Sep 21, 2010

పధ్నాలుగవ నెంబరు ప్రమాద సూచిక: ఇందుకూ! ఈమిటీ!! ఇలా!!!

.
.
.
.


ప్రమాదవనంలోకి మళ్ళీ తొంగిచూస్తున్న వీక్షకులకి కెలికాస్కారం.

ఈసారి మన ఘోస్టు ఆర్కేన్సా అలివేలు గారు.

రౌడీ: అలివేలుగారూ నమస్కారం

అలివేలు: నమస్తే రౌడీ! వీక్షకులారా ఈసారి మన గెస్టు వియన్నా వీక్షణ్ గారు. నమస్తే వీక్షణ్ గారూ

వీక్షణ్: వా! వా!! వా!!

రౌడీ: ఈయనెవడు, నమస్తే చెప్తే ఏడుస్తున్నాడు?

అలివేలు: ఈయనంతేలే, కాస్త బ్లాగుల్లో పెద్దరికం పోయినదగ్గరనుండీ, ఈ ఏడుపు.

వీక్షణ్: అదేమీ కాదు, ఇప్పటికీ నేను పెద్దనే. చాకులాంటి వాడిని. ఈ ఏడుపంతా నువ్వు మాట్లాడీన బూతు గురించి.

అలివేలు: బూతా?

వీక్షణ్: అవును బూతే

అలివేలు: నేను నమస్తే అనే కదా అంది?

వీక్షణ్: అది బుతే

రౌడీ: నమస్తే అంటే బూతా? ఇంతకీ మీ దృష్టిలో బూతంటే ఏమిటో చెప్తారా?

వీక్షణ్: తెలియదా?

రౌడీ: తెలియదు - మీరే చెప్పండి!

వీక్షణ్: ఉప్పంటే ఏమిటో తెలుసు, కుక్కంటే ఏమిటో తెలుసు, బూతంటే ఏంఈటో తెలియదా?

రౌడీ (అలివేలు చెవిలో): ఈయన పేరు వీక్షణేనా లేకపొటే మార్తాండా?

అలివేలు (రౌడీ చెవిలో): వీక్షణే, కాకపోతే కాస్త సహవాస దోషం అంటే

రౌడీ: సరే వీక్షణ్ గారూ, ఉప్పుకి, కుక్కకి, బూతుకి లింకేమిటో చెప్తారా?

వీక్షణ్: ఎవడైనా ఉప్పు, కుక్క అంటే డెఫినిషన్ అడుగుతారా?

రౌడీ: సైన్స్ తెలిసిన ఎవడైనా అడుగుతాడు, మరి సినిమా వాళ్ళు అడగరేమో

వీక్షణ్: మీ అభిజాత్యం చాలు. ఉప్పంటే తెలియదు అనడం బ్రాహ్మినికల్ ఏటిట్యూడ్. ఇది మాత్రం డిఫైన్ చెయ్యమని అడగద్దు నాకే తెలీదు

అలివేలు: సరే సరే డిస్కషన్ లోకి వద్దాం. మీకు ఏడుపు వీక్షణం అని పేరెందుకొచ్చింది?

విఖ్షణ్: అదంతా ప్రతిపక్షాల కుట్ర.

అలివేలు: సరే, సరే తరువాయి ప్రశ్న

ట్రింగ్ ట్రింగ్

వీక్షణ్: ఒక్క నిముషం, ఫోన్ వస్తోంది, ఏదైనా ప్రైవేట్ రూముందా?

రౌడీ: అదిగో అక్కడ

వీక్షణ్: (లోపలి కెళ్ళి ఫోను తీసి) వా వా వా

అలివేలు: రౌడీ, రూములో మైకులేమన్నా పెట్టావేంటి? అంతా వినిపిస్తోంది ఏడుపుతో సహా?

రౌడీ: మైకులేమీ లేవు - గ్లేస్ డోర్లు కదా, మనవాడు తలుపేసుకోవడం మర్చిపోయాడు

అలివేలు: అరే అవతలవాడి వాయిస్ కూడా వినిపిస్తోందే?

రౌడీ: అదే మరి, హెడ్ సెట్ పెట్టుకుని రెండొవైపు ఫోనుకి తగిలించడం మర్చిపోయాడు.

అలివేలు: మరి మకనెలా వినిపిస్తోంది?

రౌడీ: ఆ ఏముంది, మనవాడు ఖంగారులో స్పీకర్ ఫోన్ ఆన్ చేసి ఉంటాడు

అలివేలు: అంటే, స్పీకర్ ఆన్ చేసి, హెడ్ ఫోన్లు చెవిలో పెట్టుకుని, వాటిని కనెక్ట్ చెయ్యకపోగా, తలుపు కూడ వేసుకోలేదంటావా. ఓరి దేవుడోయ్, వీడు మామూలు మనిషి కాదురోయ్

రౌడీ: మామూలు మనిషి కాదు, మార్తాండకి గురువు

అలివేలు: ములిగన్ కి అరువు, మార్తాండకి గురువు!

రౌడీ: ష్! అవతల ఏదో తెలిసిన గొంతులా ఉంది. విను

ఫోనులో గొంతు: గురువా, మనమే కొత్త కాగడ బ్లాగు తెరిచామన్న సంగతి లోలూ కి తెలిసిపోయిందన్నా

వీక్షణ్: అదెలా? చాలా పకడ్బందీగా చేసామే?

ఫోనులో: రెస్టొర్ చేసేడప్పుడు ఏదో క్లూ వదిలేసావన్నా.

వీక్షణ్: సరే సరే. ఇప్పుడేం చెద్దాం? ఆ కాగడ బ్లాగు ఝలక్ స్టైల్ లో రాసి ఝలకిద్దామనుకున్నానే,

అలసు "ఎందుకు" అలా జరిగింది?
ఇప్పుడు "ఏమిటి" గత్యంతరం
మనం "ఎలా" తప్పుకోవాలి?

ఫోనులో: నీ జిమ్మడ, నువ్వేదో ఐడీయా ఇస్తావనుకుంటే, మొత్తం విషయాన్ని కంపు చేసింది కాక నన్నే సలహా అడుగుతున్నావా?

అలివేలు: రౌడీ, తుట్రవ్యూ కన్నా, ఇదే కాస్త ఇంటరెస్టింగ్ గా ఉంది. మన వీక్షకుల లైన్ కి కలిపెయ్యమంటావా?

రౌడీ: కెలకడమే మన పని కలిపెయ్యి :))

ఫోనులో: సరే ఒక మంచి న్యూసు మనకి. భరత్ కి ఝలక్ కీ గొడవయ్యింది

వీక్షణ్: అవునా భలే భలే. మనకి చాన్స్ దొరికింది. గొడవ దేనిమీద?

ఫోనులో: మన డుపు కాగడా బ్లాగు మీదే.

వీక్షణ్: అవునా, ఏమిటి?

ఫోనులో: కాగడాది ఎందుకు కలిపావ్, నాది ఎందుకు కలపేల్దు అని భరత్ గొడవ. దానికి ఏ సెర్టిఫికేట్ లేదు, దీనికి ఉంది అని ఝలక్ సమాధానం.

వీక్షణ్: మరి ఏ లేకుండా బూతులు రాస్తేనో?

ఫోనులో: దానికేమి అభ్యంతరం లేదు. బూతుని నిర్వచించడం మా వల్ల కాదు, బ్లాగర్ పాలసీనే పెట్టుకున్నాం. మీకు నచ్చకపోతే మీరే చెప్పండి, మారుస్తాం అంటున్నాడు

వీక్షణ్: అబ్బా, గోల్డెన్ చాన్సు. కాగడాది బూతు అని చెప్పెయ్యి. దెబ్బకి ఝలక్ కి రంగు పడుతుంది.

ఫోనులో: కానీ అన్నాయ్, ఈ కొత్త కాగడ మన బ్లాగే కదా

వీక్షణ్: ఏమీ ఫరవాలేదు, అది పెట్టిందే ఝలక్ కోసం. కాగడా ది బూతు అని డిక్లేర్ చెశెయ్యి

ఫోనులో: ఎందుకైనా మంచిది, భరత్ ని లైనులోకి లాగుదాం. కలుపుతా ఉండు. హలో భరత్?

భరత్: యెస్. దిస్ ఈస్ భరత్.

వీక్షణ్: మేము నీకు హెల్ప్ చెయ్యాలనుకుంటున్నాం

భరత్: తప్పకుండా

వీక్షణ్: డూపు కాగడ మాదే. కానీ ఇంకా పోస్టులు లేవు ఎక్కువ. కాగడా ఉన్నప్పుడు నీదెందుకు ఉండకూడదుఇ అని గొడవ చేస్తా

భరత్: బాగానే ఉంది గానీ, "మేము బ్లాగర్ పాలసీ ఫాలో అవుతున్నాం, అది ఇష్టం లేకపోతే బూతుని డిఫైన్ చెయ్యండి" అంటున్నడే?

వీక్షణ్: అదేముంది? కాగడా వాడిన పదాలు బూతు అని క్లేసిఫై చేసేద్దాం. దెబ్బకి ఝలక్ ఔట్!

భరత్: నీ బొందలా ఉంది సలహా. కాగడా బూతు అని డిసైడ్ చేస్తే వాళ్ళకేమీ నష్టం లేదు. రెండు నిముషాల్లో కాగడా బ్లాగు పీకుతారు. కాని దానితో పాటు నా భరత్ కాలం బ్లాగుకూడా పీకాలి అప్పుడు.

వీక్షణ్: ఎందుకు?

భరత్: మరదే, కాగడ డబల్ మీనింగులకి నా డైరెక్ట్ మీనింగులకీ పెద్దగా తేడా లేదు కదా. సినీమాల్లో డబల్ మీనింగ్ సినీమాని తిట్టుకోవడం తప్పా ఏమి చెయ్యలేం, అదే ఏ సర్టిఫికేట్ అయితే కొన్ని నిబంధనలు పెట్టచ్చు. అలగే ఇదీను.

ఇప్పుడు నేణు బూతుని డిఫైన్ చేస్తే నాకే తిరిగి తగుల్తుంది. అందుకే చెయ్యను. బై!ఫోనులో: అన్నా, ఇది కూడ వర్కవుట్ అవ్వలేదే.

వీక్షణ్: మార్తాండ బ్లాగు, కాగడా బ్లాగూ, అమ్మ ఒడి బ్లాగు కూడా తీసెయ్యాలని గోల చేసినప్పుడు భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్చ గుర్తు రాదు మనవాడికి. తీరా అది రివర్సు తగులుకునేసరికి కుయ్యో మొఱ్ఱోమని గోల. అయినా మన అవసరం కదా, ఏమీ అనద్దులే

సరే ఈ ఫోనుని మన ఫ్రెండు గుంపుకి కలుపు

ఫోనులో: సరే కలిపా

వీక్షణ్: వా వా -- సారీ సారీ ప్రజలారా. మాలికలో ప్రజాస్వామ్యం లేదు. బ్లాగు బాబ్జీ బ్లాగును పీకేశారు, భరత్ బ్లాగుని కూడా పీకేశారు.

ఏంటీ? అటువైపునుండి ఏమీ వినబడటం లేదు?

ఫోనులో: నేనే కట్ చేసా

వీక్షణ్: ఎందుకు?

ఫోనులో: నీకసలు బుద్దుందా? బాబ్జీ బ్లాగు ఆపలేదు. బాబ్జీని ఎవడో బూతులు తిడితే కామెంట్లు ఆపారరు. అలగే భరత్ బ్లాగుని పీకలేదు. ముందసలు చేర్చుకుంటే కదా పీకడానికి? మొత్తం కంపు చేశావ్

వీక్షణ్: ఎందుకు,ఏమిటి, ఎలా?

ఫోనులో: ఆపెహే, ఏం మాత్లాడలో తెలియనప్పుడు, ఎవరికైనా అడ్డంగా దొరికినప్పుడు, ఇలా "ఎందుకు,ఏమిటి, ఎలా?" అని వాగడం అలవాటైపోయింది నీకు

వీక్షణం: ఐడీయా, ఒక పోస్టు పెట్టేద్దాం. టాపిక్ దారి మళ్ళుతుంది.

ఫోనులో: సరే, ఏదో ఒకటేడు, కానీ ఝలక్ ది కేటు బుర్ర. వాడు మళ్ళీ టాపిక్ లోకి పోతాడు.

వీక్షణం: అది నేను చూసుకుంటాగా, బై!

(బయటకొచ్చి)


నాకు కొంచం పని ఉంది, ఈ తుంటర్వ్యూ తరవాతెప్పుడైనా కొనసాగిదాం. టాటా

అలివేలు: సరె! వెళ్ళీ రండి

(వీక్షణం వెళ్ళిపోయాక)

వీక్షకులారా, విన్నారు కదా. ఆయన మళ్ళీ వహ్చాక తుంటర్వ్యూ కోసాగిద్దాం. ఒక పేరడితో దీనిని ముగిద్దాం, ఇక కెలవ్.


రౌడీ: Sung to the tune of బంగారు కోడిపెట్టసింగారి వీక్షణమ్మ వచ్చేనండి - హె పాప, హె పాప హె పాపా
ఏడాది ఏడుపంతా ఏడ్చెనండీ - హె పాప, హె పాప హె పాపా

బ్లా బ్లా బ్లాగు, పె పె పెట్టి తి తి తిట్టేయ్యవే
దొ దొ దొరికి పొ పొ పోతే దుకాణం కట్టేయ్యవే


సింగారి వీక్షణమ్మ వచ్చేనండి - హె పాప, హె పాప హె పాపా
ఏడాది ఏడుపంతా ఏడ్చెనండీ - హె పాప, హె పాప హె పాపా


చరణం:

ఓంటమ్మా, ఓంటమ్మా సుబ్బులూ, కనిపిస్తున్నాయ బూతులూ బోలో బోలో
కాగడా డూపెట్టేశానయ్యో, చెప్పేస్తానింక నీతులూ ఛలో ఛలో

బూతు అంటే ఏంటో చెప్పు ముందు, ముసుగులోన గుద్దులెందుకూ
నేను చెప్తే నాకే పడును రంగు , పోస్టు వేసి తప్పుకుందుకూ

హే హే బ్లా బ్లా బ్లాగు, పె పె పెట్టి తి తి తిట్టేయ్యవే
దొ దొ దొరికి పొ పొ పోతే దుకాణం కట్టేయ్యవే

సింగారి వీక్షణమ్మ వచ్చేనండి - హె పాప, హె పాప హె పాపా
ఏడాది ఏడుపంతా ఏడ్చెనండీ - హె పాప, హె పాప హె పాపా


చరణం 2:

ఎంటమ్మా, ఎంటమ్మా చాకులూ, ప్రనాల స్నేహం ఏమైందీ బోలో బోలో
నా ప్లేను ఫెయిలైంది బాబయ్యో, ఇప్పుడు నా బుఱ్ఱ తినకయ్యో ఛలో ఛలో

బొద్దింక బుఱ్ఱ కూడ లేదే, ఎన్నిసార్లు దొరికిపోతావే
కత్తిలాంటి ఎఱ్ఱ స్నేహముంది, ఆస్ట్రిచ్చి ఆల్గరిథమే


హే హే బ్లా బ్లా బ్లాగు, పె పె పెట్టి తి తి తిట్టేయ్యవే
దొ దొ దొరికి పొ పొ పోతే దుకాణం కట్టేయ్యవే

సింగారి వీక్షణమ్మ వచ్చేనండి - హె పాప, హె పాప హె పాపా
ఏడాది ఏడుపంతా ఏడ్చెనండీ - హె పాప, హె పాప హె పాపా


PS: In computer science, the ostrich algorithm is a strategy of ignoring potential problems on the basis that they may be exceedingly rare - "to stick your head in the sand and pretend that there is no problem". This assumes that it is more cost-effective to allow the problem to occur than to attempt its prevention.
.
.
.
.

Sep 20, 2010

ఆ కాగడా ఈ కాగడానేనా? - వీక్షణం గారి అతి తెలివి :))

రవిగారు has left a new comment on your post "ఆ కాగడా ఈ కాగడానేనా?":

మలక్ మీ వుహ కరెక్టే .అది దొంగ కాగడా నే కావాలంటే స్పెల్లింగ్ లో మతలబ్ చూడండి వొక ''ఏ ''ఎక్కువ.
అదికాక కాగడా ఎప్పుడు నీ చెల్లి తల్లి అంటూ కవితలు రాయడు .వ్యంగం తో కూడిన శృంగారమే కాని బూతు డెఫినిషన్
లో వచ్చేలా రాయలేదు .అతని సైట్ లోవి అవతలి వర్గం కొట్టేసి మీ శైలి లోనో , నా శైలి లోనో కొత్తవి రాసి ఆరిపోయిన నిప్పుని మండిన్చాదానికే వెలిగిస్తున్నారు యి కొత్త కాగడా .దమ్ముంటే మళ్లీ కాగడా స్టైల్లో వొక వ్యంగ పోస్టింగ్ రాసి జనాల మీదకి వదలమనండి . నిజం బయట పడుతుంది . నేను యి విషయం కాగడా తో మెయిల్ ద్వార నిర్దారించుకుని మరి రాస్తున్నా .


మన వీక్షణమే కొత్త కాగడా అనేదానిలో ఇంకా డౌట్ ఏమన్నా ఉందా?

*********************************************
Now look at this person's great analysis - Really worth reading!Babji was wondering why his blog disappeared from Malika.
_________________________________________________________

Joke of 2010 - Blog Babji's blog never disappeared from Maalika. The issue was about a few comments that were abusing Babji ... LOL ... this is what happens when people with negative IQ like this person start writing blogs.


And, Sarath's porn is taken off Malika.
________________________________________

Once again, the brain of a skunk :)) The issue is about not adding Sarat's blog - his blog was not taken way ( it was not added in the first place) LOL


అబధ్ధం చెప్పినా అతికినట్టుండాలి and these guys think they are the greatest analysts around :Pఇలాంటి కుక్కమూతిపిందెలు మాలిక మీద ఎంత ఏడిస్తే అంత మేలు మాలికకి :)) Thanks for free publicity - we need more :)
పాత కాగడా URL: http://kaagadaa.blogspot.com -
ఇది మూతబడిందికొత్త కాగడా URL: http://kaagadaaa.blogspot.com - ఇది కొత్తగా మొదలయ్యింది. Even the comments are disabled.అయితే ఆ కాగడా ఈ కాగడా ఒకరేనా? లేక కత్తి వీక్షణ గేంగు దానిని మొదలు పెట్టారా?

మొదటిది నిజమయితే సరే - మరి రెండొది నిజమయితే? మళ్ళీ పండగే

దానివల్ల వాళ్ళకేమి లాభం అంటారా? అక్కడికే వస్తున్నా.

ఆ బ్లాగులో నా స్టైల్ లో ఒక పోస్టు పెట్టి మళ్ళీ నేనే కాగడా అని గొడవ చేసే చావు తెలివితేటలేమో? :))What if I say, I am convinced that Katti Veekshanam is the new Kaagadaa but I dont have any proof(following their own logic)? :))

అదీగాక పాత పోస్టులు పోయాయని, ఎవరో హేక్ చేసి తీసేశారని పాత కాగడా చెప్పాడు. మరి కొత్త కాగడా బ్లాగులోకి అవెలా వచ్చాయి?


నా అనుమానానికి మరో కారణం: అప్పట్లో కాగడా వాడిన రాబిన్ హుడ్ ఐడీ నుండి కాక మరో ఐడీ నుండి మాలికకు విజ్ఞప్తి మెయిల్ రావడం!.
.
.
.

బూతు బ్లాగుల వీక్షణం గోల మళ్ళీ మొదలయ్యిందోచ్ :))

.
.
.
.


పాపం తను వెనకాల ఉండి నడిపిస్తున్న మూడు బూతు బ్లాగులకీ, because of the tags, ఎగ్రిగేటర్ నో చెప్పడంతో, తన కాగడా ప్లేన్ ఫెయిల్ అవ్వడంతో పాపం ఏమి చెయ్యాలో తెలియక ఈ గోల అంతా.

వెధవ పని చెయ్యడానికైనా బుర్ర ఉండాలి. "ఎనిమిది" పేర్లతో రిక్వెస్టు పంపిస్తే ఏమవుతుంది?

It is better to remain silent and be thought a fool than to open one's mouth and remove all doubt. --- Abraham Lincoln

and this guy would never learn :))

లాజిక్ ఎంతయినా కొత్తదయిన కత్తి కదా - Play your tricks somewhere else - we aint gonna fall for them


పాపం ఏడ్చీ ఏడ్చీ దేనిగురించి ఏడవాలో కూడా మర్చిపోయింది ఈ శాల్తీ - శరత్ బ్లాగుని కలపకపోతే ఈ శాల్తీకి ఏడుపెందుకో :))

Even his commander in chief Martanda, whom this guy supported all the time, got exposed using filthy language. Poor creature cant hide his frustration :P

.
.
.
.

Sep 19, 2010

కత్తిలాంటి లాజిక్! - Post updated with Akasaramanna's & Saikiran's comments

.
.
.

మన ప్రఖ్యాత బ్లాగు మేధావి రాజ్యాంగం సాఫల్యం/వైఫల్యం గురించి తన బ్లాగులో సెప్టెంబరు 15 నాడు ఇలా వ్రాసుకున్నారు:

**********************************


@వీకెండ్ పొలిటీషియన్: గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. రాజ్యాంగం లోని ప్రతి పదం, దాని అర్థం, ప్రతి వాక్యం దాని ప్రతిపదార్థం constituent assembly లో చర్చించాకే, వాదప్రతివాదనలు జరిగాకే ఆమోదించారనే సృహలేకపోతే కొన్ని చర్చలు అలాగే సాగుతాయి.

సమస్య రాజ్యాంగంలో లేదు. దాన్ని అమలుపరిచే విధానాల్లో ఉంది. రాజకీయాల్లో ఉంది. ప్రజల్లో ఉంది.

రాజ్యాంగం ఒక framework దానికీ చట్టాలకీ తేడా తెలీకపోతే ఎవరుమాత్రం ఎవరితో చర్చించగలరు !

September 15, 2010 5:44 PM


************************************

అయితే ఇదే మేధావి ఆకాశరామన్న బ్లాగులో మే 24 నాడు ఇలా వ్రాశారుతప్పు మనిషిదా మతానిదే అనే ప్రశ్నే తప్పు. మతం ఒక భావజాలం అది తప్పుచెయ్యదు. ఎందుకంటే అది స్వయంగా ఏమీ "చెయ్యలేదు"గనక. ఆ మతాన్ని సృష్టించిన మనుషులు తమ స్వార్థానికి అనుగుణంగా దాని రచన చేసి తరాలు, యుగాలు, కల్పాలు అన్యాయాలు చేస్తారు. అప్పుడు వ్యక్తుల్ని నిరసించాలా మతాన్ని తెగనాడాలా అంటే రెంటినీ...కానీ వ్యక్తులకు ఆ ఫ్రమె వొర్క్ ని విజయవంతంగా అందించిన మతాన్ని పాతెయ్యకపోతే మనుషుల మధ్య రక్తపాతమే తప్ప భావజాల విప్లవం రాదు. అందుకే చేతలు మనుషులు చేసినా చెదలు మతం మూలాల్లో ఉందికాబట్టి దాన్ని ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు...ఏదో కొందరు చేసేదానికి మతాన్నంటే ఎలా అనే సిల్లీ వాదనలు చెల్లవు.

ఇంకా


అయ్యా మతాభిమానిగారూ,

మీ మనసు ఒప్పుకోలేనివాటికి ఉదాహరణలెందుకు?
మతం-సామాజిక కురీతులు
మతం- సామాజిక అసమానతలు
మతం- మానవహక్కులు
మతం-రాజకీయ ఉద్దేశాలు
మతం- టెర్రరిజం
మతం - మోసం


*****************************************************************


అంటే: మనుషులు దురుపయోగం చేసే ఫ్రేం వర్క్ ని అందించింది కాబట్టీ పక్కవాడి మతాన్ని పాతెయ్యాలి. అలాంటి ఫ్రేం వర్కునే అందించిన రాజ్యాంగాన్ని మాత్రం గౌరవించాలి ( ఎంతైనా తన మతం, తన దేవుడు కదా! )

తనకో రూలు, పక్కవాడికింకొటీ :))

"చేతలు మనుషులు చేసినా చెదలు మతం మూలాల్లో ఉంది" అన్నాయనే "చేతలు మనుషులు చేశారు గానీ చెద మాత్రం రాజ్యాంగం లో లేదు" అని చెప్పకనే చెప్తున్నారుగా :))

కత్తి లాంటి లాజిక్ కదా :))

ఈ లాజిక్ లో ఈయనకి కనబడనిది

రాజ్యాంగం- సామాజిక కురీతులు
రాజ్యాంగం- సామాజిక అసమానతలు
రాజ్యాంగం- మానవహక్కులు
రాజ్యాంగం- రాజకీయ ఉద్దేశాలు
రాజ్యాంగం- టెర్రరిజం
రాజ్యాంగం - మోసంగురువే ఇలా ఉన్నప్పుడు "మార్తాండ శిష్యరికం" (ఏకలవ్య శిష్యరికం కాదులేండి) చేసిన శిష్యుడు అలా అవ్వడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు కదా!


***************************************
Footnote:


కెలుకు-వికీ పదం of the week:

మార్తాండ శిష్యరికం: ఒక గురువు దగ్గర శిష్యరికం చేసి ఆ గురువుకున్నదానికన్నా ఇంకా చెడ్డ పేరు తీసుకురావడం అన్నమాట - "వీడిని కాదురా, వీడికి చదువు చెప్పిన వీడి గురువుని పట్టుకు తన్నాలి" అనిపించే శిష్యరికం.

.
.
.
ఇప్పుడే మన మేధావికి వెలిగింది .. తన రెండు నాల్కలు బయటపడేసరికీ మింగా కక్కాలేక పెట్టీన పోస్టు


______________________________________

"దేవుడిచ్చాడని నమ్మే మతగ్రంథాలకీ - మార్పు అవసరం లేదమే మతాలకీ. మనకు మనం ఇచ్చుకున్న రాజ్యాంగానికీ - నిరంతరం అవసరానికి అనుగుణంగా మార్చుకునే రాజ్యాంగానికీ పోలికా"

_______________________________________

పాపం అక్కడ ఒకలా ఇక్కడ ఒకలా ఎందుకన్నారో అని అడిగితే సమాధానం చెప్పలేక ఏడ్చిన ఏడుపు అది - కానీ సమాధానం మాత్రం లేదు.

రాజ్యాంగాన్ని మార్చేసుకోవచ్చుట. అందులో ఏది మార్చచ్చో ఏది మార్చకూడదో తెలియని ఈయనగారో పెద్ద మేధావి.


ఇక ఆయన అడిగిన ప్రశ్న - ఎవడండీ వీడూ?

_________________________________________

నా సమాధానం: ఆయన ఝాడించిన తోకని ఒక్క వేటుతో కత్తిరించినవాడు :))
*********************************

UPDATE FROM AKASARAMANNA

*********************************


ఆకాశరామన్న said...
@Malakpet Rowdy,\


ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ముస్లిములు దండయాత్రలు చేసి అనేక హిందూ దేవాలయాలను కూల్చేశారు. చాలా వరకు హిందూ సంస్కృతి మీద దాడి చేశారు. జిజియా పన్నులు వేశారు. ఎవరో ఒకరిద్దరు రాజుల హయాములో తప్ప హిందూ మతం మీద దాడి భారీగానే జరిగింది. చరిత్రను (మన కమ్యూనిస్టు చరిత్రను కాదులెండి) చదివితే ఎవ్వరికైనా ఈ విషయం బోధ పడుతుంది. కానీ, కమ్యూనిస్టులు చరిత్రకు చదలు పట్టించారు. కానీ మహేష్ గారు కమ్యూనిస్టు చరిత్రకారుల్ని వెనకేసుకొచ్చారు. అది ఒక చారిత్రాత్మిక అవసరమన్నారు. ఇలాంటి నిజాలన్నీ చెప్పి తరువాతి తరాలను కూడా ద్వేషభావమ్యులో ఉంచే బదులు వాటిని తీసివేసి దేశములో సమైఖ్యతకు పునాదులు వేయడం ముఖ్యం కాబట్టి, కాషాయ చరిత్రకన్నా ఈ కమ్యూనిష్టు చరిత్ర దేశానికి అవసరమని చెప్పారు. (అంటే As it isగా ఇదే పదాలతో వ్యాఖ్యలతో కాదనుకోణ్డి. నేను దాని అర్థాన్ని చెప్పాను అంతే). (to be continued..)

అతను చెప్పిన దాని మీద నాకెలాంటీ అభ్యంతరమూ లేదు. గతం గతః . దాన్ని తవ్వుకొని ఇప్పుడు హిందువులు ముస్లిములు కొట్టుకొని సాధించి చచ్చేదీ ఏమీ లేదు. కానీ, ఇదే Courtesy నీ ఆర్యులు -ద్రవిడులు, బ్రాహ్మనులు -దలితులకు ఎందుకు అన్వయించలేక పోయారో అన్నది నా ప్రశ్న. దళితుల మీద వివక్ష ఇంకా ఉందన్నది కాదనలేని నిజం. అయితే ఒక దళితుడు వివక్షకు గురి అయినప్పుడు, దాన్ని ఖండించడము అతని శిక్ష పడడములో సహకరించడమూ చేయొచ్చు (చేయాలి).ఇందుకు చట్టాలు కూడా సహకరిస్తాయి. కానీ, దానికి ముందు తరాల వారు ఏవిధంగా వివక్ష చూపారు, అది బ్రాహ్మనికల్ ఆటిట్యూడ్ ఎలా అయ్యింది అని పాతవి తవ్వుకుంటూ పోవడం దేనికి? తీవ్రవాద దాడులు జరిగినప్పుడు పురాతన రాజులు దగ్గారనుండి ముస్లిములు హిందువుల మీద దాడులు చేస్తున్నారు అని ఎవరైనా అన్నారా?

దీన్నే నేను Selective Liberalism అంటాను. భారతడేశములో ఇలాంటీ "selactive" విషయాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఎంతోకొంత అందరిలోనూ ఈ Selectivity అందరిలోనూ ఉంటుంది. కాకపోతే అదే ఆదర్శమని నమ్మితేనే వస్తుంది అసలు చిక్కంతా.

చరిత్రను చరిత్రలా చదవనివ్వాలి, ఎలాంటీ సెన్సారింగు లేకుండా లెదా అన్నింటినీ సెన్సారు చేయాలి.

Say no to selective Censorship.
Say no to selective Liberalism.
Say no to selective Intellectualism.
Say no to selective Secularism.

**************************
Update from Saikiran
**************************


ఆకాశరామన్నగారు ఉటంకించిన "అయ్యవారి" కామెడీ రాతలు ఇవి :

"అప్పటికే మతం బలహీనపరిచిన దేహంగా మిగులున్న దేశానికి మతచరిత్ర అవసరమా"!

"దేశం మరో మతసంక్షోభంలో పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆలోచన్మా దోరణిని ప్రాతిపదికగా చేసుకుని చరిత్ర నిర్మాణం మొదలయ్యింది."

లింకు ఇక్కడ :http://parnashaala.blogspot.com/2009/07/blog-post_06.html
====
దీనికి ప్రతిగా నేను వ్రాసిన వ్యాసం ఇక్కడ :

http://amtaryaanam.blogspot.com/2009/07/blog-post_06.html.
.

Sep 18, 2010

కన్నతల్లిని బూతులు తిట్టుకోవడమా స్త్రీవాదం? స్త్రీవాదం అంటే ఇదా? ప్ర.పి.స.స. ఎందుకు పుట్టింది?

కన్నతల్లిని బూతులు తిట్టుకోవడమా స్త్రీవాదం? స్త్రీవాదం అంటే ఇదా? ప్ర.పి.స.స. ఎందుకు పుట్టింది?

ప్రవీణ్ అమాయకుడు, అతని రాతలను కామెడీగా చూసి ఆనందించాలి తప్ప, కోపం తెచ్చుకోకూడదు.
ప్ర.పి.స.స. ఎందుకు పుట్టింది?

మార్తాండా అనబడే బ్లాగ్ గొరిల్లా చేసిన పనులు ఒకటా రెండా? ఇన్ని రోజులూ ఎందుకులే పాతవి త్రవ్వడం అని ఊరుకుంటున్నాం, కానీ మార్తాండ మళ్ళీ రెచ్చగొట్టే చేష్టలు శృతిమించుతున్నాయి,
పై ప్రశ్నలకి ఇదిగో సమాధానం. (ఇమేజ్లు పెద్దవిగా చూడటానికి వాటిపైన క్లిక్ చేయండి)

ఇది అప్పారావు శాస్త్రిగారి బజ్ లో ఇవాళ చేసిన వీరంగం.నిన్న తనని తానే తిట్టుకుంటూ ప్రమాదవనంలో చేసిన వీరంగం.

లం* కొ* అని అనడం చాలా పెద్ద తిట్టు అని, అలా ఒకరి మీద ఉన్నకోపంతో వారి కన్నతల్లిని తిట్టకూడదూ అని ఈ వ్యక్తే చెప్పిన నీతులు మన బ్లాగర్లు ఇంకా మర్చిపోలేదనుకుంటా. మరి ఇలా తన తల్లిని తానే అవమానించుకోవడం అదీ లం* అని తిట్టడం, దీన్నే మార్తాండ స్త్రీవాదం అనాలేమో.

పైన అజ్ఞాతంగా కామెంట్లు పెట్టి, మేము తనకి ఏదో అన్నాం అని గొడవ చేయడానికి, అలా చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు, పూర్వం సౌమ్యనీ ఇదే విధంగా ఇరికించాడు, (ఆధారాలు ఉన్నా, సౌమ్య కంపెనీ విషయాలు దానితో ముడిపడి ఉన్నాయని అప్పుడు మేము మౌనంగా ఉన్నాం), నిన్న కుడా తన ఫేక్ ప్రొఫైల్ వాడి కొన్ని బాగుల్లో ఇవే తిట్లు వాడి ఆగం చేయ ప్రయత్నం కుడా చేశాడు.

ఇదే మొదటిసారి కాదు, దాదాపుగా ప్ర.పి.స.స సభ్యులందరూ ఇలాంటి అవమానం వారి బ్లాగుల్లో పొందే కలిసి పెట్టినది ప్ర.పి.స.స. (మేము బ్లాగుల్లో క్రొత్తగా రావడం వలన అప్పుడు ఆ స్ర్కీన్ షాట్లను తీసిపెట్టాలన్న ఆలోచన మాకు రాలేదు), తరువాత తానో నీతిమంతునిగా అవి అన్నీ తీసేసి తనను మేమేదో చేశాం అని బ్లాగుల్లో ఏడుపులు.
కానీ మలక్‌ని తిట్టిన తిట్లు మాత్రం  (With the name Malakpet Mental) నా దగ్గిర కొన్ని ఉన్నాయి, అవి జత చేస్తున్నాను.

దానితో పాటు నిన్న తాను తిట్టిన తిట్లు కార్తీక్ తిట్టాడనుకుంటారని అలా చేశాను అని ఎంతో తెలివిగా బయట పెట్టిన సంగతులు అవి, అన్నీ పికాసాలోకి అప్లోడ్ చేసి టపాని అప్‌డేట్ చేస్తాను.

ప్ర.పి.స.స ఇలా మార్తాండ చేత ఇలా హింసించిపబడి, మా ఆక్రోశం వెలిబుచ్చుకోవడానికే పుట్టింది. ప్ర.పి.స.స. ఒక్క మలక్కే కాదు, ఈ బ్లాగ్ గొరిల్లా బారిన పడిన ప్రతి ఒక్కరికీ సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది.


Praveen - హిందూ మతాన్ని తిడుతూ మా నాస్తిక గురువు రావిపూడి వెంకటాద్రి గారు ఇలా అనేవారు "హిందూ దేశంలో భర్త చనిపోయిన స్త్రీని ముండమోపి అంటారు. ఈ దేశంలో మగవాళ్లకి ముండమోపితనం ఉండదు. విదేశాలలో ఆడవాళ్లకి కూడా ముండమోపితనం ఉండదు. భోగందానికి పది మంది మొగుళ్లు ఉంటారు. బోగం దానికి ఉన్నపది మంది మొగుళ్లు చనిపోయినా ఆమెని ముండమోపి అనరు. అమాయక పతివ్రతనే ముండమోపిని చేస్తారు. పురుషాధిక్య సమాజంలో పతివ్రత కంటే భోగకాంతకే గౌరవం ఎక్కువ." Hinduism is the dirtiest shit in the world. హిందూ మతం అనేది బురద పందుల మతం.

--------

ఇదిగో హిందూ మతంపై ద్వేషం ఇలా పుడుతుంది.....
తాను చేసిన తప్పులకు మతం భాద్యత తీసుకోదుగా..
Sep 16, 2010

మైఖెల్ వదిన కామరాజు - వీడియో: మొదటి భాగం

.
.
.
.


నా వీడియో చూడడానికి ముందుగా ఈ వీడియో చూడండి. అప్పుడు నా వీడియో context అర్థమవుతుంది.Here is my video: