైంలో ఉన్నా ఢిల్లీ లో

....... అబ్బే అక్బర్ రోడ్ కాదు బేటా అక్బర్ కాలంలో !! నీకర్ధం కాదు గానీ
ఒక రెండూ రోజుల్లోగా నేనే ఫోన్ చేశ్తాలే. అప్పుడు వెళ్ళి కొందాం ఐష్వర్యా
బేటి చీరకి మేచింగ్ చెప్పులు!

(ఈలోగా అక్బర్ ప్రవేశం)

అక్బర్: అందరూ కూర్చోండి. (మన వాళ్ళ కేసి చూసి) ఎవరు వీరు? విచిత్ర
వేషధారణలో ఉన్నారు??

ఒబామా: మీ తరువాత కాలం వాళ్ళం. ఈ సమయ యంత్రాం ద్వారా మీదగ్గరకొచ్చాం

అక్బర్: భలే భలే! మా భవిష్యత్తు మీకు తెలుసన్నమాట .. కాస్త చెప్పండీ?

ఒబామా: చాలా ఘోరాలు జరిగాయి - అవన్నీ చెప్పకూడదు - చెప్పడానికి సమయం
కూడా లేదు. మిమ్మల్ని చూసి పోదామని వచ్చాం అంతే ..

(ఈలోగా గంట మోగుతుంది)

అక్బర్: ఎవరది? ఎవరో న్యాయం కోసం వచ్చినట్టున్నారే?

సేవకుడు: అవును జహాపనా. పిల్లలు పాఠాలు వినట్లేదని ఉపాధ్యాయ్లని
తీసేసార్ట. వాళ్ళు న్యాయం కోసం వచ్చారు.

అక్బర్: అలాగా? ప్రవేశ పెట్టండి!!

(లోపలికి వచ్చిన పంతుళ్ళతో)

ఏమిటయ్యా .. పిల్లలు పాఠాలు ఎందుకు వినట్లేదు

పంతుళ్ళు: వాళ్ళకి ఆవు అంబా అనును మేక మే మే అనును అంటే నచ్చట్లేదు జహాపనా!

రెహ్మాన్: అలాంటప్పుడు కొత్త పధ్ధతిలో చెప్పండి

పంతుళ్ళు: ఏ కొత్త పధ్ధతి?

రెహ్మాన్: నేనొక సంగీత విద్వాంసుడిని. అదే పాఠం నేను కూర్చిన ఒక గేయ రూపంలో
వినిపిస్తా ఉండండి

.... కావు కావని అరిచిందంటే కాకి అని దానర్ధం
.... మ్యావు మ్యావని కూసిందంటే పిల్లి అని దానర్ధం
.... రంకె పెద్దది వేసిందంటే ఎద్దు అని దానర్ధం
.... ఓండ్ర గట్టిగా పెట్టిందంటే గాడిదని దానర్ధం అర్ధం


.... కావు కావని అరిచిందంటే కాకి అని దానర్ధం
.... మ్యావు మ్యావని కూసిందంటే పిల్లి అని దానర్ధం
.... రంకె పెద్దది వేసిందంటే ఎద్దు అని దానర్ధం
.... ఓండ్ర గట్టిగా పెట్టిందంటే గాడిదని దానర్ధం అర్ధం


పంతుళ్ళు: ఇదేదో బాగనే ఉన్నది. ప్రయత్నిస్తాం. ఉంటామండీ

అక్బర్: ఆహా! మీ చాతుర్యం అపూర్వం. మా అతిధులుగా కొన్నాళ్ళుండమని ప్రార్ధిస్తున్నా

సలీం: అనార్కలి ఈ పాటకి నృత్యం బాగా చేస్తుంది

అక్బర్: అబ్బా ఉండరా సలీం. నీకెప్పుడూ ఆ అనార్కలి గోలే!

ఒబామా: జహాపనా .. మాకంత సమయం లేదు. మేంఉ బయల్దేరతాం ఇంక.

అక్బర్: ఎక్కడికెడుతున్నరో కనీసం అదయినా చెప్పండి

ఒబామా: మహాభారత కాలానికి

అక్బర్: ఆహా .. అలాగ? అయితే నేనుకూడ రావచ్చునా?

ఒబామా: మీరా? సరే రండి. మీరు కూడా నేర్చుకునేది చాలా ఉంటుంది

(అందరూ టైం మెషీన్ మళ్ళీ ఎక్కుతారు)


ఒబామా: అది సరే గానీ రెహ్మాన్ గారూ - మీ సౌత్ ఇండియన్ రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయ్?

రెహ్మాన్: చప్పగా ఉన్నాయండి. కాని ఆంధ్రాలో మాత్రం విచిత్రంగా ఉన్నాయ్

ఒబామా: అవునా? ఏం జరుగుతోందక్కడ? నాకు తెలియాలి

అంథోనీ: అమ్మో ఇప్పుడు ఈయనకి జునియర్ ఎం టీ ఆర్ వాళ్ళ నాన్న పూనాడు

అమర్ : ఇష్ ఇష్

Part - 3


ఒబామా: అందరూ బెల్టులు కట్టుకోండి, యుగం మారుతున్నాం . కాస్త కుదుపులుండవచ్చు

అందరూ: సరే సరే!!!!

అమర్: అరే! ఈ కుక్క ఎవరిది?

అక్బర్: నాదే! నా తిండి తిని, నా పొరుగురాజ్యం వాడిపట్ల విశ్వాసం గా ఉంటుంది. నామీదే మొరుగుడు పైగా! అందుకే మహాభారత కాలంలో ఏకలవ్యుడి దగ్గర వదిలేద్దామని వచ్చా.

అమర్: అయ్యా! ఇలాంటివాళ్ళు మా కాలంలో కూడా ఉన్నారు - మేము వాళ్ళని కమ్యూనిష్టులని పిలుస్తాం

అక్బర్: ఓహో!!!

ఒబామా: సరే - భారతం వచ్చేసింది .. దిగండి

(అందరూ దిగాక)

రెహ్మాన్: ఏదో తేడాగా ఉంది .. సంథింగ్ రాంగ్!

ఒబామా: యుగం మారింది కదా ... జెట్ లేగ్ అయ్యుంటుంది!

రెహ్మాన్: కాదు కాదు .. ఏదో తేడాగా ఉంది .. సరే సరే పదండి

ఆంథోనీ: (పక్కన పడుకున్న ఒకతన్ని చూసి) ఈయనెవరండీ బాబూ, మిట్ట మధ్యాహ్నం నిద్రపోతున్నాడు, కుంభకర్ణుడిలాగా?

దారిన పోయే దానయ్య: స్వామీ, ఆయన కుంభకర్ణుడే!!!

రెహ్మాన్: సంథింగ్ రాంగ్!

అమర్: భజరంగ్ దళ్ ! భజరంగ్ దళ్ !

ఆంథోనీ: భజరంగ్ దళ్ కాదు... అవి కోతులు! వానర సైన్యం లా ఉంది ...

రెహ్మాన్: ఇప్పుడు అర్ధం అయ్యింది ... ఒబామా గారూ, మనం పొరపాటూన త్రేతాయుగానికొచ్చేశాం. ఇది రామాయణ కాలం, భారతం కాదు.


ఒబామా: అవునా! అయ్యో .. సరే ఎలాగూ వచ్చాం కదా .. రాములవారిని చూసి పోదాం

ఆంథోనీ (అమర్ చెవిలో): ఏమండీ అమర్ కింగ్ గారూ! మీకో చిన్న మాట

అమర్: ఏంటీ? నువ్వు కూడా ఆ తెలుగు గంగాధర్ మిమిక్రీ విన్నావా? తిన్నగా విషయం చెప్పి చావు

ఆంథోనీ: అదేనండీ, ఇప్పుడు రాములవారున్నారని తేలితే మన యూ.పీ.ఏ పార్ట్ నర్ కరుణానిధి మొహం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి?

అమర్: నిజమే! వీళ్ళని అసలు రాములవారి వైపు వెళ్ళనివ్వకూడదు

(ఒబామా తొ)

ఒబామా గారూ, ఒక్క విషయం. మరి కొన్ని రోజుల్లో యుద్ధం జరగబోతోంది. రాముల వారిని కలిసే అవకాశం మనకి రాదు. దాని బదులు ఆయన స్నేహితుడు సుగ్రీవుడిని కలుద్దాం

ఒబామా: సుగ్రీవుడినెందుకబ్బా?

అమర్: (ఒబామ చెవిలో కిచ కిచ కిచ కిచ)

ఒబామా: వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ .. హిల్లరీ చెబితే ఏమో అనుకున్నా గానీ, మీరు అసాధ్యులే

(అందరూ సుగ్రీవుడి దగ్గరకెడతారు)

సుగ్రీవుడు: రండి రండి కలియుగ వాసులారా - మీ అద్భుతమైన సమయ విమానము గూర్చి వింటిని. సీతమ్మతల్లిని రావణుడి చెరనుండి విడిపించిన పిదప దానిని చూడవలెనని మనసు ఉవ్విళ్ళూరుచున్నది

అమర్: సుగ్రీవులవారికి నమస్సులు. యుద్ధము ఎప్పుడు మొదలగునో చెప్పగలరా?

సుగ్రీవుడు: ఇంకా వారధి తయారగుచున్నది కదా

అమర్: మేము కూడా రామ భక్తులమే స్వామీ

అంథోని (అమర్ చెవిలో): ఆ మాట బీ జే పీ వాళ్ళూ వినారంటే చంపేస్తారు నిన్ను

అమర్: ఇష్ష్ ఇష్ష్

(సుగ్రీవునితో)

సుగ్రీవా! మేము కూడా రామ భక్తులమే. ఆ రామ సేతు వారధి కాంట్రాక్టు మాకు అప్పగిస్తే అయొధ్య బాబ్రీ మసీదు స్థానంలో గుడి బీ.జే.పీ వారికన్నా ముందు మేమే కట్టీస్తాం - కదండీ ఒబామా గారూ?

అక్బర్: ఏమిటీ? మా తాతగారి మసీదు స్థానంలోనా? నేనొప్పుకోను

అమర్: ఎక్కువ మాట్లాడకు, నీ కుక్కని మళ్ళీ వెనక్కి నీతోనే పంపిస్తా!

అక్బర్: ఒద్దొద్దు బాబోయ్!

సుగ్రీవుడు: మీ మాటలు నాకు అవగతమగుటలేదు

అమర్: ఏమీ లేదు రాజా. మీరు వారధి కట్టే పనిని (ఒబా)మాకు అప్పగించండి. మేము కలియుగ కార్మికులని తీసుకు వచ్చి పని పూర్తిచేసెదము.

ఆంథోని: మధ్యలో ఒబామా లింక్ ఏమిటి?

అమర్: మనమే డిరెక్టుగా తీసుకుంటే మొత్తం మింగేది రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళే. ఒబామా అయితే బ్రిడ్జ్ అమేరికన్ టెక్నాలజీ, అవుట్సోర్సింగ్ మనకి .. అర్థమయ్యిందా

సుగ్రీవుడు: మీకది సాధ్యమేనా?

అమర్: సాధ్యమే ప్రభూ


(బేక్ గ్రౌండ్ లో పాట - మన వాళ్ళ దేన్సు

అన్ హోనీ కో హోనీ కర్దే (
హోని కో అన్ హోని
ఏక్ జగహ్ జబ్ జమా హో తీనో (

అమర్ అక్బర్ ఏంథోనీ
అమర్ అక్బర్ ఏంథోనీ )


ఆంథోని: అమర్ గారూ, మరి అందులో ఇసక ఎంత కలపాలి?

అమర్: దాని గురించి గట్టిగా మాట్లాదద్దు

సుగ్రీవుడు: నాకు వినబడినది. పవిత్రమైన రామ సేతువును మట్టితో నిర్మించెదరా? ఎంత అపచారము! మర్యాదగా మీకాలానికి పోవుడు, లేనిచో కఠినంగా శిక్షించెదము

అమర్: ఆంథోనీ, మొత్తం చెడగొట్టావు కదా ... ఇంక పద ..


 Part - 4

(అందరూ మళ్ళీ టైం మషీన్ లో)

రెహ్మాన్: ఒబామా గారూ, ఈ సారైనా కొంచం జాగ్రత్తగా
పోనివ్వండి. పొరపాటున డైనాసోర్ల యుగానికి తీసుకెళ్ళీపోతే మన పని “జింతాత జిత చిత జింతాత థా”

ఒబామా: జింతాత అంటే?
( అందరూ జింతాత దరువెయ్యడం మొదలు పెడతారు )

ఏంథోనీ: జింతాత అంటే లాఠీ, జిత చితా అంటే ఫేసు జింతాత థా అంటే పచ్చడి పచ్చడి కింద కొట్టడం

ఒబామా: ఒక్క ముక్క అర్ధం కాలేదు

ఋఎహ్మాన్: అబ్బో అదో పెద కధ లెండి – అదంతా తరవాత చెప్తా గానీ ముందు మీరు పోనివ్వండి

ఓబామా: అలాగే అలాగే

అక్బర్: ఇదంతా సరే గాని మరి నా కుక్కో?

అమర్ కింగ్: అరే చుప్. మహాభారతంలో వదిలేద్దామనుకున్నాం గా - మళ్ళీ మాట్లాడితే నీ కుక్క చేట నిన్నే కరిపిస్తా

అక్బర్: వద్దులే

ఏంథోనీ: అయ్యా ఈ కుక్కని చూస్తుంటే అప్పుడెప్పుడో వచ్చిన తేరీ మెహెర్బానియా అనే సినిమా గుర్తొస్తోందండీ

అమర్ (డొక్కుంటూ): ఉవ్వక్ – ఊవ్వక్ థూ – ఆ దిక్కుమాలిన కుక్క సినిమాని గుర్తు తెచ్చి డొకులు తెప్పిస్తావా? నీ సంగతి తరవాత చూస్తా

(కాసేపయ్యాక)

అక్బర్: అబ్బా!!

అమర్: ఏమిటీ సంగతీ?

ఏంథోనీ: అక్బర్ ఏద్చాడు

అమర్: నడ్డి మీద రెండు తగిలించు

ఏంథోనీ: నువ్వుండవయ్యా! ఆఅయన్ని దోమ కుట్టినట్టుంది
ఒబామా: అయ్యో దోమ! అమ్మో దోమ! స్వైన్ ఫ్లూ బాబోఇ!

రెహ్మాన్: ఒబామా గారూ – ఊరుకోండి. శ్వైన్ ఫ్లూ దోమలవల్ల రాదు – అదీ కాక ఇది ఇండీయా దోమ – మెక్సికన్ ది కాదు

ఒబామా: ఏమో, అయినా ఇక్కడీకి దోమెలా వచ్చింది

ఏంథోని: అమర్ గారి ముంబాయి పర్యటన పర్యావసానం

రెహ్మాన్: ఏమిటో – ఈ దోమని చూస్తుంటే ఆ తెలుగు షార్పీ పట్నాయక్ గారి పాట వేసుకోవాలనిపిస్తోంది

అమర్: వేసుకోండి అయితే

రెహ్మాన్:

చెప్పవే ప్రేమ, చెలియ చిరునామా .. చీ చీ ..

______________________________


కుట్టకే దోమ, చెయ్యకే హంగామా

ఏ వైపు చూసినా ఏమి చేసినా ఎక్కడూన్నా

కుట్టకే దోమ, చెయ్యకే హంగామా

ఏ వైపు చూసినా ఏమి చేసినా ఎక్కడూన్నా

వంటింట్లో నువ్వే, నట్టింట్లో నువ్వె, పడకింట్లో నువ్వే

మా ఇల్లంతా నువ్వే .. ఒహో హో


ఇప్పుడే ఎవరినో కుట్టావనే సంగతీ

పిల్లల ఏడుపూ నాకు చెబుతున్నదీ

ఇప్పుడే ఎవరినో కుట్టావనే సంగతీ

పిల్లల ఏడుపూ నాకు చెబుతున్నదీ

మార్టీను ఎంతకొట్టినా, టార్టాయిస్ మంట పెట్టినా

మార్టీను ఎంతకొట్టినా, టార్టాయిస్ మంట పెట్టినా

చావవే నిన్ను చంపేదెలా .. ఆ .. ఆ .. ఆ .. ఆ ..

కుట్టకే ||

ఒబామా: పాటలు సరేగానీ భారతం వచ్చేసింది దిగండి

   Part - 5

ఒబామా: భారతం వచ్చేసిందండీ. దిగండి

అమర్: నిజంగా భారతమే కదా, ఎందుకైనా మంచిది ఒక సారి చెక్ చేసుకోండి

ఒబామా: 100% పక్కా అండీ

ఏంథోనీ: కొంచం ధైర్యం చెయ్యండి అమర్ కింగ్ గారూ - మీకెలాగూ తెలివిలేదు కాబట్టీ 
మీరు ధైర్యవంతులే

అమర్: ధైర్యవంతుడంటే తెలివిలేనివాడా? ఎవరు చెప్పారు?

ఏంథోనీ: ఒకరు చెప్పాలా? మీరు స్టాలిన్ మతిలేని వ్రాతలు చెదివినట్టులేదు

అమర్: స్టాలిన్ మతిలేని వాడా?

ఏంథోనీ: స్టాలిన్ గురించి అర్థం కావాలంటే మీ సెర్వర్ స్పేసు బేండ్ విడ్త్ సరిపోవు

అమర్: స్టాలిన్ కీ బేండ్ విడ్త్ కీ ఏమిటి సంబంధం?

ఏంథోనీ: కామెంట్లగురించి పట్టించుకునేవాడు విప్లవకారుడు కాలేడు

అమర్: ఒక్క ముక్క అర్ధం అయితే నీ ఎడంకాలి చెప్పుతో కొట్టు

ఏంథోనీ: చెప్పుల కార్మికులని అవమానించద్దు. వారి ద్వారానే విప్లవం వస్తుంది

అక్బర్: నాకు కూడా ఏమీ అర్థం కావట్లేదు.

ఏంథోనీ: నీలా గడ్డం పెంచినవారందరూ సన్యాసులే

ఒబామా: ఇంతకీ మీరు దేనిగురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏంథోనీ గారు?

ఏంథోని: పెట్టుబడిదారీ వ్యతిరేక ప్రాలిటేరియన్ వ్యవస్థ లో విమెన్ లిబరేషన్ కు కారణభూడయిన ఒసామా సద్దాం గురించి.

ఒబామా: ఒసామా సద్దామా? ఆయనెవడు?

ఏంథోనీ: నువ్వూ మఠంలో సన్యాసివేనా? వీ యన్ సీ ప్లేయర్ రిమోట్ డెస్క్‌టాప్ అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకు?

రెహ్మాన్: అయ్యా ఏంథోనీ గారూ - ఒక వాక్యానికి దాని తరవాత దానికి సంబంధంలేకుండా ఉండే తెలుగు సినిమాపాటలా మాట్లాడుతున్నారు - కొంపదీసి మీ ముద్దు పేరు పక్షిరాజా?

ఏంథోనీ: పక్షికాదు, గ్రాంధిక భాషలో మార్తాండం అని పిలవచ్చు

మిగిలినవారు: హమ్మయ్య! విషయం ఇప్పుడర్ధమయ్యింది. ఎవరైనా ఆయన మొహం మీద కాస్త గోలిసోడా కొట్టండి

అక్బర్: గోలీసోడా వద్దు - పెప్సీనో కోకో కొట్టండి

ఒబామా: అక్బర్ గారూ, మీకివన్నీ ఎలా తెలుసు?

అక్బర్: రామాయణం నుండి భారతం దాకా సాగిన ఈ ప్రయాణంలో మీ మాటలు విని చాలా తెలుసుకున్నా లేండి. అందులో ఇదెఒకటి

అమర్: వాహ్ అయితే ఇప్పుడు మీరు మాడర్న్ అక్బర్ అన్నమాట

అక్బర్: అవును. నేనిప్పుడు జోధా అక్బర్ హ్రుతిక్ని - నా నాయిక ఐశ్వర్య

అమర్: చాలు. ఇక ఆపండి .. ఆపండి .. ఆపండి .. ఆపండి .. ఆపండి ...

ఒమాబా: ఏమయ్యిందండీ?

అమర్: మా ఐశ్వర్య బేటి మా అభిషేక్ బేటాకే నాయకి. వేరెవరికీ కాదు, కాబోదు. 
అన్నట్టు వెనక్కి వెళ్ళాక గుర్తు చెయ్యండి. ఆమెకి చెప్పులు కొనడానికి వెళ్ళాలి 
రెహ్మాన్: సరే సరే దఅందరూ దిగండి. ఏంథోనీ గారికి పూనకం తగ్గి తెలివొచ్చిందా?

(అంతా భూమిమీద)

ఏంథోనీ: అమర్ గారూ, ఇవేవీ మన బీ ఆర్ చోప్రా మహాభారత్ సీరియల్ లో 
చూపించినట్టు లేవే? ఇక్కడ ఆడవాళ్ళు కూడా నిండుగా కప్పుకుని ఉన్నారు. అందులో చూపించినట్టు చాలీచాలని బట్టలేసుకుని లేరే?

అమర్: ఏహే! మాట్లాడకుండా నడవండి. అరే అటు చూడండి - ఆగుడేదో విచిత్రంగా ఉంది?

(పక్కన పోయే దానయ్యని పిలిచి)

బాబూ! ఈ దేశానికి రాజెవరు?

దానయ్య (ఎగాదిగా చూసి): నాకు తెలిసినప్పుడు నీకు చెప్తాలే. 

అమర్: సరే సరే, ఆ గుడి విచిత్రంగా ఉంది - ఎవరిది? 

దానయ్య: ఇక్కడ పక్షి రూపంలో ఉండే ఓ రాక్షసుడు తన అరుపులు గావు కేకలతో జనాలని బెదరగొడుతూ ఉండేవాడు. మహిళలు చిన్నపిల్లలు దడుచుకునేవాళ్ళు 

అమర్: ఓహో తరవాత?

దానయ్య: ఆ రాక్షసుడి బాధ పడలేక కొంతమంది లుంఢినీ నగర పురజనులా ఆరాధ్య దైవం కోసం తపస్సు చేశారు?

అమర్: లుంఢినీ నగరమేమిటండీ? 

రెహ్మాన్: అదేనండి - ఇప్పటి లండన్.

అమర్: ఓహో 

దానయ్య: వీరీమీద దయతలచి ఆయన ఏకలింగావతారం ఎత్తి ఆ రాక్షసుడి పీచమణచాడు. అయినా కృతజ్ఞతలేని వీళ్ళ నాయకుడొకడు ఇక్కడ ఉన్న సందులు మలుపులు కూడళ్ళు అన్నీ తనవేనన్న ధీమాతో మేలుచేసినవాడిని కూడా బహిష్కరించాడు. కాని ఆ మేలు మరిచిపోలేని కొందరు కట్టించిన ఆలయమే ఈ ఏకలింగేశ్వరాలయం.

అమర్: చాలా కధ ఉందే. ఇంతకీ ఆ రాక్షస పరాభవం ఏలా జరిగింది? 

దానయ్య: అబ్బో అదో వీనులవిందయిన ప్రహసనం. ఆ రాక్షసుడూ రోజుకి నాలుగుసార్లు అరుపులు గావుకేకలు పెట్టెవాడు "స్టాలించ మావోచ సద్దాంచ" అంటూ - ఆ అరుపులకర్ధం ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు

అమర్: మాకు తెలుసు లేండి. మీరు కానివ్వండి.

దానయ్య: మన ఏకలింగేశ్వరుడు గంటకొకసారి కేకలు మొదలు పెట్టాడు - ఈ కేకలు భరించలేక ఏదిరించే తెలివి ధైర్యం లేక మార్తాండాసురుడు పలాయనం చిత్తగించాడు. 

అక్బర్: ఆహా ఓహో. "గాలీ క జవాబ్ గాలీ సే దియా" 

అమర్: అది మా లాల్ బహాదుర్ శాస్త్రి గారి లైన్. కాపీ కొట్టావంటే చంపుతా.

దానయ్య: ఏమంటున్నారూ?

అమర్: అయ్యో మిమ్మల్ని కాదు లెండి - మీరు వెళ్ళి రండి.

(అందరూ మళ్ళీ నడుస్తూ)

ఏంథోనీ: అయ్యా! ద్రౌపది నిజంగానే అయిదుగురు భర్తలున్నరంటారా? ఆ అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించే స్త్రీవాదులు ఈ కాలంలో లేరా?

రెహ్మాన్: బాగుంది - భారతంలో ఫెమినిష్టులు - ఇదేదో మన చెంగనాయకమ్మగారి నవలలా ఉందే

ఏంథోనీ: మీరో సుప్రసిధ్ధ రచయిత్రిని అవమానిస్తున్నారు

రెహ్మాన్: అయ్యో! ఆవిడగురించి కాదండీ నేననేది. ఆవిడ అభిమాని, చెంగ ప్రవీణురాలు అయిన చెంగనాయకమ్మగారి గురించి.

ఏంథోనీ: "చెంగ" అంటే?

రెహ్మాన్: అడిగారూ? ఒక సారి తెలుగు ప్రమాదవనం బ్లాగులో రెండో ప్రమాదసూచిక చూడండి. మీకోసం మళ్ళీ టూకీగా ఇక్కడ:
తమ పనులు మానుకుని ప్రక్కవారి పనులు చేసిపెట్టడాన్ని "చెంగ" అని నిర్వచిస్తాం. ఈ చెంగ చేసిన వాడికి లాభమేమి ఉండదు - చేయించుకున్నవాడికి కూడా పెద్దగా లాభం ఉండదు.

ఉదాహరణకి - మీరు ఆవురావురుమంటూ కాలేజిలో కేంటీన్ కి వెళ్తుంటారు. ఈ లోగా ఎవరో అమ్మయి ఎదురుపడి "నాకు అర్జెంటు పనుంది. ఈ పుస్తకాలు లైబ్రరీలో ఇచ్చెయ్యరూ, ప్లీస్?" అంటుంది. వెంటనే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అరగంట క్యూ లో నిలబడి, మీ డబ్బులతో ఫైన్ కూడా కట్టి కేంటిన్ కి తిరిగొచ్చేటప్పటికి, ఆమె తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తొ కాఫీ తాగుతూ "థేంక్యూ అన్నయ్యా!" అంటుంది. దీనివల్ల మీకొరిగినదేమీ లేదు, ఆ అమ్మాయికి పెద్దగా లాభమేమీ లేదు, మీ సమయం మాత్రం వృధా. ఇది చెంగలలో అతి సాధారణ చెంగ.


చెంగలు నానావిధాలు:

* పాకిస్తాన్ కోసం ఎవడొ ఆఫ్రికా వాడు కాష్మీరంటే ఏమిటో తెలియకపోయినా వచ్చి చస్తున్నాడు చూడు - దాని వల్ల వాడికి గాని వాడి కుటుంబానికి గాని ఏమి లాభం లేదు. ఎందుకూ చాలని కొంత డబ్బు తప్ప! దీనిని జిహాదీ చెంగ అంటాం!

* మందుకొట్టి పిచ్చిగంతులేస్తున్న ఆడపిల్లల్ని చావగొట్టిన వాళ్లది - సాంస్కృతిక చెంగ - దీనివల్ల ఆ పిల్లలు మారలేదు సరికదా .. వాళ్ళ లోదుస్తులు వీళ్ళకి పంపిస్తున్నారు. "ఉన్నిబట్టలేసుకోవే తల్లీ!" అంటే ఉన్న బట్టలు కూడా ఊడబీక్కున్న బాపతు!

* ఇక ప్రతీదానికీ ప్రభువు కాపాడును అని చెప్పి డబ్బులిచ్చి మరీ మతం మార్పిస్తారే - అది మతమార్పిడి చెంగ. వీళ్ళ డబ్బులయిపోయిన వెంటనే వేరే మతం వాళ్ళూ డబ్బులిచ్చి 'రీ కన్వర్ట్' చెయ్యరూ?

* నీకు నువ్వే చేసుకునే చెంగ (నీ గురించి నువ్వే గొప్పగా బ్లాగుల్లో వ్రాసుకోవటమన్నమాట) స్వచెంగ

* పక్కవాడికి చేసే చెంగ - పరచెంగ ("ఆహా! ఓహో! ఎక్కడికో వెళ్ళిపొయారు సార్ మీరు! మీరు " అంటూ)

* వాడు నీకు నువ్వు వాడికీ చేసేది - పరస్పర చెంగ (ఒకళ్లకొకళ్ళు పొగడ్త కామెంట్లు వ్రాసుకోవటమన్నమాట)

* సూడో చెంగ: అమేరికా వాడు పాకిస్తాన్ కి చెంగ చేస్తున్నట్టు కనిపించినా ఎక్కడ నొక్కెయ్యాలో అక్కడ తొక్కేస్తాడు. ఇది సూడో చెంగ!

* సాముహిక చెంగ: ఇది ఒక సమూహం కలిసి ఒకరికో ఇద్దరికో చేసే చెంగ.

* రాజకీయ చెంగ: అమ్మో! దీని రేంజ్ చాలా ఎక్కువ - మచ్చుకో రెండు ఉదాహరణలు:

****** ఎవడో పెద్ద లీడర్ వచ్చి స్పీచ్ ఇస్తుంటే ఫోటో కోసమ్ పక్క నిలబడి, ఆయనకి సేవలు చేసి, స్టేజ్ ఎక్కి చేతులు ఊపి చేసే చెంగ - తీరా టికెట్ వచ్చేది నీ విరోధికి!
****** భూఆక్రమణ అంటూ పేదలని ఆకట్టుకోడానికి చేసే చెంగ - ఇంతా చేసి ఓట్లు పడేది పొత్తు పెట్టుకున్న చెంగబాబునాయుడికో లేక చెంగశేఖరరావుకో!

*ఇలాంటివే ఫలానా హీరో అభిమాన 'చెంగాలు' కూడా!

* ఎవడో నీకు చెంగ చేస్తే నువ్వు ముగ్గురికి చెంగ చెయ్యటం - "పే ఇట్ ఫోర్వర్డ్" లేక "స్టాలిన్" చెంగ

* ఎవడో నీకు చెంగ చెయ్యటానికొస్తే నువ్వే వాడికి చెంగ చెయ్యటం - రివర్స్ చెంగ

* అవసరమున్నా లేకపోయినా పక్కవాళ్ళని కెలకడం - రౌడీ చెంగ!

చెప్పాలంటే చాలాఉంది గానీ ఇప్పుడు కుదరదు. కావాలంటే ఆ పోశ్తు చదువుకోండి. ఈ లింకులో కిందనుండి రెండో పోస్టు


http://pramaadavanam.blogspot.com/


ఏంథోనీ: ఓహో - సరే సరే! కానీ ఇక్కడ స్త్రీవాదుల సంగతి ఏంటి? ఈ కాలంలో ఫెమినిష్టు చెంగలు లేరా?

అమర్: ఈ కాలం వాళ్ళకి మనవాళ్ళలా పైత్యంలేదండీ. స్త్రీహక్కుల కోసం పోరాడెవారున్నారు గానీ, మగవాడూ సిగరెట్లు తాగితే మనమూ తాగాలి, వాడు మందుకొడితే మనమూ కొట్టాలి, పైటను తగలెయ్యాలి, చీరలను చింపుకోవాలి, పబ్బులను నింపెయ్యాలి, ఇడెమిటని అడిగితే సెక్షం 498A పెట్టి అరెస్టు చెయ్యాలనే విపరీత పోకడలు లేవు

ఏంథోనీ: 498A మహిళలకోసమే కదా

అమర్: అవును కానీ అలాంటి చటాలని మిస్‌యూజ్ చేస్తున్నారని కోర్టులేగొగ్గోలు పెడుతున్నయి కదా. దీనికి తోడు మగ ఫెమినిష్టులు. పైకి చెప్పేవి స్త్రీ జనోధ్ధారణ కబుర్లు. కాని అసలు రహస్యం ఏమిటంటె స్త్రీవాదం పేరుతో రేడికల్ ఫెమినిష్టులకి చేరువై "కావాల్సినది సాధించుకోవడం" - ఆ తరవాత టాటా బైబై అన్నమాట

ఏంథోనీ: అమ్మో. చాలా రాజకీయమే. రెహ్మాన్ గారూ, మీ ట్యూనులో మన రెడికల్ ఫెమినిష్టు అక్కల మీద పాట ఒకటి పాడకూడదూ?

రెహ్మాన్: సరే! ప్రేమదేశం "ముస్తఫా ముస్తఫా" బాణీలో

పల్లవి:

అక్కయా అక్కయ్యా డోంట్ హేట్ మేల్స్ అక్కయ్యా
పురుషుని ద్వేషించకే అక్కయ్యా
అండర్స్టేండ్ అండర్స్టేండ్ అర్ధం చేసుకో అక్కయ్యా
పురుషుడు నీ నేస్తమే అక్కయ్యా

అక్కయా అక్కయ్యా డోంట్ హేట్ మేల్స్ అక్కయ్యా
పురుషుని ద్వేషించకే అక్కయ్యా
అండర్స్టేండ్ అండర్స్టేండ్ అర్ధం చేసుకో అక్కయ్యా
పురుషుడు నీ నేస్తమే అక్కయ్యా

చరణం:

నిన్ను పొగిడితే కాకారాయుడు, లేకుంటే ఎం.సీ.పీ.
నువ్వేరైటంటే వెధవ, తప్పంటే అహంకారి
నీకేసీ చూస్తుంటే "నాట్ ఏ జెంటిల్ మేన్"
నీకేసీ చూడకపోతే "నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ మేన్"

అద్దంలో చూసుకునీ నువ్వే భయపడుతుంటే
"ఒహో ఐశ్వర్యా" అంటే ఎందుకు కోపం?

ఆ చెంగారాయుడినీ అన్ని హింసలు పెట్టడం
ఇదేనా నీ ఇస్త్రీవాద ధర్మం?

ఒహో హో హో హో హో ఓ హో హో హో హో
ఓ హో హో హో హో హో హో హో

అక్కయా అక్కయ్యా డోంట్ హేట్ మేల్స్ అక్కయ్యా
పురుషుని ద్వేషించకే అక్కయ్యా
అండర్స్టేండ్ అండర్స్టేండ్ అర్ధం చేసుకో అక్కయ్యా
పురుషుడు నీ నేస్తమే అక్కయ్యా

ఒబామా: సరే సరే! తొందరగా నడవండి. కౌరవులని పాండవులని కలవాలి

 ఫర్త్ - 6

(కౌరవ సభ)

దుర్యోధనుడు: పరలోకవాసులారా! రండి, సుస్వాగతం - ఆశీనులుకండి

అమర్: పరలోకం అంటాడేమిటండీ?

రెహ్మాన్: టైం మెషీన్ అంటే అర్ధం కాదని నేనేఅలా చెప్పమని ద్వారం దగ్గర భటులతో చెప్పా

ఒబామా: కృతజ్ఞులము

ఆంథోనీ: దుర్యోధనుడేమిటండీ చాలా హుందాగా ఉన్నాడు. మన ఎంటీఆర్‌లా హెంతమాఠ, క్షత్రీయ పరీక్ష అంటూ ఓవరేక్టింగ్ చెయ్యకుండా?

రెహ్మాన్: అయ్యా ఈయన అసలు దుర్యోధనుడు, పావలాకి రెండురూపాయల నటన చేసే తెలుగు నటుడు కాదు. మీ సందేహాలని కాస్త మీతోనే కాసేపు అట్టేబెట్టుకోండి ప్లీజ్!

దుర్యోధనుడు: యుధ్ధము భీకరముగా సాగుచున్నది. కౌరవులు హతులగుచున్నారు. ఏమిచెయ్యవలెనో తెలియట్లేదు. మీరెమన్న సలహా ఇవ్వగలరా?

ఒబామా (స్వగతం): సరిపోయింది. వీల్లదగ్గర నేనేదో నేర్చుకుందామని వస్తే, వీళ్ళే నన్ను సలహా అడుగుతున్నారేమిటి?

(బయటకు): తప్పకుండా సుయోధనా. కానీ దానికన్నా ముందు మీరు మాకు ఈ యుధ్ధం గురించిన విషయాలను ఎత్తులను సంపూర్ణంగా వివరించాలి.

సుయోధనుడు: తప్పకుండ. శకుని మామా! మొదలు పెట్టండి

(శకుని భారతాన్ని మొత్తం వివరిస్తాడు)

ఒబామా: (స్వగతం) అమ్మో! ఇన్ని ఎత్తులూ జిత్తులూ ఉన్నాయా దీనిలో. వెనక్కి వెళ్ళిన వెంటనే ఒసామా ని చిత్తుచెయ్యడానికి సరిపోయే ట్రిక్కులివి

(బయటకు): అంతా బాగానే ఉంది గానీ శకునిగారూ, ఇటువైపు వందమంది ఎందుకున్నారో అర్థం కావట్లేదు

శకుని: ఏం? అయిదుగురి కన్నా వంద మంది బలవంతులు కారా?

ఒబామా: కానేకారు. దీనికోసం మీరు మా కాలాంలో .. క్షమించాలి .. మా లోకంలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్, ఇంకా ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి.

శకుని: అలాగా? చెప్పండి.

ఒబామా: మా మొదటిసూత్రం. అయిదుగురు వ్రాయాల్సిన ప్రోగ్రేములో ...

రెహ్మాన్: ఒబామా గారు! మామూలు భాష .. మామూలు భాష!

ఒబామా: సరే! అయిదుగురు చెయ్యాల్సిన పనిని Yఆభై మందికి అప్పగిస్తే పని తొందరగా జరగడం మాట అటుంచి అసలు పనే జరగకపోవచ్చు అని సూత్రం

శకుని: ఎందుకలా?

ఒబామా: మిగతా నలభై అయిదుగురు పని నేర్చుకుని, అర్ధం చేసుకుని మిగాతావారికి సహకరించేలోగా పుణ్యకాలం కాస్తా గడిచిపోతుంది.

శకుని (అలోచిస్తు): నిజమే!

ఒబామా: అలాగే మీ సైన్యం పడుతున్న ప్రయాసలో వ్యర్ధాన్ని అరికట్టాలి

శకుని: అదెలా?

ఒబామా: దీనికి మా లోకంలో సిక్స్ సిగ్మా అనే విరుగుడు వాడతాం.

శకుని: ఇదేదో బాగుంది - చెప్పండి.

ఒబామా: ఏమీలేదు శకునిగారూ! మీరు పదిమంది మంది సైనికులని మనిషికి రెండు చొప్పున ఇరవై రాళ్ళు మొయ్యమన్నారనుకోంది - అందులో అయిదుగురు ఒక రాయి చొప్పున మరో అయిదుగురు మూడు రాళ్ళ చొప్పునా మోశారనుకోండి - మీరేమంటారు?

శకుని: నా ఇరవైరాళ్ళూ నాకోచ్చేశాయిగా? సరాసరి మనిషికి రెండు

ఒబామా:కాని రిజల్టు వచ్చినా ప్రాసెస్ మటాష్ కదా?

శకుని: అంటే?

ఒబామా: క్షమించాలి. అలవాటుగా మా భాషలో మాట్లాడేశాను. మీకు కావాల్సిన పని ప్రస్తుతానికి జరిగిపోయింది సరే కానీ ఆ పదిమందిలో మీరు అనుకున్నట్టుగా ఎంతమంది సైనికులు పనిచేశారు?

శకుని (కాసేపు ఆలోచించి): అయిదుగురు ఎక్కువ, అయిదుగురు తక్కువ చేశారు. ఒక్కౠ చెప్పినట్టు చెయ్యలేదు

ఒబామా: అంతేకదా? రేపు ఖర్మకాలి మీరు మొదటి అయిదుగురిని రాళు మోసేపనిలో, మిగిలిన అయిదుగురినీ గుర్రాలని పరిగెత్తించే పనిలోను పెట్టారనుకోండి - మీకు ఇబ్బందే కదా?

శకుని: అవును సుమీ! నాకు తట్టనేలేదు

ఒబామా: ఎందుకంటే మీరు తీసుకునే సరాసరి లెక్కలు నిజాని కప్పేస్తాయి. అందుకే ఇలాంటివాటిట్లో మా భాషాలో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ని వాడతాం. అంటే మీ భాషలో విచలనం లేదా వ్యతిక్రమం అన్నమాట.

శకుని: ఓహో

ఒబామా: ఇప్పుడు మీరు ఇరవై రాళ్ళు మొయ్యమన్న చోట పద్దెనిమిది వచ్చినా చాలు లెకపోతే ఇరవై రెండు రాగానే ఆపెయ్యండి అన్నారనుక్కోండి - మీరు కాస్త సడలింపు ఇచ్చి దానికి పరిమితి పెట్టారన్నమాట.

మీ సైనికుల వ్యతిక్రమం పరిమితికి సమానమైతే దానిని వన్ సిగ్మా అంటాం - అందులో సగమయితే టూ సిగ్మా అంటాం - అలాగే వ్యతిక్రమం గనక పరిమితిలో ఆరవ వంతు ఉన్నట్టయితే దానిని సిక్స్ సిగ్మా అంటాం

ఏంథోనీ: ఈయన చెప్పేది ఒక్క ముక్క కూడా అర్ధం కాల్వట్లేదు

అమర్: నాకూ అంతే

రెహ్మాన్: ఇష్ ఇష్

ఒబామా: సరే ఇప్పుడు మీరు చెయ్యాల్సిన పని వెంటనే యాభై మంది కౌరవ సోదరులని లేఆఫ్ చెయ్యడం.

శకుని: అంటే?

ఒబామా: యుధ్ధం లోంచి తప్పించడం. దీనివల్ల మీకు ఖర్చు తగ్గుతుంది - దక్షత, ఫలోత్పాదక శక్తి పెరుగుతాయి

శకుని: బాగు బాగు - అలాగే చేద్దాం


( దూరంగా పాండవ శిబిరంలో)

ధర్మరాజు: కృష్ణా! ఎవరో పరలోకవాసులు దుర్యోధనునికి సహాయము చేసున్నారని వేగుల కబురు

కృష్ణుడు: భయపడకి యుధిష్టిరా - వారు ఇక్కడికి కూడా వస్తారు. అదిగో మాటల్లోనే వచ్చేశారు. భవిష్య భూలోక వాసుల్లారా! రండి. సుస్వాగతం

అందరూ: నమో కృష్ణ, నమోన్నమ:

కృష్ణుడు: ఏమిటి ఒబామా గారూ! ఏలా ఉంది దుర్యోధనుల వారి ఆతిధ్యం

ధర్మరాజు: మీరు అన్యాయానికి అలా చేయూతనివ్వడం బాలేదు

ఒబామా: కావాలంటే మీకు కూడా సహాయం చేస్తాం

ధర్మరాజు: అదెలా సాధ్యం?

ఒబామా: ఎందుకు కాదు? మీ తరువాయి కాలంలో ఇటు భారత దేశానికి, వారి బధ్ధ శత్రువయిన పాకిస్తానుకి ఒకే సమయంలో సహాయం చేస్తున్నాం కదా - అలాగే

అక్బర్: పాకిస్తాన్ అంటే పవిత్రమైన స్థానం అని - అది మన కర్మ భూమికి శత్రువా?

ఏంథోనీ: అది పేరుకే పాకిస్తానండి. అవన్నీ మీకు చెప్పినా అర్ధం కావు. ఒబామా గారూ మీరు కానివ్వండి.

ఒబామా: కనుక మీకూ కౌరవులకీ ఏకకాలంలో సహాయం చెయ్యడం మాకు ఇబ్బంది కాదు.

కృష్ణుడు: మీ కాలమునుండీ ఇప్పటికే మాకు సహాయమందుచున్నది

ఒబామా: అదెలా?

కృష్ణుడు: మీ కాలపు తంతి రహిత దూరవాణి పరికరం ద్వారా ఒసామా బిన్ లాడెన్ అనునతడు మా అభిమన్య పుత్రునికి సహాయం చేయుచున్నాడు

ఒబామా: ఏంటీ? సెల్‌ఫొనులో ఒసామా అభిమన్యుడికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడా? ఇంపాసిబుల్!!

రెహ్మాన్: అంటే అభిమన్యుడు పాండవుల ఆత్మాహుతిదళం నాయకుడన్నమాట

అమర్: అందుకే పద్మ్యవ్యూహంలోకి ఒక్కడు వెళ్ళి చంపగలిగిన వారిని చంపి తనూకూడా ఆహుతయ్యడు

ఏంథోనీ: అభిమన్యుడి మరణం వెనక ఇంత కధ ఉందన్న మాట

ధర్మరాజు: ఇక మీరందరూ విశ్రాంతి తీసుకోండి. రేపు మాట్లాడదాం. భటులారా! వీరికి విశ్రాంతి మందిరం చూపించండి

(వాళ్ళు వెళ్ళగానే)

కృష్ణా! వేగులు తెచ్చిన మరోవార్త! విరు కౌరవులకి చేసిన సహాయం పాండవుల పాలిట శాపమయ్యింది. వీరు ఇక్కడ ఉంటే ప్రమాదకరం. వేంటనే పంపించి వేయ్యాలి. ఏదయినా ఉపాయం చెప్పు.

కృష్ణుడు: ఏదీ ఆ దూరవాణిని ఒక సారి తెప్పించు. వారి కాలంలో హిల్లరీ అనే మహిళ ఉంది - ఆమేతో మాట్లాలి

(అర్ధరాత్రి అమర్‌కింగ్ కి ఫోన్ - ప్యార్ కియా తో డర్నా క్యా రింగ్ టోను)

అమర్: అబ్బబ్బబ్బా! మర్చిపోయి సెల్‌ఫోన్ జేబులో పెట్టుకొచ్చా. చంపేస్తున్నారు - హలో ఎవరది - బైడెన్ గారూ! మీరా? ఏమిటి విషయాలు?

(మొహం రంగులు మారుతుంది)

ఒబామా గారూ! నిద్రలేవండి - మీ కొంప మునగబోతోంది.

ఒబామా: ఏమయిందండీ?

అమర్: జగన్నాటక సూత్రధారితో పెట్టుకున్నాం - మీ మీదా, బైడెన్ గారి మీదా, హిల్లరీ ఇంపీచ్మెంట్ పెట్టబోతొంది ట. ఇప్పుడె ఫోన్.

ఒబామా: అయితే ఏంచెయ్యాలి?

అమర్: వెంటనే వెనక్కు వెళ్ళి దానిని ఆపాలి. లెఖపొటె భారతం సంగతి దేవుడెరుగు. మీ పదవి ఊడిపోతుంది.

ఒబామా: అమ్మో - అయితే అందరూ లేవండి. నేర్చుకోవాల్సినది నేర్చేసుకున్నాం! అక్బర్ గారు కూడ కుక్కని వదిలేశారు. ఇక ఆయనని ఆయన కాలంలో దింపేసి మనం వెళ్ళిపోదాం. పదండి.

(టైం మెషీన్లో వెళ్ళిపోతున్నవారిని చిద్విలాసంతో తిలకిస్తున్న శ్రీకృష్ణునితో తో తెర పడుతుంది)

************* అయిపోయింది *************

Jul 19, 2012

Continued here ..

It's almost the time Ladies and Gentlemen, Be the insecurities, Be the school teacher stories or Be the Ekalingam anecdotes .. we got them all covered for you - Stay tuned :)

Jul 16, 2012

కెబ్లాస ప్రతిజ్ఞ

Inspired by http://bhaskar321.blogspot.com/2012/07/blog-post_16.html - with due apologies to him :)బ్లాగులే నా కలల ప్రపంచం, బ్లాగర్లందరు నా స్నేహితులు (అబ్బా, ఛా!)
నేను నా బ్లాగును ప్రేమించుచున్నాను (అంతకన్నా ఎక్కువగా కామెంట్ బాక్సులను ప్రేమిస్తున్నాను)

సుసంపన్నమైన మా గొడవల శక్తి
బహువిధమైన మా కెలుకుడు యుక్తి నాకు గర్వకారణం.

విభిన్నంగా, విలక్షణంగా, వివాదాస్పదంగా
మా బ్లాగ్ ను తీర్చిదిద్దడానికి సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.

గూగుల్, వర్డ ప్రెస్, అగ్రిగేటర్లు, సీనియర్ బ్లాగర్లందరిని నేను కెలుకుతాను. ప్రతి బ్లాగర్ తోను సందర్భానుచితంగా నడుచుకొంటాను.

తోటి బ్లాగుల పట్ల అనుమానంతో ఉంటానని,
చదివిన ప్రతి టపాకు వీలైనంతవరకు వాఖ్యలు చేస్తానని, ఎన్ని కష్టాలెదురైనా, ఎన్ని నష్టాలొచ్చినా అందరినీ కెలుకుతూనే వుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.

తెలుగు బ్లాగుల కెలుకుడే నా ఆనందానికి మూలము.


Feb 10, 2012

కాకుల చింతచెట్టు - 3వ భాగం
"నిజం చెప్పు" గద్దించాడు కాపరి ...

"అయ్ బాబోయ్ నాకేం తెలియదు. ఆ చెట్టు మీద ఎవరికీ తెలియకుండా దాక్కున్న మరో ఎఱ్ఱ కాకి ఎం చెప్పమంటే అది చెప్పాను" అని జారుకుంది గుంటనక్క ...

కాపరి ఆ కాకి మీద ప్రశ్నల వర్షం కురిపించాడు.

"మొదటి ఎఱ్ఱ కాకి ఏమంది?"

 “కమ్యూనిజం ఆచరణ లో విఫలమైతే అయిందేమో గానీ, సిధ్ధాంతం మంచిదేనట”, అంది రెండవ ఎఱ్ఱ కాకి

నిజం చెప్పకపోతే ఆ గుంటనక్కకు పట్టిన గతే నీకు పడుతుంది, బెదిరించాడు కాపరి ...

"కమ్యూనిష్టులు కానివారిని బూతులు తిట్టింది" అసలు సంగతి చెప్పింది కాకి

"మరి దానికి ఇంత బిల్డప్పు ఎందులు?"

"అసలే కమ్యూనిష్టులంటే చాలు జనాలు కాండ్రించి ఉమ్మేస్తున్నారు మొహం మీద. ఏదో కాస్త ఇమేజ్ కాపాడూకోవటానికి చెప్పిన అబద్ధం" ఒప్పేసుకుంది కాకి

"అవునా మరి ఇంకేమంది?"

“మన వేదాలలో మంచీ చెడూ రెండూ ఉన్నాయట! వర్ణ వ్యవస్థ వేదాల వలనే వచ్చిందట! ఈ విషయాలని వీళ్ళ ముత్తాత నిరూపించాడట. ఇప్పుడు మళ్ళీ చర్చ అనవసరం అంటూ,  కావాలంటే ఇంటర్నెట్లో చూసుకోమని వేదాల ఇంగ్లీషు తర్జుమా కి లింకులు కూడా ఇచ్చింది!”, హెడ్ కాకి అరిచింది.

"అవునా? అయితే కమ్యూనిజంలో మాత్రం మంచీ చెడూ లేవన్నమాట"

"ఇమేజ్ గురువుగారూ, ఇమేజ్. వేదాలంటే పాతుకుపోయి ఉన్నాయి. కమ్యూనిష్టులంటే తెలుగు బ్లాగుల్లో యువర్ గాడ్ కన్నా హీనమైన బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నారు. రెండిటికీ పోలిక పెట్తలేం కదా?" అంది కాకి

"ఆహా! లెస్స బలికితివి" ఇంకేమనాలో పాపం ఆ కాపరికి అర్థం కలేదు.

"వైమానిక శాస్త్రం ఫెయిల్ అని కూడ అంది"

"అసలు వైమానిక శాస్త్రం ఎక్కడ దొరికిందో తెలుసా?"

"తెలుసు ఎవరో సుబ్బరాయ శాస్త్రిగారి ద్వారా చెప్పబడింది"

"మరి ఏ త్రవ్వకాల్లో దొరికింది?"

"ఏమో!" నీళ్ళూ నమిలింది కాకి

"విమానాలు త్రవ్వకాల్లో బయటపడాలి, మరి వేదాలు కాకపోయినా  వేదాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు?"

"ఆయన చెప్పాడుగా?"

"అంటే ఆ మోడల్ ఫెయిల్ అయ్యింది అని ఎవరో అన్నారు కాబట్టి అది వేదకాలం నాటి మోడల్ అని డీసైడ్ చేసేశారన్నమాట. ప్రతీదానికీ ప్రూఫులడిగేవారు మరి దీనికెందుకడగలేదో? మీ వాదనకి సరిపోయిందనేనా? సరే ఇంకేమందో ఏడు" అన్నడు కాపరి కాస్తంత అసహనంగా

వేరే కులాలవాళ్లని బూతులు తిట్టింది. “ఇది దళితులను అంటరాని వారి గా చూడటం అమానవీయం అంది అని కవర్ చేసా" ఒప్పేసుకుంది మళ్ళీ ఎఱ్ఱ కాకి.

"ఇంకా?"

"ఒక్ ముసుగేసుకుని ఆంధ్రా వాళ్ళనీ, మరొక ముసుగులో తెలంగాణా వాళ్ళనీ తిట్టింది"

"అసలిలాంటి కాకిని కవర్ చెయ్యాల్సిన అవసరమేమొచ్చింది?" గద్దించాడు కాపరి

"కమ్యూనిష్టు అనుబంధంతోటి" చెప్పుకొచ్చింది కాకి, "నాకు కమ్యూనిజమంటే ఎందుకిష్టమమే ... " అని మొదలెట్టింది

రాష్ట్రం లో తె దే పా, కాంగ్రెస్ ఉన్నాయి. వాటి సిధ్ధాంతాల గురించి ఎవరూ చర్చ చేయరు. ఎందుకంటే వాటికి అంత సీన్ లేదని కదా?

"అవునా? మరి అవే పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎమయ్యాయి దాని సిధ్ధాంతాలు?" చిరాగ్గా అడిగాడు గొఱ్ఱెల కాపరి


"సరే అది వదిలేద్దాం. సైధ్ధాంతిక నిబధ్ధత ఉండి వంశ పారంపర్యం గా నడవని పార్టీలు ఇవి" అంది కాకి.

"ఎక్కడ? క్యూబాలోనా లేక ఉత్తర కొరియాలోనా?" నవ్వాగలేదు కాపరికి


"సమిష్టి నిర్ణయాలు ఇంకా జరుగుతున్న పార్టీలు ఇవి (ఒక్క భా జ పా మినహ)" చెప్పుకుపోతోంది కాకి

"ఓహో అందుకేనా? మేంఉ ప్రజారాజ్యంతో పొత్తు పెట్టుకుంటామంటే తెదెపాతో పెట్టుకోమని మా మా అధిష్టానం బలవంత పెట్టింది. మాకు నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్చలేకుండ చేసింది అని మీ కమ్యూనిష్టు రాష్ట్రనేతలు మొన్ననే వాపోయారు?" అన్నాడూ నవ్వుతూనే కాపరి

"నాయకులు నిరాడంబరం గా ఉండి, కొద్దో గొప్పో ఆశయాలను పాటిస్తున్న పార్టీలు కూడా ఇవే!"

"మమతా బెనర్జీ, లాలూ యాదవ్ కన్నా నిరాడంబరులా ఏం?"


"కుల మతాలకు మేము అతీతము అని కనీసం పైకి చెప్పే పార్టీలు కూడా ఇవి"

"అవునా. అందుకే మరి మదర్ తెరీసాని పల్లెత్తు మాట అనకుండా సత్య సాయిబాబా మీద పాటలు కట్టి పాడిన పార్టిలు మీవి. నిజంగా కులమతాలకు అతీతమే. మత తత్వ పార్టీలతో కూడా పొత్తు అబద్ధం కదా" రెట్టించాడు కాప్రి కాస్త వెటకారంగా

"రాఘవులు తన కూతురిని ముస్లిం కిచ్చి పెళ్ళి చేశాడు"

"అబ్బా ఛా! మరి చిరంజీవి కూడ తన కొడుకుని వేరే కులం అమ్మాయికిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యలేదా? తన బావమరిది విషయంలో కూడ అంటెగా? అయినా ఆ అమ్మాయి తన పెళ్ళి తను చేసుకుంది, ఈయన చేసేదేమిటి గాడిద గుడ్డు"

"అలా అనద్దు. తను అడ్డం చెబితే పెళ్ళి జరిగేదా?"

"ఆహా! ఇప్పుడు కమ్యూనిష్టువనిపించావ్. అంటే మీ కమ్యూనిష్టులు తమ పిల్లలకు తమ నిర్ణయాలు తాము తీసుకునే స్వేచ్చ ఇవ్వరనే సత్యాన్ని చెప్పకుండానే చెప్పేశావ్" అన్నాడు కాపరి

"సరే అవన్నీ వదిలేద్దాం. అసలు ఇప్పుడు జరిగేవన్నీ మార్క్సు ఎప్పుడో మేనిఫెస్టోలో చెప్పాడు"

"ఏమని చెప్పాడేమిటి?"

"అన్నీను. రోజుకి 16 గంటలు పని చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులతో సహా"

"16 గంటలు పని చేస్తారా?"

"అవును 16 గంటలు ఆఫీసులో ఉంటారు"

"అందులో ఎన్ని గంటలు గ్రేట్ ఆంధ్రా చూస్తారు. ఎన్ని సార్లు క్రిక్ ఇంఫో సైటు రెఫ్రెష్ చేస్తారు? ఏసీ కోసం ఎంత సేపు గడుపుతారు. రెండు గంటల్లో అయే పనికి పది గంటల ఎస్టీమేట్ ఎన్ని సర్లు ఇస్తారు?" ప్రశ్నలు సంధించాడు చిరాకు తారస్థాయికి చేరిన కాపరి

"ఇలా అయితే నేను మాట్లాడనంతే!" మౌన వ్రతం మొదలెట్టిందా ఎఱ్ఱ కాకి.

Feb 5, 2012

కాకుల చింత చెట్టు - తరువాయి భాగం :)గొర్రెల బుడ్డోడు రాయి గురి తప్పకుండా విసిరాడు. అప్పటికే కాకులన్నీ జారుకున్నాయి.

“కుహూ, కుహూ”, అంటూ ఓ నల్లటి పక్షి బయట పడింది చింత చెట్టులోంచీ!

"అరెరే, అనవసరంగా కోకిలని కొట్టానే"  అనుకుంటూ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ సన్నటి పక్షి ఉండాల్సినదానికన్నా పొడుగ్గా ఉంది.

అనుమానం వచ్చి చెయ్యి వేసి చూశాదు, అది కప్పుకున తోలు మొత్తం చేతిలోకి వచ్చేసింది.

"వార్నీ! ఇది కోకిలరూపంలో ఉన్న ఎఱ్ఱటి గుంటనక్క రోయ్" అనుకుని మరొక రెందు తగిల్చాడు.

"ఆపరా బాబోయ్!" బ్రతిమాలుకుంది గుంటనక్క.

"నీకిదేం పోయేకాలం?" గద్దించాడు

"వీళ్ళేం మాట్లాడుకుంటున్నారో దొంగచాటుగా విని ఆ మాటల్ని వేరేలా ప్రచారం చెయ్యమని మా గుంపు ఆన" అని అసలు రహస్యం చెప్పింది గుంటనక్క

"వివరాలు మొత్తం చెప్పు..  లేకపోతే ..."

"ఒద్దొద్దు, చెప్తాను. ఇలా ముసుగేసుకోవటం,కోకిలలా నటించటం, మా తరతరాల ఆచారం. మా ఊరి పేరు దొంగలతా..." చెప్పసాగింది ఆ ఎఱ్ఱ గుంటనక్క ..

(సశేషం)

Jan 10, 2012

విశేఖర్ - నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు

ముందుగా విశేఖరుకి థాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. నేను కాదు భరద్వాజ. తను ఇన్నిరోజులు చెయ్యలేకపోయిన పనిని విశేఖర్ చేశారు కదా. ఏంటంటారా? ఇన్నిరోజులు కెబ్లాసలో నేను నాన్ ప్లేయింగ్ ప్లేయర్‌ని మాత్రమే. కానీ విశేఖరు గారికి కెలుకుడంటే ఏంటో పాపం ఎన్ని సార్లు అనుభవం అయినా అర్థం కాదు. సో, మళ్ళీ ఒక పాఠం చెప్దామని ఈ ప్రయత్నం.

సో, విశేఖర్ గారూ, మీ పాఠాలివి

పాఠం 1 : మీ అభిప్రాయాలు వెల్లడించి అదీ వార్తా పత్రిక అని చెప్పుకుని, వాటి మీద ఎవరూ ఎటువంటి అభిప్రాయమూ వెల్లడించకూడదంటే కుదరదన్నమాట. ఒక వేళ మీకు అనుకూలంగా వ్యాఖ్యానించేవాళ్ళవే ప్రచురిస్తాను అని ఒక డిస్క్లైమర్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఎవరూ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చెయ్యరు. అలా కాకుండా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తాను, ఎవరూ ఏకకూడదు అంటే కుదరదన్నమాట. ఇదేదో కెబ్లాస "అప్రకటిత రూల్" అనుకునేరు. కాదండోయ్. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండే ఒక దౌర్భాగ్య సౌలభ్యం. మాకు తెలుసుగా, అందుకే మీకు ప్రజాస్వామ్యం నచ్చదు. అదేదో ఇజం నచ్చుతుంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మీరొక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నారు ఇంకా. పైగా ఆ ప్రజాస్వామ్య హక్కుని (అదే ఏ వార్త అయినా మీ కళ్ళతో చూసి మీకర్థమైనదే కరెక్ట్ అనుకుని ప్రచురిస్తరే అది ఇంకా వివరంగా చెప్పాలా? సరే ఒక తెల్ల పిల్లిని ఎఱ్ఱ కళ్ళద్దాలతో చూసి ఎఱ్ఱ పిల్లి అని నిర్ణయించెయ్యటం) తెగ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అలానే మిగతా వారికీ ఆ హక్కు ఉంటుంది. దేశం ఇంకా ఎఱ్ఱబారలేదు కదా మరి.

పాఠం 2 : బూతోడు అని మీరు ఒక వ్యక్తిని తిడుతూ ఒక పోస్ట్ వేశారు. ఇదిగో ఇదీ

http://teluguvartalu.com/2012/01/04/బూతోడుండేది-అమెరికాలో-క/

మీరు సమర్ధించేది భారతదేశాన్నా, పాకిస్తాన్నా అని ఒక్క లైన్ ప్రశ్న అడిగిన పాపానికి ఒక పోస్ట్ వేశారు. పోనీ సమాధానం ఇచ్చారా అంటే పాపం ఆ మనిషిని బూతోడిని చేసి పారేశారు. ఇప్పుడు మీరు మీ డిక్షనరిని సరిచూసుకోవాలి. వ్యక్తిగతదాడి అంటే ఇదీ. ప్రశ్న అడిగిన పాపానికి బూతోడిని చేసిపారేసింది కాక సన్నాసి అని బిరుదు కూడా ఇచ్చారు. పైగా ఈ కింది మాట కూడా అన్నారు.
"ఇండియా ప్రజల శ్రమతో చదివి అమెరికాకి చెక్కేసి అక్కడ సేవలు చేస్తూ భారత దేశంలో నివసిస్తున్న భారతీయుల దేశభక్తిపైనే అనుమానాలా? హవ్వ! నవ్విపోదురు గాక!!"
ఈ లెక్కన మీ విశ్లేషణ ఏంటి? విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులకి దేశభక్తి ఉండే అవకాశం తక్కువ. అదే భారతదేశంలో ఉన్నారంటే బై డీఫాల్ట్ దేశభక్తి నరనరానా జీర్ణించుకుని ఉంటుంది అనేనా? మీ ఆ స్టేట్మెంట్‌లో నన్ను ఒక ముక్క ఆకట్టుకుంది. "ఇండియా ప్రజల శ్రమతో చదివి అమెరికాకి చెక్కేసి ....." ఈ లెక్కన భారతదేశంలో అత్యధికులు హిందువులు. వారి శ్రమతో చదివి ఆ హిందూత్వాన్నే ఏకేస్తూ పరాయి దేశపు సిధ్ధాంతాలని నెమరు వేసుకుని తన్మయత్వం చెంది అవి అందరి మీదా రుద్దాలనుకోవటాన్ని ఏమంటారు? రెండోందల శాతం దేశభక్తి ఉన్నట్టా?

పాఠం 3 : మిమ్మల్ని ఎవరో విషశేఖర్ అన్నారని అది మీ మీద దాడి అని వాపోయారు కదా. మరి ఒక ప్రశ్న అడిగిన పాపానికి మీరు చెప్పిన "సహనంతో కూడిన చర్చ" చెయ్యకుండా" బూతోడు, సన్నాసి అని ఎలా బిరుదులిచ్చి సన్మానం చేశారు? ఈ పాఠం సారాంశం ఏంటంటే ఒకళ్ళని అనే ముందు గురువింద గింజ సామెత మనకి వర్తిస్తుందా అని ఆలోచించుకోవాలి. కనిపిస్తే ఆ నలుపుని కడిగేసుకుని ఆ తర్వాత మాట్లాడాలి.

పాఠం 4 : కుమార్ ఎన్ అని ఒకరున్నారనుకుందాం. వారికి పాపం ఈ మధ్య బ్లాగుల తపన ఎక్కువయి తెగ తిరిగేస్తున్నారు తెలియనిది ఉంటే తెలుసుకుని ఏదో నేర్చేసుకుందామని. మీ అంత మేధావి కాదులెండి అందుకే కాస్త ప్రపంచ జ్ఞానం ఉంది. మీకు తెగ రాసిపారెయ్యాలనే చేతి దురద ఉన్నట్టే వారికి కాస్త ప్రపంచ రాజకీయాల మీద దురద. అలాంటి వారి కళ్ళ మీ పత్రిక కనపడి రాజకీయాల మీద అనవసరపు ఇంట్రెస్ట్‌తో వచ్చి చదివి కాస్త నిర్ఘాంతపోయి ఆ తర్వాత తేరుకుని బాబూ, ఇది కాదు అసలు వార్త. ఇదిగో ఇది. మరీ అంత ఎఱ్ఱ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటే ఏదీ సరిగ్గా కనిపించటంలేదేమో అని కరెక్ట్ చెయ్యబోయినప్పుడు ఆ మాట విని కాస్త ఆలోచించాలి. అంతే కానీ ఠాఠ్ అనేసి త్రాష్టుడు, నికృష్టుడు అని బిరుదులిచ్చేసి సన్మానాలు చెయ్యకూడదు.

పాఠం 5 : మనలని విమర్శ చేసే ప్రతీవాడు కెబ్లాస సభ్యుడు అనుకోకూడదు. కెబ్లాస ఎంత ఆలోచించి పరీక్షలు పెట్టి కెలికనిపుణులని ఎన్నుకునుంటుంది? అలా ప్రతి వాళ్ళనీ కెబ్లాస సభ్యులని చేసి వాళ్ళని అవమానించటం వాళ్ళ మీద వ్యక్తిగత దాడి కిందకే వస్తుంది అని స్వానుభవం కలిగినవారు మీకు వివరించక్కరలేదు కదా. కాబట్టి విమర్శ చేసినప్పుడు వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకుండా ఎందుకు చేశారు అని మొదట ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి.

పాఠం 6 : పాఠం 5 కి ఇది కంటిన్యుఏషన్. ఎవరన్నా మనలని విమర్శిస్తూ ఒక పోస్ట్ వేస్తే (అప్పటిదాకా వారికి బ్లాగ్ లేకపోయినా, మన రాతల్లో నిజాన్ని భరించలేక, మన బ్లాగులో వ్యాఖ్య ఎలానూ మనం ప్రచురించము కాబట్టి వారు వేరే బ్లాగు ఓపన్ చేసుకుని అక్కడ విమర్శ చేస్తే, ఎక్కడ పోస్ట్ చెయ్యాలో తెలీక గత్యంతరం లేక బ్లాగ్ ఓపన్ చేసుకున్నారేమో అని మొదట ఆలోచించాలి అంతే కానీ అబ్దుల్లా = కుమార్ = భరద్వాజ = శ్రావ్య అని చిన్నప్పుడు లెక్కలు నేర్పిన టీచర్ మళ్ళీ బెత్తం పట్టుకు వచ్చేలా తప్పుడు లెక్కలు వెయ్యకూడదు.

ప్రస్తుతానికి ఈ పాఠాలు చాలు. మిగతావి తర్వాత చెప్పుకుందాం. సశేషం.

Jan 5, 2012

నీలి చిత్రకారుడు - చీకటి మేధావులు - బ్లాగు జోకర్లు

నీలి చిత్రకారుడు - చీకటి మేధావులు - బ్లాగు జోకర్లు
 
ఈమధ్య ఎమీ తోచక అవి ఇవి బ్లాగులు కెలుక్కుంటుంటే "అన్నాహజారే దృష్టిలో 'గొడ్రాలు' చులకన " అన్న శీర్షిక కనిపిస్తే ఏమిటా అని తొంగిచూసాను. టపా రాసింది మన 'విష'శేఖర్ , కామెంట్లు పెట్టింది ప్రముఖ ఇ'స్త్రీవాది ప్రవీణ్ ఖర్మ. మాంఛి డెడ్లీ కాంబినేషన్ :-) ఆ క్రింద ఎవరో నాగార్జున అన్నతను మొత్తం టపాకి ఒకే ఒక్క వ్యాక్యంతో సమాధానం చెప్పి వాళ్ళ గాలి తీసేసాడు... పాపం :( . అయితే ఆ టపా చదివాక నాకు పాత విషయం ఒకటి గుర్తొచ్చింది. దాని గురించే అలొచిస్తూంటే వెదకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్టు ఆ బ్లాగు లోనే  "బూతు బొమ్మలు, మత సంస్థలు" అని ఇంకో టపా కనిపించింది. ఇదేదో మనం ప్రస్తుతం అలోచించే దానికి సంబంధించిన టపా లా ఉంది , ఈ విషయంలో మన ఇ'స్త్రీవాదులు ఎలా స్పందించి ఉంటారు అని ఆసక్తిగా చూసాను. ఈసారి కూడా కామెంట్ పెట్టింది ప్రవీణ్ ఖర్మ, పోస్ట్ రాసింది 'విష'శేఖర్. అయితే సాధారణంగా 'విష'శేఖర్ రాసిన దానికి ప్రవీణ్ ఖర్మ కామెంట్ పెడితే ఈసారి ప్రవీణ్ ఖర్మ కామెంట్ కి 'విష'శేఖర్ పోస్ట్ రాసాడు. ప్రవీణ్ కామెంట్లను అర్ధం చేసుకునే శాల్తి ఈ ప్రపంచం లో ఒకటుందే అని కాసేపు నా మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. మనందరం ఊహించినట్టే ఆ పోస్ట్ కూడా హిందూ మతం మీద దుమ్మెత్తి పోయడానికే కేటాయించారు కానీ ఆ బూతు బొమ్మలు గీసిన సదరు నీలి చిత్రకారుడుని పల్లెత్తు మాట అనడానికి వాళ్లకి మనసొప్పలేదు పాపం.

ఆ క్లౌన్ల కామెడి చూసి కాసేపు నవ్వుకుని బయటకు వచ్చాక
"ఏం.ఎఫ్. హుస్సేన్ మతం రాజకీయం" అంటూ ఇంకో పోస్ట్ కనిపించింది. ఎవరో చీకట్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్న మేధావి వర్గం రాసిన సీరియస్ పోస్ట్.  ఈ మేధావి వర్గం ఆంటే ఎవరబ్బా అని ముందు మీకు సందేహం రావొచ్చు. ఒకప్పుడు సీనియర్ మోస్ట్ బ్లాగర్ ఒకాయన మనలాంటొళ్ళకి ఇలాంటి కంఫ్యూజన్స్ వస్తున్నాయని అసలు మన దేశం లో మేధావి గా చెలామణి అవ్వాలంటే ఏం లక్షణాలు ఉండాలో అని ఆయన బ్లాగ్ లో వివరించారు. మీ కోసం అవి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇస్తున్నాను చూడండి.
{
 మన దేశం లో మేదావి అంటే:
  1. దేవుణ్ణి నమ్మకూడదు
  2. కమ్యూనిస్టు అయ్యి ఉండాలి. లేదా అధమం, కమ్యూనిస్టు అభిమాని అయ్యి ఉండాలి.
  3. ఏదన్నా పుచ్చు యూనివర్సిటీలో పని చెయ్యని ప్రొఫెసర్ అయ్యి ఉండాలి.
  4. పక్క హేటువాది అయ్యి ఉండాలి.
  5. అతితెలివి చూపిస్తూ పిడివాదం చేస్తూ ఉండాలి.
  6. ఉరి శిక్ష రద్దు చెయ్యాలి అని అప్పుడప్పుడూ కేకలు వేస్తూ ఉండాలి.
  7. ఎక్కడ ఆవకాశం దొరికితే అక్కడ హిందూ మతం గురించి దుమ్మెత్తి పోస్తూ ఉండాలి.
  8. మానవ హక్కుల గురించి గంభీరంగా మాట్లాడగలగాలి (అవసరమైనప్పుడు, పైనించి వచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం. మళ్ళి అందరి సామాన్య మానవుల గురించిన హక్కుల గురించి మాట్లాడితే మేధావితనం ఎగిరిపోతుంది!)
  9. అందరూ అవునంటే కాదనాలి. కాదంటే అవుననాలి.
  10. శత్రు దేశాల సరిహద్దులకి వెళ్లి ఆ కంచే మీదగా వాళ్లకి గులాబీ పూలు ఇస్తూ ఉండాలి. అప్పుడప్పుడూ కొవ్వొత్తులు పట్టుకు తిరగాలి, ఎందుకో మరి తెలియదు.
ఇవన్ని ఉన్నవాళ్ళే మేధావులు. ఈ లక్షణాలు లేనివాళ్ళను మేధావులు అనరు.

అలా వీటిలో కొన్ని అయినా ఫాలో అయిపోయి మేధావిలా పేరు తెచ్చేసుకోవడానికి కొంతమంది మెదడనే తమ దీపం ఆర్పేసుకుని చీకట్లో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. పైన నేను చెప్పిన పిల్ల మేధావి బహుశా అదే కోవకి చెందిన వాడు అయిఉంటాడు.

అసలు ఈ చర్చలకి మూలమయిన శ్రీ శ్రీ శ్రీ ఏం.ఎఫ్. హుస్సేన్ గారి విషయానికొద్దాం. చనిపోయిన వారి గురించి మళ్ళీ ఇప్పుడెందుకు అని మనలో చాలామంది అభ్యంతరం పెడతారు. మనిషి బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి వాడయినా సరే చనిపోయాక అతని గురించి ఏమీ అనకూడదు అన్నది మనలో కొందరు చూపించే అతిమంచితనాల్లో ఒకటి. అదే నియమం అనుసరించాలనుకోంటే మనం దీపావళి, దసరా లాంటి పండగలే చేసుకోకూడదు. ఒక మంచివాడు చనిపోయాక కొన్ని తరాల పాటు అతని గుణగణాల గురించి, గొప్పదనం గురించి ఎలా చెప్పుకుంటారో అలాగే ఒక రాక్షసుడు చనిపోయాక అతని దుర్మార్గ చర్యల గురించి, అతను ఎంతమందిని ఎలా హింసించాడు అన్నదాని గురించి కూడా అదే విధం గా కొన్ని తరాల పాటు చెప్పుకుంటారు మరి. ఎవరూ చెప్పుకున్నా చెప్పుకోకపోయినా ఆ దుర్మార్గ చర్యల వల్ల గాయపడిన వాళ్ళు మాత్రం మర్చిపోలేరు. ఉదాహరణకి హిట్లర్ ఒక గొప్ప మనిషి , ప్రపంచం ఆయన్ని సరిగ్గా అర్ధం చేసుకోలేదు అని ఎవరన్నా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి మనలాంటి వాళ్ళం అదొక మామూలు వార్త గా చదివి వదిలేయచ్చు. కానీ  హిట్లర్ చేతిలో అనేక అవమానాలు గురైన యూదులు మాత్రం అలా వదిలేయ్యరు కదా. అలానే ఈ ఘనత వహించిన మహా నీలి కళాకారుడు చేసిన గొప్ప గొప్ప సంస్కారహీన పనులు కూడా మనం చెప్పుకోవాలి.

నా చిన్నప్పుడు ఒక సామెత వినేవాడిని. ఒక బిచ్చగాడు ఒక ఇంటావిడని ఇంకో ఇంటావిడ తో పోల్చి ఇలా తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు... " రోజు పెట్టనామే ఎలాగూ పెట్టలేదు.. రోజు పెట్టే దానికేమోచ్చింది మాయరోగం"  అని. ఆంటే రోజు బిచ్చం పెట్టని ఇంటావిడని "ఆమె" అని మర్యాదగా సంభొదిస్తాడు. రోజు బిచ్చం వేస్తూ ఒక్కరోజు వెయ్యనందుకు ఈవిడను అది ఇది అని మర్యాదలేకుండా తిడుతూ ఉంటాడన్నమాట. అలాగే మన కమ్యూనికృస్టులకి కూడా "ఫలానా మతం వాళ్ళు...
వాళ్ళ మతాన్ని ఆంటే ఎప్పుడూ ఊరుకొలేదు... కానీ ప్రతీసారి నోరు మూసుకుని కూర్చునే మీరెందు ఈ సారి లేస్తున్నారు అన్నది" వారి వాదన. ఎప్పుడో 70's లో వేసిన బూతు బొమ్మలకి ఇప్పుడు గొడవెందుకు అన్నది వీరి గ్రేట్ లాజిక్. " సంఘం లో ఒక సెక్షన్ వాళ్ళు నిరసన తెలిపితే అది వాళ్ళ మనోభావాలు గాయపడినందుకు వారి ప్రతి చర్య , అదే ఇంకో సెక్షన్ వాళ్ళు నిరసన తెలిపితే అది మత అతివాదం " ఇది మన దేశం లో కమ్యూనికృస్టులు , కుహానా మేధావులు, బ్లాగు చిల్లర గాళ్ళు చేసే వితండ మార్తాండ వాదన.  వీళ్ళందరికీ ఈ బ్లాగ్ ముఖం గా ఒక చిన్న ప్రకటన

"అవమానం జరిగినప్పుడు నోరేత్తకపోవడం తప్పే... అది మా చేతకానితనమే.. ఇంకెప్పుడు ఆ తప్పు జరగనీకుండా చూసుకుంటాం అని సదరు
కమ్యూనికృస్టులకి, కుహానా మేధావులకి సవినియంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. మీకై పుట్టి మీకోసం నడపబడుతూ కోట్లమంది అమాయక యువకులను ఇన్నాళ్ళు తప్పుదారి పట్టిస్తూ , మా మద్య కులమత చిచ్చు పెడుతూ , మా వేళ్ళలో మా కళ్ళనే పొడుస్తూ వచ్చిన మీ biased మీడియా పని అయిపొయింది. ఇంటర్నెట్ అందరికీ అందుబాటులో వచ్చింది. ఇక మీ ఆటలు సాగవు అని కూడా తెలియచేసుకుంటున్నాను".
 
ఇక ఏం.ఎఫ్. హుస్సేన్ గారు... ఒకప్పుడు వీరు మనలాంటి భారతీయుడు. దేశం గర్వించదగ్గ ఒకానొక కళాకారుడు. ఈ భరతమాత కన్న ముద్దుబిడ్డ. కన్నభూమిని జన్మనిచ్చిన తల్లి తో సమానంగా పూజిస్తూ ఎంతో గౌరవంగా చూసుకునే ఈ గడ్డమీద పుట్టిన మన సోదరుడు. ఎప్పుడో 19 వ శతాబ్దం లో మన దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాట సమయంలో దేశ ప్రజలందరిలోనూ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించిన 'భారత్ మాతాకీ జై' అన్న అత్యంత శక్తివంతమయిన నినాదం ఈనాటికీ భారతదేశ సరిహద్దులు కాపాడే సైన్యంతో సహా సాధారణ పౌరులైన మనందిరిలో కూడా అదే స్ఫూర్తిని, దేశ భక్తిని నింపుతూ (మన సమాజంలో) ప్రబలంగా కొనసాగుతోంది.
భరతమాత ఆంటే మన దేశ గౌరవం, మన గౌరవం. ఇక మన హుస్సేన్ గారికి తమ సొంత తల్లో లేక సవతి తల్లో కానీ ఆయనకి తన తల్లి ఆంటే ప్రాణం. నిండు దుస్తులతో హుందాగా ఉండే ఒక పైంటింగ్ కూడా వేసేసారు ఆయన. అలాంటి ఒక కొడుకుకి తోటి భారతీయ సోదరులు కన్నతల్లి లా గౌరవిస్తున్న భరతమాత ఆంటే ఎందుకో చిన్న చూపు ఏర్పడింది. బహుశా భరతమాత ధరించిన చీర రంగు చూసి అయి ఉండొచ్చు. తన కులం, మతం పక్కన పెట్టినా, ఒక భారతీయుడిగా కనీస మర్యాద మర్చిపోయి భరతమాతను నగ్నంగా చిత్రీకరించి తమ అమోఘమయిన కళను బయట పెట్టుకున్నాడు. కుహానా మేధావులంతా చప్పట్లు చరిచారు. వీడు గీసిన చిత్రం కొన్నాళ్ళకి " నగ్న భరతమాత" ఆన్న పేరుతొ బహిరంగవేలంలో అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు మనసు రగిలిపోవడానికి కేవలం హిందువై మాత్రమే ఉండాలా అన్నది నాకు ఎప్పటినుండో ఉన్న ప్రశ్న. భారతీయులయిన క్రిస్టియన్, ముస్లిం సోదరులకు కోపం రాదా. ఇందులో మత ప్రసక్తి ఎక్కడిది ? ఇదేనా స్త్రీలకి మనమిచ్చే గౌరవం ? ఇదేనా దేశానికి ఇచ్చే గౌరవం ? ఇదేనా మన దేశ భక్తీ ? ఈ సమాజంలో ఎవరయినా ఎదుటివారిని మాటలద్వారా అత్యంత ఎక్కువగా భాదపెట్టాలనుకున్నప్పుడు టార్గెట్ చేసిది వారి తల్లిని. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏవ్యక్తి అయినా తమని తిడితే దులిపేసుకొగలరేమో కానీ తల్లిని అవమానిస్తే మనసు గాయపడకుండా ఉండదు. తల్లిలా గౌరవిస్తున్న దేశాన్ని కించపరిచినా కలిగేది కూడా అటువంటి బాధే కదా. భరతమాతని కించపరుస్తూ ఏం చర్య చేపట్టినా కుల మత ప్రసక్తి లేకుండా ఏ భారతీయుడికయినా బాధ, కోపం కలగడం సహజం కాదా ? ముంబై దాడులతో దెబ్బతిన్న మన దేశాన్ని తన కళలో చూపించడానికి "రేప్ అఫ్ ఇండియా" అని రేప్ కి గురికాబడ్డ భరతమాతని గీసి పారేసాడు. అసలు ఈ ముసలి నక్కకి ఇటువంటి క్రూరమయిన , నీచమయిన ఆలోచనలు ఎలా వచ్చాయో అర్ధం కాదు. ఈ నీచుడు వేసిన దరిద్రాన్ని అమోఘమయిన కళగా ఆరాధించే వారి మానసిక పరిస్తితిని అనుమానించాల్సిందే.

ఇక ఈ
gymnomanic తన తల్లి బొమ్మ గీసుకున్నాడు... కూతురు బొమ్మా పూర్తి బట్టలతో హుందాగా బహు బాగా గీసుకున్నాడు... దురదృస్టవశాత్తు ఈ మహానుభావుడికి తన హిందూ సొదరులు అత్యంత భక్తితొ పూజించే దేవతలు ఒక్కళ్ళలొ కూడా ఒక చెల్లి, తల్లి కనిపించలేదు. అది నిజంగా మన దురదృస్టమే. అతనికి జన్మనిచ్చిన ఈ దేశం మీదయినా, తొటి సొదరుల నమ్మకాలమీదన్నా ఏ మాత్రం కనీస గౌరవం ఉండి ఉంటే ఇంత రాద్దంతం జరిగి ఉండేదు కాదు. ఎం.ఎఫ్. హుస్సేన్ ని కూడా ఎంతొ మంది ముస్లిం కళాకారులని అభిమానించినట్టు ఈ దేశ ప్రజలు నెత్తిన పెట్టుకునే వారు. ఒక బిస్మిల్లా ఖాన్, ఒక జకీర్ హుస్సేన్ లా అత్యంత గౌరవం పొందగలిగేవాడు. అసలు అంతెందుకు ఈ ఎం.ఎఫ్. హుస్సేన్ వికృత చర్యలు చూసి అసహ్యించుకునే ప్రజల్లొ అత్యధికులు తమ జీవితానికి రొల్ మోడల్ గా స్వీకరించిన అబ్దుల్ కలాం కూడా ముసల్మానే. ఈ కుహాన మేధావులు గమనించాల్సింది "ఈ దేశ ప్రజలు చూసేది వ్యక్తి మతం కాదు కేవలం వారి సంస్కారం మాత్రమే".

మతాన్ని చూసి పాకిస్తాన్ని ద్వేషిస్తున్నారంటూ కారుకూతలు కూసే జొకర్లకు ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 51 ముస్లిం డామినేటేడ్ దేశాలు ఉన్నాయి. అందులొ కేవలం పాకిస్తాన్ ని మాత్రమే ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నాం ? కేవలం మత ప్రాతిపదకన అయితే మిగతా 50 దేశాలను అదే విధంగా ద్వేషించాలి కదా? ఈ ప్రశ్నకు మీదగ్గర సమాధానం దొరకితే కసబ్ కి ఎందుకు ఉరిశిక్ష అమలు పరచాలొ తెలుస్తుంది. అయినా మీలా చైనా చంక నాకే వాళ్ళకి ఇవేం అర్ధం కావులెండి.

ఇక మన చీకటి మేధావివర్గం వాదించే ఇంకొక పనికిమాలిన పదం "ఫ్రీడం అఫ్ ఆర్ట్ ". ఉదాహరణకి ఒక కాలేజిలో ఒక కుర్రాడు తన తోటి విద్యార్ధినిని నగ్నంగా ఒక చిత్రం గీసేసి ఇది ఫ్రీడం ఆఫ్ ఆర్టు ఆంటే ఊరుకుంటారా. పోనీ ఒక పబ్లిక్ ఫిగర్ ఆయిన ఒక మహిళా నాయకురాలిని గీస్తే ఊరుకుంటారా ? ఉహు పోనీ ప్రధాన మంత్రిని , మాజీ ప్రధాన మంత్రిని ?? అది కూడా ఫ్రీడం ఆఫ్ ఆర్ట్ కాదన్నమాట. పోనీ మహాత్మా గాంధిని తల లేకుండా గీస్తే ? అది ఓకే అనుకుంటా... ఎందుకంటే ఎదురు అడగడానికి , కేసు వెయ్యడానికి ఆయన ఇప్పుడు లేరు కదా.. అందుకే మన హుస్సేన్ అంత ఈజీగా ఆయనకి తన చిత్రం లో శిరచ్ఛేదనం చేసేసాడు. ఈ సదరు కామెడి హుస్సేన్ ఒకానొక ఇంటర్వ్యూలొ 
హిట్లర్ ని చిన్నచూపు చూడటానికి కావాలని హిట్లర్ ని నగ్నంగా చిత్రీకరించానని చెప్పాడట. ఆంటే ఈయన దృష్టిలో నగ్నంగా చిత్రీకరించడం ఆంటే అవమానించడమనే కదా.. మరి హిందూదేవతల్ని నగ్నంగా గీసినప్పుడు అదే ఉద్దేశ్యమా ? అవునుమరి రాముడు ఏ ఇంజనీరింగ్ లో చదివాడు, పట్టా ఉందా, రాముడు తాగుబోతు కాదా ఆన్న రాజకీయ నాయకుల్నే మనం వదిలేసాం... మరి పాపం రాముడు, శివుడు ఏ న్యాయశాస్త్ర  పట్టాలు తీసుకున్నారని ఈ హుస్సేన్ మీద కేసులు పెట్టగలరు...అందుకే అనుకుంటా హుస్సేన్ కి అంత బరి తెగింపు. ఈ చీకటి మేధావులకి ఒక ప్రశ్న... ఇప్పుడు ఒక హిందూ కళాకారుడు ఏ మహ్మద్ ప్రవక్తదో , జీసస్ దో అభ్యంతరకరం గా బొమ్మలు గీస్తే అది ఫ్రీడం ఆఫ్ ఆర్ట్ గానే వస్తుందా.. అప్పుడు ఆ హిందూ కళాకారుడిని మీరు ఇలాగే వెనకేసుకోస్తారా ?

ఒక ముస్లిం వనితను గీసినప్పుడు పూర్తి బట్టలతో... సీతాదేవిని గీసినప్పుడు పూర్తి నగ్నంగా ...
ఒకే చిత్రం లో ఒక ముస్లిం రాజు, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటే... ముస్లిం రాజు పూర్తి బట్టలతో కత్తి పట్టుకుని , బ్రాహ్మణుడు మాత్రం పూర్తి నగ్నంగా తలవంచుకుని
తన తల్లి పూర్తి బట్టలతో... లక్ష్మీదేవి నగ్నంగా వినాయకుడి మీద కూర్చున్నట్టు..
ప్రవక్త కూతురు పూర్తి బట్టలతో హుందాగా... సరస్వతి దేవి నగ్నంగా...
ముస్లిం కళాకారులు పూర్తి బట్టలతో... భరతమాత నగ్నంగా...

నగ్నంగా మాత్రమే కాదు.. తనలోని విశృంఖల వికార ఆలోచనలను
అత్యంత హేయంగా  హిందు దేవతల మీద ప్రయోగించిన సెక్స్ మేనియాక్ వీడు.

ఒక్క ముస్లిం వ్యక్తి నయినా నగ్నంగా గీసాడా.. ఒక్క హిందూ దేవతనయినా వదలి పెట్టాడా... ఇదేనా కళంటే ? వీడికా మనం గౌరవం ఇవ్వాలి.
కళ అనేది ప్రజలని రంజింప చేసేది. వారి మనొభావాలతొ ఆడుకునేది కాదు. వీడు పికాసో ఆఫ్ ఇండియా కాదు.. పెర్వేర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా.  a disgrace to whole India art community. 
 

వీడి పాపం పండిందో లేక వీడి నికృష్ట చర్యలకు ఇక సహించేది లేదనుకున్నారో కానీ మొత్తంమీద వీడి మీద నాన్ బెయిలబల్
వారంట్ ఇష్యూ అయ్యింది. న్యాయస్తానాన్నిఎదురుకోలేని కొంతమంది కరుడుకట్టిన నేరస్తుల లాగ... ఈ వీరుడు కూడా దేశం వదిలి పారిపోయాడు. కొంతమంది చీకటి మేధావులు చెబుతున్నట్టు వీడు ఇక్కడ వాడికి ఎదురయ్యే బెదిరింపులకి పారిపోయి వెళ్ళలేదు... 2006 లో వీడు ఇచ్చిన ఈ " matters are so legally complicated that I have been advised not to return home " స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ న్యాయస్తానం లో విచారణ ఎదుర్కోలేక పారిపోయాడని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది.
 

భరతమాతను నగ్నంగా, రేప్ చెయ్యబడ్డ స్త్రీ గా గీసిన ఈ పర్వేర్ట్ కి భారతరత్న ఇవ్వాలని , ఈరోజు మనందరం పూజించే దేవుళ్ళకి ఒక పూజ్యనీయమయిన రూపం ఇచ్చిన రవివర్మ అనే చిత్రకారుడి పేరిట ఇస్తున్న  అవార్డ్ ని అదే దేవుళ్ళకి అత్యంత హేయంగా గీసిన వీడికి ఇవ్వాలనడం కేవలం మనదేశం లో మాత్రమే జరుగుతుంది.  ఆ రవి వర్మ ఆత్మ అంటూ ఇంకా ఉండుంటే ఈ వార్తా చదివి ఎంత కుమిలిపోయేదో. 

ఈ కుహానా మేధావులు వల్లించే విశాల దృక్పదం వారి స్వంత మనుషుల మీద లేక కుటుంబ సభ్యుల మీదో ఏదయినా అన్యాయం జరిగితే ఉంటుందటారా (వారి కుటుంభ సబ్యులకి క్షమాపణలు తో). మరి తన కన్నా, కుటుంబం కన్నా ఎక్కువ గా ప్రేమించే తన సంస్కృతీ ని, దేశాన్ని ఎవడో
ఉచ్ఛనీచాలు మరచిన కాముకి అసభ్యం గా కించపరుస్తూ ఉంటే అదే విశాల దృక్పదం తో చూస్తూ ఊరుకోవాలా.. ఇది విశాలదృక్పదమా లేక చేతకాని తనమా.  ఈ దేశంలో మెజారిటీ మతానికి చెందినంత మాత్రాన హిందువులకి చీము నెత్తురు లేకుండా పోతుందా. వోట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలు. వాటికన్ నుండి పోటేత్తుతున్న డబ్బుతో చెలరేగిపోతున్న కొన్ని మిషనరీలు , దేశాన్నిపట్టి పీడిస్తున్న అత్యంత దరిద్రమయిన రోగాలలో ఒకటయిన మన మీడియా, వారు క్రియేట్ చేసే కుహానా మేధావులు, వీడిలాంటి వెధవలు కలసి మన దేశాన్ని అల్లకల్లోలం చెయ్యడానికే కంకణం కట్టుకున్నారు. 

సభ్యసమాజంలో నివసించే ప్రతి మనిషి తన వ్యక్తిగత స్వేచ్చకి (personal freedom ) సంఘ బాధ్యతకు (social responsibility) కి సరి ఆయిన బాలన్స్ మైంటైన్ చేస్తేనే అతనికి సమాజం లో గౌరవం దక్కేది. ఫ్రీడం ఉంది కదా అని సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మర్చిపోయి అడ్డు అదుపు లేని ఉన్మాదిగా ప్రవర్తిస్తే, వాళ్ళు ఎంత ప్రతిభావంతులయినా కూడా వారికి కనీస గౌరవం కూడా దక్కదు. అలా తనకి దక్కిన అంతులేని స్వేచ్చని తన విపరీత బుద్దితో , చుట్టూ ఉన్న సంఘ బాద్యత మరిచి, బరి తెగించి, ఒక వర్గం వారిని తన విపరీత చర్యల ద్వారా కించపరచడమే తన జీవిత ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న ఈ కిరాతకుడికి చివరకు మిగిలింది.. దేశం యావత్తు ఖాండ్రించి తన మీద ఉమ్మేయ్యడం, కోర్టు కేసులు, వీటన్నిటిని ఎదుర్కోలేక పారిపోయి పరాయి దేశం లో దాక్కుని, చివరకు అక్కడే చావడం.

ఇక్కడ ఇచ్చిన లింక్ లో వీడు ప్రపంచానికి చూపించిన దరిద్ర నీచ నికృష్ట కళ ఉంది. ఇది చూసి మీరు బాధ పడొచ్చు. ఇలాంటివి పనికట్టుకుని మీకు చూపించినందుకు నన్ను తిట్టుకోవచ్చు. కానీ వీడు ఎటువంటి వాడో అందరికీ తెలియాలి. మీ మనసులో ఏ మూలయినా వీడి మీద కొంచెం బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంటే ఇవి చూస్తే మీకే అర్ధం అవుతుంది. వీడు ఎటువంటి వెధవో తెలియనివారు ఎవరయినా ఉంటే వారికి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనందరిది. భారతీయ కళారంగానికే కాదు.. దేశానికే వీడో మాయని మచ్చ.

Jan 2, 2012

Sung to the tune of "అందమైన భామలు"

Sung to the tune of "అందమైన భామలు" from Manmadhudu, in response to Martanda's comments:


అందమైన భామలు పెళ్ళి అయిన వదినలు
కొడుకులాంటి మరిదితోన వేసే వేషాలు

అరవై ఏళ్ళ బామ్మలూ, ముసలి వయసు ముదితలు
విలను లాంటి అన్న గాణ్ణీ వదిలేస్తే చాలు

అయ్యో రామ, మార్తాండ తెగ ఇదైపోతాడే
కీబోర్డు చేతబట్టి కథ రాసేస్తుంటాడే!


చరణం 1:

రెల్లి వీధిలో ఒక మీటింగ్ పెట్టొచ్చీ
వందరూపాయలకీ రెండొందలిచ్చొచ్చీ
స్త్రీవాదిని అంటూ తెగ గోలే చేస్తాడే
రంగా చలాన్నీ తన వెంటే తెస్తాడే

వీడి లీలకి అంతం లేదు వినుకోవే దీవానీ
గ్రహణం పూట తినిపిస్తాడే వెజ్ బిరియానీ


అయ్యో రామ, మార్తాండ తెగ ఇదైపోతాడే
కీబోర్డు చేతబట్టి కథ రాసేస్తుంటాడే!

చరణం 2:


నువ్వేనా, వాడి కథలే చదివింది
పిచ్చెక్కి తెగ గగ్గోలు పెట్టింది

చినవాల్తేరులో, నీకు మందే లేదమ్మో
ఎఱ్ఱ గడ్డ లో నీకు నయం కాదమ్మో

ఈ కథలు రాసినవాడిని చంపాలనుందా బంగారీ
శ్రీకాకుళం వెళ్ళి పలకరించొకసారి

అయ్యో రామ, మార్తాండ తెగ ఇదైపోతాడే
కీబోర్డు చేతబట్టి కథ రాసేస్తుంటాడే